Maximaal toegestaan inkomen voor een toegestane beroepsactiviteit tijdens uw arbeidsongeschiktheid


Als zelfstandige in arbeidsongeschiktheid kunt u tegelijkertijd uw arbeidsongeschiktheidsuitkering en een inkomen uit een toegestane beroepsactiviteit ontvangen. Daarbij moet u echter cumulatieregels naleven.

Het ziekenfonds houdt rekening met het nettobelastbaar beroepsinkomen. Het nettobelastbaar beroepsinkomen is gelijk aan het brutobedrag van de uit de toegestane beroepsactiviteit verworven winst, baten of bezoldigingen verminderd met de beroepskosten en (enkel als het gaat om een zelfstandige activiteit) de beroepsverliezen.

Maximaal toegestaan inkomen dat u ontvangt voor een toegestane beroepsactiviteit tijdens uw arbeidsongeschiktheid, per jaar
(in EUR):

Jaarlijks plafond van toepassing vanaf inkomens van het dienstjaar 2023 (in EUR): 22.184,19 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing vanaf inkomens van het dienstjaar 2022 (in EUR): 20.093,71 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing vanaf inkomens van het dienstjaar 2021 (in EUR): 19.313,42 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing vanaf inkomens van het dienstjaar 2019 tot 2020 (in EUR): 18.934,42 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing vanaf inkomens van het dienstjaar 2018 (in EUR): 18.562,28 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing vanaf inkomens van het dienstjaar 2017 (in EUR): 18.198,72 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing voor inkomens van dienstjaren van 2013 tot 2016 (in EUR): 17.842,02 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing voor inkomens van dienstjaren van 2008 tot 2012 (in EUR): 17.149,19 EUR

 

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 december 2022