Maximumbedrag van uw uitkering tijdens de periode van invaliditeit


Als arbeidsongeschikte werknemer stemt de uitkering die u ontvangt tijdens uw periode van invaliditeit overeen met een percentage van uw brutoloon per dag, met het loonplafond als grensbedrag.

Dat vergoedingspercentage varieert volgens uw gezinssituatie.

Het bedrag van uw uitkering kan worden gerevaloriseerd volgens de duur van uw arbeidsongeschiktheid.

U wordt vergoed in de 6-dagenweekregeling: u ontvangt een uitkering voor de dagen van maandag tot vrijdag en voor de zaterdag, ongeacht uw arbeidsregeling vóór uw arbeidsongeschiktheid.

Maximumbedrag van de uitkering tijdens de periode van invaliditeit, per dag
(in EUR, bruto, in een 6-dagenweekregeling):

Tabel 1 - Maximum uitkering in invaliditeit in 2022 (in EUR)
 
Begin ongeschiktheid Maxima
van 01/01 (*) (**)
tot 28/02
Maxima
van 01/03 (**)
tot 30/04
​Maxima
van 01/05 (**)
tot 31/07
Maxima
van 01/08
(*)
tot 31/10​​
​Maxima
vanaf 01/11
(*)
vóór 01/10/74
met gezinslast 60,87 62,09 ​63,34 ​64,60 ​65,89
zonder gezinslast 40,74 41,56 ​42,39 43,23​ ​44,10
van 1/10/74 tot en met 31/12/2002
met gezinslast 96,38 98,31 ​100,28 ​102,28 104,32​
alleenstaanden  81,55 83,19 ​84,85 ​86,54 88,27​
samenwonenden 59,31 60,50 ​61,71 ​62,94 ​64,20
van 1/01/2003 tot en met 31/12/2004
Invalide vóór 1/01/2005
met gezinslast 94,49 96,38 ​98,31 ​100,27 ​102,28
alleenstaanden 79,95 81,55 ​83,18 84,85​ ​86,54
samenwonenden 58,15 59,31 ​60,50 61,71​ ​62,94
Invalide vanaf 1/01/2005 tot en met 31/12/2006
met gezinslast 96,38 98,31 ​100,28 ​102,28 104,32​
alleenstaanden 81,55 83,19 ​84,85 ​86,54 88,27​
samenwonenden 59,31 60,50 ​61,71 ​62,94 64,20​
van 1/01/2005 tot en met 31/12/2005
Invalide vóór 1/01/2007
met gezinslast 96,38 98,31 ​100,28 102,28​ 104,32​
alleenstaanden ​81,55 83,19 ​84,85 ​86,54 ​88,27
samenwonenden 59,31 60,50 ​61,71 ​62,94 64,20​
Invalide vanaf 1/01/2007 tot en met 31/12/2008
met gezinslast ​97,34 99,29 ​101,28 103,30​ 105,37​
alleenstaanden 82,37 84,02 ​85,70 ​87,41 89,16​
samenwonenden 59,90 61,10 ​62,32 ​63,57 ​64,84
van 1/01/2006 tot en met 31/12/2006
​Invalide vóór 1/01/2007 (2)
​met gezinslast 95,47 97,38 ​99,33 ​101,32 103,34​
​alleenstaanden 80,78 82,40 ​84,05 ​85,73 ​87,44
​samenwonenden 58,75 59,93 61,13​ ​62,35 ​63,59
​Invalide vanaf 1/01/2007 tot en met 31/12/2008
