‘Alleenstaande’ werknemer in arbeidsongeschiktheid : maximaal toegestane inkomsten voor de personen ten laste


Bent u werknemer of zelfstandige in arbeidsongeschiktheid en bestaat uw gezin uit meerdere personen?

Uw ziekenfonds bepaalt het bedrag  van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van uw gezinssituatie:

  • ofwel ‘met persoon ten laste’
  • ofwel als ‘alleenstaande’ (of daarmee gelijkgesteld)
  • ofwel als ‘samenwonende’

Die gezinssituatie varieert volgens de grootte en de aard van de inkomsten van de andere gezinsleden.

Als u het statuut van ‘alleenstaande’ hebt, dan worden de toegestane maandelijkse inkomsten voor de personen die u ten laste zijn, begrensd tot de volgende bedragen (in EUR, bruto):

 

Tabel 1 - Plafonds van toegelaten inkomens van PTL – statuut alleenstaande in 2022 (in EUR)
 
Plafond
van 01/01 (*)
tot 28/02
​Plafond
van 01/03 (*)
tot 31/03
​Plafond
van 01/04 (**)
tot 30/04
​Plafond
van 01/05 (**)
tot 31/07
Plafond
vanaf
01/08 (**)
plafond alleenstaande (vervangingsinkomens) ​1156,30 1179,49​ ​1.179,49 1203,06​ 1.227,11​
plafond alleenstaande (beroepsinkomens) 1691,40 1725,21​ ​1.806,16 ​1842,24 ​1.879,18
 
(*)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
(**) Herwaardering plafond alleenstaande (beroepsinkomen) ten gevolge van de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI)

 

Tabel 2 - Plafonds van toegelaten inkomens van PTL – statuut alleenstaande in 2021 (in EUR)

Plafond
van 01/01
tot 31/08
Plafond
van 01/09 (*)
tot 31/12
plafond alleenstaande (vervangingsinkomens) 1111,40​ ​1133,65
plafond alleenstaande (beroepsinkomens) ​1625,72 1658,23

(*)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Tabel 3 - Plafonds van toegelaten inkomens van PTL – statuut alleenstaande in 2020 (in EUR)

Plafond
van 01/01
tot 29/02
Plafond
vanaf 01/03(*)
tot 31/12
plafond alleenstaande (vervangingsinkomens) 1089,61​ 1111,40​
plafond alleenstaande (beroepsinkomens) 1593,81​ ​1625,72

(*)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 03 augustus 2022