Bedrag van uw forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden


Indien u als arbeidsongeschikte werknemer of zelfstandige hulp van een derde nodig hebt om bepaalde handelingen van het dagelijks leven uit te voeren, dan kunt u een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden aanvragen.

Bedragen van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden, per dag
(in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling):

 

Tabel 1 - Dagelijkse forfaitaire tegemoetkomingen HVD in 2020 (in EUR)
 
Regeling Forfait
vanaf 01.01
Werknemers - Werklozen ​23,40
​Zelfstandigen ​23,40

 

 

Tabel 2 - Dagelijkse forfaitaire tegemoetkomingen HVD in 2019 (in EUR) 

Regeling Forfait
van 01.01
tot 31.07​
Forfait
van 01.08 (*)​
tot 31.12
Werknemers - Werklozen 22,28​ ​23,40
​Zelfstandigen ​22,28 ​23,40

(*) Herwaardering van 5% van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden

 

Tabel 3 - Dagelijkse forfaitaire tegemoetkomingen HVD in 2018 (in EUR) 

Regeling Forfait
van 01.01
tot 31.08
Forfait
van 01-09 (*)
tot 31-12
Werknemers - Werklozen 21,85​ 22,28​
​Zelfstandigen 21,85​ ​22,28

(*)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 december 2019