​met gezinslast 96,42 ​98,36 ​100,32 ​102,33 104,37​
​​alleenstaanden 81,59 83,23 84,89​ ​86,59 ​88,32
​​samenwonenden 59,34 60,53 ​61,74 ​62,97 ​64,23
van 1/01/2007 tot en met 31/12/2007
Invalide vóór 1/01/2009
met gezinslast 96,42 98,36 ​100,32 102,33​ ​104,37
alleenstaanden 81,59 83,23 ​84,89 86,59​ ​88,32
samenwonenden 59,34 60,53 61,74​ ​62,97 ​64,23
Invalide vanaf 1/01/2009 tot en met 31/12/2010 (1)
met gezinslast 97,20 99,15 ​101,13 103,15​ ​105,21
alleenstaanden 82,24 83,89 ​85,57 ​87,28 ​89,02
samenwonenden 59,81 61,01 62,23​ ​63,48 ​64,74
van 1/01/2008 tot en met 31/12/2008
Invalide vóór 1/01/2009 (2)
met gezinslast 95,66 97,58 99,53​ 101,52​ ​103,55
alleenstaanden 80,94 82,57 84,22​ 85,90​ 87,62​
samenwonenden 58,87 60,05​ 61,25​ ​62,47 63,72​
​Invalide vanaf 1/01/2009 tot en met 31/12/2010
​met gezinslast 96,42 98,36 ​100,32 102,33​ 104,37​
​alleenstaanden 81,59 83,23 ​84,89 ​86,59 88,32​
​samenwonenden 59,34 60,53 ​61,74 ​62,97 64,23​
vanaf 1/01/2009 tot en met 31/12/2009
Invalide vóór 01.01.2011
​met gezinslast 96,42 98,36 100,32​ 102,33​ 104,37​
​alleenstaanden 81,59 83,23 84,89​ ​86,59 ​88,32
​samenwonenden 59,34 60,53 ​61,74 62,97​ ​64,23
Invalide vanaf 1/01/2011 tot en met 31/12/2011 (1)
  met gezinslast ​97,10 99,05 ​101,03 ​103,05 ​105,10
alleenstaanden 82,16 83,81 85,48​ 87,19​ ​88,93
  samenwonenden  59,75 60,95 ​62,17 63,41​ ​64,68
vanaf 1/01/2010 tot en met 31/12/2010
Invalide vóór 1/01/2011 (2)
​met gezinslast 95,66 97,58 99,53​ 101,52​ 103,55​
​alleenstaanden 80,94​ 82,57 ​84,22 ​85,90 87,62​
​samenwonenden 58,87 60,05 ​61,25 62,47​ 63,72​
​Invalide vanaf 1/01/2011 tot en met 31/12/2012
​met gezinslast 96,33 98,26 100,23​ 102,23​ 104,27​
​​alleenstaanden 81,51 83,14 84,81​ 86,50​ 88,23
​​samenwonenden 59,28 60,47 ​61,68 62,91​ 64,17​
vanaf 1/01/2011 tot en met 31/12/2012
​​Invalide vóór 01.04.2013
​​met gezinslast 96,33 98,26 ​100,23 102,23​ 104,27​
​​alleenstaanden 81,51 83,14 ​84,81 86,50​ 88,23​
​​samenwonenden 59,28 60,47 ​61,68 ​62,91 64,17​
Invalide vanaf 1/04/2013 tot en met 31/12/2014
​met gezinslast 98,26 ​100,23 ​102,23 ​104,27 ​106,36
​​​alleenstaanden 83,14 84,81 ​86,50 88,23​ 89,99​
​​​samenwonenden 60,47 61,68 ​62,91 ​64,17 ​65,45
vanaf 1/01/2013 tot en met 31/12/2014
Invalide vóór 1/04/2013 (2)
​met gezinslast 96,33 98,26 ​100,23 ​102,23 104,27​
