Bedrag vanaf dewelke de inhouding van 3,5% op uw invaliditeitsuitkering kan worden toegepast


Als werknemer in arbeidsongeschiktheid is het bedrag van uw uitkering in een periode van invaliditeit onderworpen aan een inhouding van 3,5 % ten voordele van de sector pensioenen.

Die inhouding kan uw uitkering echter niet verminderen tot onder een bepaald grensbedrag, per dag. Onder een minimum uitkeringsbedrag wordt geen inhouding meer toegepast. Dat minimumbedrag varieert volgens uw gezinssituatie.

Minimumbedrag van de invaliditeitsuitkering om 3,5 % in te houden, per dag (in EUR):

 

Tabel 1 - Minimum dagdrempels in 2023 (in EUR)
 
​Plafonds
van 01/01
Minimum dagdrempel (geen inhouding)
met gezinslast 73,11
zonder gezinslast 59,22
 
Gedeeltelijke inhouding op de bedragen  
met gezinslast tussen 73,12
en 75,75
zonder gezinslast tussen 59,23
en 61,36
 
Volledige inhouding vanaf  
met gezinslast 75,76
zonder gezinslast 61,37

 

 

Tabel 2 - Minimum dagdrempels in 2022 (in EUR)
 
Plafonds
van 01/01 (*)
tot 28/02
​Plafonds
van 01/03 (*)
tot 30/04
​Plafonds
van 01/05 (*)
tot 31/07
​Plafonds
van 01/08
(*)
tot 31/10
​Plafonds
van 01/11 (*)
tot 30/11
​Plafonds
van 01/12 (*)
tot 31/12
Minimum dagdrempel (geen inhouding)
met gezinslast 66,21​ ​67,54 ​68,89 70,27​ ​71,67 73,11
zonder gezinslast 53,63 ​54,71 ​55,80 ​56,92 58,05​ 59,22
 
Gedeeltelijke inhouding op de bedragen  
met gezinslast tussen ​66,22 ​67,55 ​68,90 ​70,28 ​71,68 73,12
en 68,60 ​69,98 ​71,38 ​72,81 ​74,26 75,75
zonder gezinslast tussen 53,64​ ​54,72 ​55,81 ​56,93 58,06​ 59,23
en 55,57 ​56,68 ​57,81 58,97​ ​60,15 61,36
 
Volledige inhouding vanaf  
met gezinslast 68,61 69,99​ 71,39​ 72,82​ ​74,27 75,76
zonder gezinslast ​​55,58 ​56,69 57,82​ ​58,98 ​60,16 61,37

(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Tabel 3 - Minimum dagdrempels in 2021 (in EUR)

Plafonds
van 01/01
tot 30/06
​Plafonds
van 01/07 (*)
tot 31/08
Plafonds
van 01/09 (**)
tot 31/12
Minimum dagdrempel (geen inhouding)
met gezinslast 62,10​ 63,64​ ​64,92​
zonder gezinslast ​51,55 ​51,55 ​​52,58
Gedeeltelijke inhouding op de bedragen
met gezinslast tussen ​62,11 ​63,65 ​64,93​
en ​64,34 ​65,94 ​​67,26
zonder gezinslast tussen ​51,56 ​51,56 ​52,59​
en ​53,41 ​53,41 ​54,48
Volledige inhouding vanaf
met gezinslast ​64,35 65,95​ ​​67,27
zonder gezinslast ​53,42 ​53,42 ​​54,49

(*) Herwaardering van de drempel van inhouding voor gerechtigden met gezinslast
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 december 2022