print

Andere soorten bijdragen en taksen (worden niet geïnd door het RIZIV)

Bijzondere inkomsten van de ziekteverzekering Bijdragen en taksen die niet door het RIZIV worden geïnd.

Op deze pagina:

 

Jaarlijkse taks op verzekeringscontracten

Er is een jaarlijkse taks verschuldigd op verzekeringsverrichtingen wanneer het risico in België is gelegen. Het normale tarief is 9,25%, maar er zijn ook afwijkende tarieven in functie van de aard van de verzekeringsverrichtingen. De Federale overheidsdienst (FOD) financiën beheert die taks.

 • Voor info over tarieven, voorwaarden en eventuele vrijstellingen kunt u terecht bij:
  FOD financiën - Controlecentrum grote ondernemingen Brussel - Cel diverse taksen
  Algemene administratie van de fiscaliteit
  Finance Tower 26P
  Kruidtuinlaan 50 Bus 3351
  1000 Brussel

Tel.: +32(0)2 576 94 96 (Michel De Scheerder)

E-mail: diversetaksen.taxesdiverses@minfin.fed.be

 • Voor info over aangifte en betaling van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten kunt u terecht bij:
  FOD financiën
  Algemene administratie van de inning en de invordering
  Inningscentrum
  Koning Albert II laan 33 bus 431
  1030 Brussel

e-mail: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

Heffing ter subsidiëring van het veiligheidsfonds voor preventie en bestrijding tegen brand en ontploffing

Een verplichte heffing op de verzekeringscontracten betreffende de preventie van brand en ontploffing en de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. Deze heffing is bestemd voor de subsidiëring van het veiligheidsfonds voor preventie en bestrijding tegen brand en ontploffing.

OPGELET :
De contracten die zijn uitgegeven in het kader van deze wetgeving, zijn onderworpen aan de RIZIV bijdrage van 6,56%.
Het betreffen polissen die hoofdzakelijk, ja zelfs uitsluitend, de burgerlijke aansprakelijkheid in het geval van brand verzekeren.

Welk percentage ?

3% op de netto verzekeringspremie, betaald door de verzekerde

Betalingen gebeuren op IBAN-rekeningnummer BE90 6792 0057 9832 (BIC-code PCHQ BE BB), Veiligheidsfonds voor preventie en bestrijding tegen brand en ontploffing, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen i.v.m. de jaarlijkse aangifte van de verschuldigde sommen aan het Veiligheidsfonds voor preventie en bestrijding tegen brand en ontploffing

FSMA
Congresstraat 12-14
1000 Brussel
www.fsma.be
Jan De Pagie
tel: +32 2 220 58 10
fax: +32 2 220 59 30
e-mail: jan.depagie@fsma.be

Bijkomende inlichtingen i.v.m. de facturatie, betalingen en budgetkwesties betreffende de heffingen voor het veiligheidsfonds voor preventie en bestrijding tegen brand en ontploffing

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Civiele Veiligheid
Financiële Directie
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
Bruno Van Campenhout
Tel: +32 2 500 23 36
Fax: +32 2 500 23 39
e-mail: bruno.vancampenhout@ibz.fgov.be

Bijkomende inlichtingen i.v.m. de verzekeringsplicht (burgerrechtelijke aansprakelijkheid bedoeld in artikel 7 e.v. van de wet van 30 juli 1979)

FOD Binnenlandse Zaken Algemene
Directie Veiligheid en Preventie
Waterloolaan 76
1000 Brussel
Jan Laarmans
Tel: +32 2 557 34 16
e-mail: info@ibz.fgov.be

Contacten

Dienst Bijzondere Inkomsten

E-mail: rsbi@riziv-inami.fgov.be