​alleenstaanden 81,51 83,14 84,81​ ​86,50 88,23​
​samenwonenden ​59,28 60,47 ​61,68 ​62,91 64,17​
Invalide van 1/04/2013 tot en met 31/03/2015
​met gezinslast 98,26 100,23 ​102,23 ​104,27 106,36
​alleenstaanden 83,14 84,81 86,50​ ​88,23 89,99​
​samenwonenden 60,47 61,68 ​62,91 64,17​ ​65,45
​Invalide van 1/01/2015 tot en met 31/12/2016
​met gezinslast 99,48 101,48​ 103,51​ 105,58​ ​107,69
​alleenstaanden 84,18 85,87 87,58​ 89,33​ ​91,12
​samenwonenden 61,22 62,45 ​63,70 ​64,97 ​66,27
vanaf 1/01/2015 tot en met 31/12/2015
Invalide vóór 1/04/2015 (2)
met gezinslast  98,26 100,23 102,23​ 104,27​ 106,36​
alleenstaanden  ​83,14 84,81 86,50​ ​88,23 ​89,99
  samenwonenden  60,47 61,68 ​62,91 ​64,17 65,45​
​Invalide van 1/04/2015 tot en met 31/12/2017
​met gezinslast 99,48 101,48 103,51​ ​105,58 107,69​
​alleenstaanden 84,18 85,87 87,58​ ​89,33 ​91,12
​samenwonenden 61,22 62,45 ​63,70 64,97​ ​66,27
vanaf 1/01/2016 tot en met 31/12/2016
Invalide vóór 1/01/2018​ ​
​met gezinslast 99,48 101,48 ​103,51 ​105,58 ​107,69
​alleenstaanden 84,18 85,87 ​87,58 89,33​ 91,12​
​samenwonenden 61,22 62,45 63,70​ ​64,97 ​66,27
​Invalide van 1/01/2018 tot en met 31/12/2019 (1)
​met gezinslast 100,28 102,29 ​104,34 ​106,42 ​108,55
​alleenstaanden 84,85 86,55 ​88,28 ​90,05 91,85​
​​samenwonenden 61,71 62,95 64,21​ ​65,49 ​66,80
vanaf 1/01/2017 tot en met 31/12/2017
​Invalide vóór 1/01/2018 (2)
​​met gezinslast 99,48 101,48 103,51​ ​105,58 ​107,69
​​alleenstaanden 84,18 85,87 87,58​ ​89,33 ​91,12
​​​samenwonenden 61,22 62,45 ​63,70 ​64,97 66,27​
​Invalide van 1/01/2018 tot en met 31/12/2019
​​​met gezinslast 100,28 102,29 ​104,34 106,42​ 108,55​
​​​alleenstaanden 84,85 86,55 88,28​ ​90,05 ​91,85
​​​​samenwonenden 61,71 62,95 ​64,21 ​65,49 ​66,80
​vanaf 1/01/2018
Invalide vóór 1/01/2020
​met gezinslast 98,31 100,29 102,29​ 104,33​ ​106,42
​​alleenstaanden 83,19 84,86 86,55​ ​88,28 ​90,05
​​​samenwonenden 60,50 61,71 62,95​ ​64,21 ​65,49
Invalide van 1/01/2020 tot en met 31/12/2021​ ​
​met gezinslast ​99,39 101,39​ 103,42​ ​105,48 107,59​
​​​alleenstaanden ​84,10 ​85,79 87,51​ 89,25​ ​91,04
​​​​samenwonenden 61,17​ ​62,39 ​63,64 64,91​ ​66,21
Invalide vanaf 1/01/2022​ ​
​​met gezinslast ​100,49 102,50​ 104,55​ ​106,64 108,77​
​alleenstaanden 85,03​ ​86,73 88,47​ ​90,24 92,04​
​​​​​samenwonenden ​61,84 ​63,08 64,34​ 65,63​ ​66,94
 
