‘Alleenstaande’ werknemer in arbeidsongeschiktheid : maximaal toegestane inkomsten voor de personen ten laste


Bent u werknemer of zelfstandige in arbeidsongeschiktheid en bestaat uw gezin uit meerdere personen?

Uw ziekenfonds bepaalt het bedrag  van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van uw gezinssituatie:

  • ofwel ‘met persoon ten laste’
  • ofwel als ‘alleenstaande’ (of daarmee gelijkgesteld)
  • ofwel als ‘samenwonende’

Die gezinssituatie varieert volgens de grootte en de aard van de inkomsten van de andere gezinsleden.

Als u het statuut van ‘alleenstaande’ hebt, dan worden de toegestane maandelijkse inkomsten voor de personen die u ten laste zijn, begrensd tot de volgende bedragen (in EUR, bruto):

 

Tabel 1 - Plafonds van toegelaten inkomens van PTL – statuut alleenstaande in 2023 (in EUR)
 
​Plafond
vanaf
01/01
plafond alleenstaande (vervangingsinkomens) ​1276,68
plafond alleenstaande (beroepsinkomens) ​1955,09

 

Tabel 2 - Plafonds van toegelaten inkomens van PTL – statuut alleenstaande in 2022 (in EUR)

 
Plafond
van 01/01 (*)
tot 28/02
​Plafond
van 01/03 (*)
tot 31/03
​Plafond
van 01/04 (**)
tot 30/04
​Plafond
van 01/05 (*)
tot 31/07
Plafond
van 01/08 (*)
tot 31/10
​Plafond
van 01/11 (*)
tot 30/11
​Plafond
van 01/12 (*)
tot 31/12
plafond alleenstaande (vervangingsinkomens) ​1156,30 1179,49​ ​1.179,49 1203,06​ 1.227,11​ ​1.251,62 ​1276,68
plafond alleenstaande (beroepsinkomens) 1691,40 1725,21​ ​1.806,16 ​1842,24 ​1.879,18 ​1.916,79 ​1955,09
 
(*)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
(**) Herwaardering plafond alleenstaande (beroepsinkomen) ten gevolge van de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI)

 

Tabel 3 - Plafonds van toegelaten inkomens van PTL – statuut alleenstaande in 2021 (in EUR)

Plafond
van 01/01
tot 31/08
Plafond
van 01/09 (*)
tot 31/12
plafond alleenstaande (vervangingsinkomens) 1111,40​ ​1133,65
plafond alleenstaande (beroepsinkomens) ​1625,72 1658,23

(*)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 december 2022