print

Bijzondere inkomsten

De belangrijkste inkomsten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen komen uit het globaal beheer van de sociale zekerheid. Daarnaast heeft de verzekering nog andere inkomsten waarvan het RIZIV sommige geheel of gedeeltelijk beheert.

Op deze pagina:


Opsomming van de bijdragen, aanvullende premies en inhoudingen op sommige verzekeringsproducten​

De informatie over die inkomsten is vooral bedoeld voor betrokken verzekeringsmaatschappijen en is eerder technisch van aard alsmede praktisch inzake de verplichtingen van de betrokken organismen.

Die inkomsten zijn:

Bijdragen gepensioneerden

Bij elke betaling van een pensioen of een pensioenkapitaal en maximum elke maand, moet de uitbetalingsinstelling een bijdrage van 3,55 % afhouden ten voordele van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het is de Federale Pensioendienst die vanaf 1 januari 2014 belast is met het beheer van het pensioenkadaster en de inning van de bijdrage van 3,55 %.

De aangiften moeten verstuurd worden naar de Federale Pensioendienst,  Dienst Controle Bijdragen ZIV-SOL, 5de verdieping, Zuidertoren, Europaesplanade 1, 1060 Brussel.

Op de website van de Federale Pensioendienst vindt u alle informatie over afhoudingen en aangiften.

De mails van de uitbetalingsinstellingen mogen doorgestuurd worden naar Aangiften.pk@sfpd.fgov.be

De mails van de gepensioneerden mogen doorgestuurd worden naar socfis@sfpd.fgov.be

Contacten

Dienst Bijzondere Inkomsten

E-mail: rsbi@riziv-inami.fgov.be