(1) Deze rubriek betreft gerechtigden wiens periode ongeschiktheid geschorst werd omwille van een periode van moederschap
(2) Deze rubriek betreft de buitenlands verzekerde gerechtigden die erkend zijn in invaliditeit alvorens de ongeschiktheid van 1 jaar bereikt te hebben
(*) Herwaardering met 2% van de uitkeringen voor de gerechtigden waarvan ongeschiktheid aanving tussen 01-01-2017 en 31-12-2017
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
 
 
Tabel 2 - Maximum uitkering in invaliditeit in 2021 (in EUR)
 
Begin ongeschiktheid ​Maxima
van 01/01
tot 30/06
Maxima
van 01/07 (​​*) (**)
tot 31/08​
Maxima
van 01/09 (***)
tot 31/12
vóór 01/10/74
met gezinslast 57,96​ 58,51​ 59,68​​
zonder gezinslast 38,79​ ​39,16 39,94​​
van 1/10/74 tot en met 31/12/2002
met gezinslast 91,76​ ​92,63​ ​94,49​
alleenstaanden  77,65​ 78,38​​ 79,95​​
samenwonenden 56,47​ ​57,01 58,15​​
van 1/01/2003 tot en met 31/12/2004
Invalide vóór 1/01/2005
met gezinslast 89,96​ ​90,82 92,64​​
alleenstaanden 76,12​ ​76,85 78,39​​
samenwonenden 55,36​ ​55,89 ​57,01​
Invalide vanaf 1/01/2005 tot en met 31/12/2006
met gezinslast 91,76​ 92,63​ 94,49​​
alleenstaanden 77,65​ ​78,38 79,95​​
samenwonenden ​56,47 ​57,01 ​58,15​
van 1/01/2005 tot en met 31/12/2005
Invalide vóór 1/01/2007
met gezinslast 91,76​ 92,63​ 94,49​​
alleenstaanden 77,65​ ​78,38 ​79,95
samenwonenden 56,47​ ​57,01 ​58,15​
Invalide vanaf 1/01/2007 tot en met 31/12/2008
met gezinslast 92,68​ 93,56​ ​95,43​
alleenstaanden ​78,42 ​79,17 ​80,75​
samenwonenden ​57,03 ​57,58 58,73​​
van 1/01/2006 tot en met 31/12/2006
​Invalide vóór 1/01/2007 (2)
​met gezinslast 91,76​ ​91,76​ 93,60​​
​alleenstaanden ​77,65 ​​77,65 79,20​
​samenwonenden ​56,47 ​56,47​ ​57,60​
​Invalide vanaf 1/01/2007 tot en met 31/12/2008
​met gezinslast ​92,68 ​92,68​ 94,54​
​​alleenstaanden 78,42 78,42​ 79,99​
​​samenwonenden ​57,03 57,03​ 58,18​
van 1/01/2007 tot en met 31/12/2007
Invalide vóór 1/01/2009
met gezinslast 92,68​ 92,68​​ ​94,54​
alleenstaanden 78,42​ 78,42​​ ​79,99​
samenwonenden ​57,03 ​57,03​ 58,18​​
Invalide vanaf 1/01/2009 tot en met 31/12/2010 (1)
met gezinslast 93,42​ ​93,42​ 95,29​
alleenstaanden ​79,05 ​79,05 ​80,63​
samenwonenden 57,49​ ​57,49​ 58,64​​
van 1/01/2008 tot en met 31/12/2008
Invalide vóór 1/01/2009 (2)
met gezinslast 91,94​ ​91,94​ 93,79​​
alleenstaanden 77,80​ ​77,80​ 79,36​
samenwonenden 56,58​ ​56,58​ ​57,71
​Invalide vanaf 1/01/2009 tot en met 31/12/2010
​met gezinslast ​92,68 ​92,68​ 94,54​
​alleenstaanden 78,42​ ​78,42 ​79,99​
​samenwonenden ​57,03 ​57,03​ 58,18​​
vanaf 1/01/2009 tot en met 31/12/2009
Invalide vóór 01.01.2011
