Werknemer in arbeidsongeschiktheid ‘met persoon ten laste’: maximaal toegestane inkomsten voor de personen ten laste


Bent u werknemer of zelfstandige in arbeidsongeschiktheid en bestaat uw gezin uit meerdere personen?

Uw ziekenfonds bepaalt het bedrag  van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van uw gezinssituatie

  • ofwel ‘met persoon ten laste’
  • ofwel als ‘alleenstaande’ (of daarmee gelijkgesteld)
  • ofwel als ‘samenwonende’

Die gezinssituatie varieert volgens de grootte en de aard van de inkomsten van de andere gezinsleden.

Als u het statuut van verzekerde ‘met persoon ten laste’ hebt, dan worden de toegestane maandelijkse inkomsten van de personen die u ten laste zijn, begrensd tot de volgende bedragen (in EUR, bruto):

 

Tabel 1 - Plafond van toegelaten inkomens van PTL – statuut met last in 2023 (in EUR)
 
​Plafond
vanaf 01/01
plafond statuut met last 1160,02​

 

Tabel 2 - Plafond van toegelaten inkomens van PTL – statuut met last in 2022 (in EUR)

 
Plafond
van 01/01 (*)
tot 28/02
​Plafond
van 01/03 (*)
tot 30/04
​Plafond
van 01/05 (*)
tot 31/07
​Plafond
van 01/08 (*)
tot 31/10
​Plafond
van 01/11 (*)
tot 30/11
​Plafond
van 01/12 (*)
tot 31/12
plafond statuut met last ​1050,64 ​1071,71 1093,13​ ​1.114,98 ​1.137,25 1160,02​
 
(*)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Tabel 3 - Plafond van toegelaten inkomens van PTL – statuut met last in 2021 (in EUR)

Plafond
van 01/01
tot 31/08
Plafond
van 01/09 (*)
tot 31/12
plafond statuut met last ​1009,84 ​1030,06

(*)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 december 2022