Bedrag vanaf dewelke de inhouding van 3,5% op uw invaliditeitsuitkering kan worden toegepast


Als werknemer in arbeidsongeschiktheid is het bedrag van uw uitkering in een periode van invaliditeit onderworpen aan een inhouding van 3,5 % ten voordele van de sector pensioenen.

Die inhouding kan uw uitkering echter niet verminderen tot onder een bepaald grensbedrag, per dag. Onder een minimum uitkeringsbedrag wordt geen inhouding meer toegepast. Dat minimumbedrag varieert volgens uw gezinssituatie.

Minimumbedrag van de invaliditeitsuitkering om 3,5 % in te houden, per dag (in EUR):

 

Tabel 1 - Minimum dagdrempels in 2020 (in EUR)
 
Plafonds
van 01/01
tot 29/02
Plafonds
vanaf 01/03(*)
Minimum dagdrempel (geen inhouding)
met gezinslast ​60,88 62,10​
zonder gezinslast ​50,54 ​51,55
Gedeeltelijke inhouding op de bedragen
met gezinslast tussen ​60,89 ​62,11
en ​63,08 ​64,34
zonder gezinslast tussen ​50,55 ​51,56
en ​52,36 ​53,41
Volledige inhouding vanaf
met gezinslast ​63,09 ​64,35
zonder gezinslast ​52,37 ​53,42

(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Tabel 2 - Minimum dagdrempels in 2019 (in EUR)

Plafonds
van 01/01
tot 31/12
Minimum dagdrempel (geen inhouding)
met gezinslast ​60,88
zonder gezinslast ​50,54
Gedeeltelijke inhouding op de bedragen
met gezinslast tussen ​60,89
en ​63,08
zonder gezinslast tussen ​50,55
en ​52,36
Volledige inhouding vanaf
met gezinslast ​63,09
zonder gezinslast ​52,37

 

 

Tabel 3 - Minimum dagdrempels in 2018 (in EUR)

​Plafonds
van 01/01
tot 31/08
Plafonds
van 01/09(*)
tot 31/12
Minimum dagdrempel (geen inhouding)
met gezinslast ​59,69 ​60,88
zonder gezinslast ​49,55 ​50,54
Gedeeltelijke inhouding op de bedragen
met gezinslast tussen ​59,70 ​60,89
en ​61,84 ​63,08
zonder gezinslast tussen ​49,56 ​50,55
en ​51,34 ​52,36
Volledige inhouding vanaf
met gezinslast ​61,85 ​63,09
zonder gezinslast ​51,35 ​52,37

(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 februari 2020