​met gezinslast 92,68​ 92,68​​ 94,54​​
​alleenstaanden ​78,42 ​78,42​ ​79,99​
​samenwonenden 57,03​ 57,03​​ ​58,18​
Invalide vanaf 1/01/2011 tot en met 31/12/2011 (1)
  met gezinslast 93,33​ ​93,33​ ​95,20​
alleenstaanden ​78,97 ​​78,97 80,55​
  samenwonenden  57,43​ 57,43​​ 58,58​​
vanaf 1/01/2010 tot en met 31/12/2010
Invalide vóór 1/01/2011 (2)
​met gezinslast 91,94​ 91,94​​ ​93,79​
​alleenstaanden 77,80​ 77,80​​ ​79,36​
​samenwonenden 56,58​ ​56,58​ 57,71​​
​Invalide vanaf 1/01/2011 tot en met 31/12/2012
​met gezinslast 92,59​ 92,59​​ ​94,44
​​alleenstaanden 78,34​ ​78,34​ ​79,91​
​​samenwonenden 56,98​ 56,98​​ 58,12​​
vanaf 1/01/2011 tot en met 31/12/2012
​​Invalide vóór 01.04.2013
​​met gezinslast 92,59​ ​92,59​ ​94,44
​​alleenstaanden 78,34​ ​78,34​ 79,91​​
​​samenwonenden 56,98​ ​56,98​ 58,12​
Invalide vanaf 1/04/2013 tot en met 31/12/2014
​met gezinslast 94,44​ ​94,44​ ​96,33
​​​alleenstaanden 79,91​ 79,91​​ 81,51​​
​​​samenwonenden 58,12​ ​58,12​ ​59,28​
vanaf 1/01/2013 tot en met 31/12/2014
Invalide vóór 1/04/2013 (2)
​met gezinslast ​92,59 ​​92,59 94,44​​
​alleenstaanden ​78,34 ​​78,34 ​79,91
​samenwonenden 56,98​ 56,98​​ ​58,12​
Invalide van 1/04/2013 tot en met 31/03/2015
​met gezinslast 94,44​ 94,44​​ 96,33​
​alleenstaanden ​79,91 ​79,91​ ​81,51​
​samenwonenden ​58,12 ​​58,12 59,28​​
​Invalide van 1/01/2015 tot en met 31/12/2016
​met gezinslast ​95,62 ​​95,62 97,54​​
​met gezinslast ​80,91 ​​80,91 ​82,53​
​samenwonenden ​58,84 ​58,84​ 60,02​​
vanaf 1/01/2015 tot en met 31/12/2015
Invalide vóór 1/04/2015 (2)
met gezinslast  ​94,44 ​​94,44 96,33​​
alleenstaanden  ​79,91 ​79,91​ ​81,51​
  samenwonenden  58,12​ 58,12​​ 59,28​
​Invalide van 1/04/2015 tot en met 31/12/2017
​met gezinslast 95,62​ 95,62​​ 97,54​​
​alleenstaanden 80,91​ ​80,91 ​82,53​
​samenwonenden 58,84​ 58,84​​ 60,02​​
vanaf 1/01/2016 tot en met 31/12/2016
Invalide vóór 1/01/2018​ ​
​met gezinslast 93,75​ 95,62​ ​97,54​
​alleenstaanden ​79,32 80,91 ​82,53
​samenwonenden ​57,69 ​58,84 ​60,02​
​Invalide van 1/01/2018 tot en met 31/12/2019 (1)
​met gezinslast 94,50​ 96,39​​ 98,32​
​alleenstaanden ​79,96 ​81,56 ​83,19​
​​samenwonenden 58,15​ ​59,31 ​60,50​
vanaf 1/01/2017
​Invalide vóór 1/01/2018 (2)
​​met gezinslast ​93,75 ​​93,75 ​​95,62
​​alleenstaanden ​79,32 ​​79,32 ​​80,91
​​​samenwonenden ​57,69 ​​57,69 58,84​
​Invalide van 1/01/2018 tot en met 31/12/2019
​​​met gezinslast ​94,50 ​​94,50 96,39​​
​​​alleenstaanden ​79,96 ​79,96​ ​81,56
​​​​samenwonenden ​58,15 ​​58,15 59,32​​
​Invalide vanaf 1/01/2020
​met gezinslast ​95,54 ​​95,54 97,45​​
​​alleenstaanden 80,84​ 80,84​​ 82,46​​
​​​samenwonenden ​58,79 ​58,79​ 59,97​​

