print

Automobielverzekeringen

Bijzondere inkomsten van de ziekteverzekering Bijdrage, premietoeslag of parafiscale heffing op verzekeringsrisico’s burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen en voertuigcasco.

Op deze pagina:

Wat u moet weten over deze bijdrage

Op welke risico's ?

 • Voertuigcasco (omnium, diefstal, brand, materiële schade,...);
 • Burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.

Op welke basis ?

Op de premie, door de verzekerde betaald voor het afsluiten van het contract, met uitzondering van de polis- en bijvoegselkosten.

Welke percentages ?

 • 10% : Motorrijtuigen, bestemd voor toerisme en zaken of gemengd gebruik, tweewielige of gelijkgestelde motorrijtuigen (vb moto's,motorfietsen met of zonder sidecar...)
 • 5% : Motorrijtuigen, bestemd voor het professioneel transport van goederen of personen (vb taxi's, autobussen, tractoren, vrachtwagens, voertuigen met een handelaarsplaat,....)

Wie doet aangifte en betaalt ?

Door de verzekeraar zelf, of in het geval van vrije dienstverlening vanuit het buitenland, door het bijkantoor, agentschap, de zetel van verrichting, de makelaar, of elke andere in België verblijvende tussenpersoon. Bij gebrek aan een in België verblijvende tussenpersoon : door de buitenlandse verzekeraar.

Wanneer en hoe ?

 • Ofwel via maandelijkse aangiften en betalingen op basis van reële cijfers
 • Ofwel via een systeem van maandelijkse provisionele betalingen. Deze worden per boekjaar berekend op een aangifte van definitieve afrekening.
 • Betalingen gebeuren op het rekeningnummer 679-1118896-01 , rekeninghouder RIZIV-INAMI.
  Bank van de Post - Koloniënstraat 56 - 1000 Brussel
  IBAN nummer : BE43-6791-1188-9601
  BIC code (= SWIFT code) : PCHQBEBB

Wettelijke en reglementaire basis

 • Artikel 191, 1e lid, 8°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
 • Koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, 1e lid, 8°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Contacten

Dienst Bijzondere Inkomsten

E-mail: rsbi@riziv-inami.fgov.be