(1) Deze rubriek betreft gerechtigden wiens periode ongeschiktheid geschorst werd omwille van een periode van moederschap
(2) Deze rubriek betreft de buitenlands verzekerde gerechtigden die erkend zijn in invaliditeit alvorens de ongeschiktheid van 1 jaar bereikt te hebben
(*) Herwaardering met 2% van de uitkeringen voor de gerechtigden waarvan ongeschiktheid aanving tussen 01-01-2016 en 31-12-2016
(**) Herwaardering met 0,95% van de uitkeringen voor gerechtigden van wie  de arbeidsongeschiktheid ten laatste begint op 31-12-2005
(***) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Tabel 3 - Maximum uitkering in invaliditeit in 2020 (in EUR)
 
Begin ongeschiktheid Maxima
van 01/01
(**)​​ (**) (***)
tot ​​​​29/02
​Maxima
vanaf 01/03
(****)
tot 31/12
vóór 01/10/74
met gezinslast 56,82​ 57,96​
zonder gezinslast 38,03 38,79​
van 1/10/74 tot en met 31/12/2002
met gezinslast 89,96 91,76​
alleenstaanden  76,12 77,65​
samenwonenden 55,36 56,47​
van 1/01/2003 tot en met 31/12/2004
Invalide vóór 1/01/2005
met gezinslast 88,20 89,96​
alleenstaanden 74,63 76,12​
samenwonenden 54,28 55,36​
Invalide vanaf 1/01/2005
met gezinslast 89,96 91,76​
alleenstaanden 76,12 77,65​
samenwonenden 55,36 ​56,47
van 1/01/2005 tot en met 31/12/2006
Invalide vóór 1/01/2007
met gezinslast 89,96 91,76​
alleenstaanden 76,12 77,65​
samenwonenden 55,36 56,47​
Invalide vanaf 1/01/2007
met gezinslast 90,86​ 92,68​
alleenstaanden 76,88 ​78,42
samenwonenden 55,92 ​57,03
van 1/01/2007 tot en met 31/12/2007
Invalide vóór 1/01/2009
met gezinslast 90,86 92,68​
alleenstaanden 76,88 78,42​
samenwonenden 55,92 ​57,03
Invalide vanaf 1/01/2009 tot en met 31/12/2010 (1)
met gezinslast 91,59 93,42​
alleenstaanden 77,50 ​79,05
samenwonenden 56,36 57,49​
van 1/01/2008 tot en met 31/12/2008
Invalide vóór 1/01/2009 (2)
met gezinslast 90,14 91,94​
alleenstaanden 76,27 77,80​
samenwonenden 55,47 56,58​
​Invalide vanaf 1/01/2009 tot en met 31/12/2010
​met gezinslast ​90,86 ​92,68
​alleenstaanden 76,88​ 78,42​
​samenwonenden 55,92​ ​57,03
vanaf 1/01/2009 tot en met 31/12/2009
Invalide vóór 01.01.2011
​met gezinslast ​90,86 92,68​
​alleenstaanden 76,88​ ​78,42
​samenwonenden 55,92​ 57,03​
Invalide vanaf 1/01/2011 tot en met 31/12/2011 (1)
  met gezinslast 91,50​ 93,33​
alleenstaanden ​77,42 ​78,97
  samenwonenden  56,31​ 57,43​
vanaf 1/01/2010 tot en met 31/12/2010
Invalide vóór 1/01/2011 (2)
​met gezinslast 90,14 91,94​
​alleenstaanden 76,27 77,80​
​samenwonenden 55,47 56,58​
​Invalide vanaf 1/01/2011 tot en met 31/12/2012
​met gezinslast 90,77​ 92,59​
​​alleenstaanden ​76,81 78,34​
​​samenwonenden ​55,86 56,98​
vanaf 1/01/2011 tot en met 31/12/2012
​​Invalide vóór 01.04.2013
​​met gezinslast 90,77​ 92,59​
​​alleenstaanden ​76,81 78,34​
​​samenwonenden ​55,86​ 56,98​
Invalide vanaf 1/04/2013 tot en met 31/12/2014
​met gezinslast 92,59 94,44​
​​​alleenstaanden 78,34 79,91​
​​​samenwonenden 56,98 58,12​
vanaf 1/01/2013 tot en met 31/12/2014
Invalide vóór 1/04/2013 (2)
​met gezinslast 90,77​ ​92,59
​alleenstaanden ​76,81 ​78,34
​samenwonenden ​55,86​ 56,98​
Invalide van 1/04/2013 tot en met 31/03/2015
​met gezinslast 92,59 94,44​
​alleenstaanden ​78,34 ​79,91
​samenwonenden 56,98 ​58,12
​Invalide van 1/01/2015 tot en met 31/12/2016
​met gezinslast ​93,75 ​95,62
​met gezinslast ​79,32 ​80,91
​samenwonenden 57,69​ ​58,84
vanaf 1/01/2015 tot en met 31/12/2015  
Invalide vóór 1/04/2015 (2)
met gezinslast  92,59​ ​94,44
alleenstaanden  ​78,34 ​79,91
  samenwonenden  56,98 58,12​
​Invalide van 1/04/2015 tot en met 31/12/2017
​met gezinslast ​93,75 95,62​
​alleenstaanden ​79,32 80,91​
​samenwonenden 57,69​ 58,84​
​ ​vanaf 1/01/2016
Invalide vóór 1/01/2018​ ​
​met gezinslast ​91,91 93,75​
​alleenstaanden 77,77​ ​79,32
​samenwonenden 56,56​ ​57,69
​ ​Invalide van 1/01/2018 tot en met 31/12/2019
​met gezinslast ​92,64 94,50​
​alleenstaanden ​78,39 ​79,96
​​samenwonenden 57,01​ 58,15​
​ ​Invalide vanaf 1/01/2020
​met gezinslast 93,66​ ​95,54
​​alleenstaanden 79,25​ 80,84​
​​​samenwonenden ​57,64 ​58,79

(1) Deze rubriek betreft gerechtigden wiens periode ongeschiktheid geschorst werd omwille van een periode van moederschap
(2) Deze rubriek betreft de buitenlands verzekerde gerechtigden die erkend zijn in invaliditeit alvorens de ongeschiktheid van 1 jaar bereikt te hebben
(*) Herwaardering met 0,0993% van de uitkeringen voor gerechtigden van wie  de arbeidsongeschiktheid ten laatste begint op 31-12-2009
(**) Herwaardering met 2% van de uitkeringen voor de gerechtigden waarvan ongeschiktheid aanving tussen 01-01-2015 en 31-12-2015
(***) Nieuwe maxima's voor de intreders in invaliditeit die aanvangen  op 01-01-2020
(****) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 oktober 2022