print

Uitleg bij de voorwaarden voor de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

Het bedrag van de geïntegreerde premie huisartsgeneeskunde af van de voorwaarden waaraan u als huisarts voldoet. Deze hebben betrekking tot uw activiteiten, gebruik van informatica-tools en e-diensten. Op deze pagina vindt u de precieze uitleg van deze voorwaarden.

Op deze pagina:

​De geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

De geïntegreerde praktijkpremie is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan huisartsen om de werking van hun praktijk en het gebruik van E-diensten te ondersteunen.

Meer informatie over deze premie en de bedragen vindt u op onze pagina “geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde”.

Het bedrag van de premie is afhankelijk van bepaalde voorwaardes. Deze worden hieronder in detail uitgelegd.

U bent effectief actief als huisarts of huisarts in opleiding

Om aanspraak te maken op de premie, moet u in het premiejaar effectief actief zijn in het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

De datum waarop wij u een RIZIV-nummer als huisarts hebben toegekend, bepaalt hoe wij uw activiteit controleren:

 • Heeft u in de loop van het premiejaar uw opleiding als huisarts gestart of heeft u gedurende het volledige premiejaar een RIZIV-nummer van huisarts in opleiding (bevoegdheidscode -005 of -006) ?
  Dan volstaat dit RIZIV-nummer van huisarts als opleiding als bewijs van uw activiteit.
   
 • Heeft u op 1 januari van het premiejaar minder dan 5 jaar uw RIZIV-nummer van huisarts (bevoegdheidscode -003 of -004) ? 
  Dan hoeft u geen minimumbedrag aan prestaties aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) te hebben aangerekend. Concreet betekent dit dat wij uw prestaties niet nakijken tot en met het 5e premiejaar dat volgt op het jaar waarin u uw RIZIV-nummer als huisarts (bevoegdheidscode -003 of -004) gekregen heeft.
  U moet wel ingeschreven zijn in de georganiseerde wachtdienst.
   
 • Heeft u op 1 januari van het premiejaar 5 jaar of meer uw RIZIV-nummer van huisarts (bevoegdheidscode -003 of -004) ?
  Dan moet u in het premiejaar minimum 25.000 EUR aan prestaties aangerekend hebben aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).
  U moet ook ingeschreven zijn in de georganiseerde wachtdienst.

Belangrijk

U kan op 2 manieren voldoen aan de voorwaarde van inschrijving in de georganiseerde wachtdienst:

 • U hebt minstens eenmaal een beschikbaarheidshonorarium  ontvangen voor het premiejaar.

 • U hebt geen beschikbaarheidshonorarium ontvangen, maar u bent wel beschikbaar voor deelname aan de wachtdienst of uw huisartsenkring heeft u van wachtdienst vrijgesteld.

Uw huisartsenkring beheert de gegevens over uw inschrijving in de wachtdienst via het portaal ProGezondheid > module BHOD.

U gebruikt een aanvaard softwarepakket

Het volgende geldt:

 • Bent u in het volledige premiejaar huisarts in opleiding? Dan is het gebruik van een softwarepakket een verplichte voorwaarde.

 • In de andere gevallen kan het bedrag van uw premie stijgen als u een softwarepakket gebruikt. 

Alleen de softwarepakketten die de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen aanvaard heeft, komen voor de premie in aanmerking.

De commissie heeft volgende softwarepakketten aanvaard:

Softwarepakketten die de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen aanvaard heeft

Vanaf premie 2021

 CareConnect
 (HealthConnect)

 HealthOne
 (HDMP)

 Daktari
 (Barista Software)

 Medinect
 (OFFIMED)

 Omnipro
 (Xperthis)

 Prodoc
 (CEGEKA)

 Topaz
 (Topaz Care SRL)

 Medispring 
 (Medispring SCRL)

 NexuzHealthPRO
 (NexuzHealth) (nieuw)

 

U gebruikt E-diensten en bereikt de drempel voor een aantal parameters

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft de volgende gebruiksdrempels vastgelegd om de geïntegreerde praktijkpremie te verkrijgen.

Hoe meer u bepaalde E-diensten gebruikt, hoe hoger het bedrag van uw premie.

PREMIE 2022

 1. U verstuurt in het 2e semester van 2022 minstens 25% van uw geneesmiddelenvoorschriften via Recip-e
   
 2. U dient in het 2e semester van 2022 minstens 50% van uw aanvragen van terugbetaling van geneesmiddelen hoofdstuk IV in via de dienst “Hoofdstuk IV” van MyCarenet
   
 3. Uzelf of uw mandataris factureert in het 2e semester van 2022 minstens 20% van uw raadplegingen voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming via de dienst ‘eFact’ van MyCarenet

  Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.
   
 4. Voor minstens 25% van de patiënten waarvoor u voor 2022 een GMD-honorarium hebt ontvangen, is uiterlijk op 31 december 2022 een geïnformeerde toestemming geregistreerd via het eHealth-platform (door uzelf, de patiënt of een andere zorgverlener).
   
 5. De verhouding tussen het totaal aantal verschillende patiënten waarvoor u uiterlijk op 31 december 2022 een SUMEHR hebt opgeladen via de digitale platformen Vitalink, RSW of Abrumet en het aantal patiënten waarvoor u voor 2022 een GMD-honorarium heeft ontvangen, bedraagt minstens 25 %.
   
 6. Tijdens 2022 gebruikt u MyCareNet voor het elektronische beheer van uw GMD-honoraria

  Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.
   
 7. Tijdens het tweede semester van 2022 creëert u of past u minstens 5 medicatieschema’s aan
   
 8. Tijdens het tweede semester van 2022 gebruikt u minstens 5 keer de CEBAM evidence linker (via login)
   
 9. Tijdens het tweede semester van 2022 dient u minstens 5% van uw raadplegingsgetuigschriften in via de dienst "e-Attest" van MyCarenet

  Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.
   
 10. Tijdens 2022 gebruikt u minstens 3 keer het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid” voor het versturen van medische informatie naar de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap)
  Uitleg over het gebruik van het formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid”

PREMIE 2023

 1. U dient in het 2e semester van 2023 minstens 50% van uw aanvragen van terugbetaling van geneesmiddelen hoofdstuk IV in via de dienst “Hoofdstuk IV” van MyCarenet
   
 2. In het 2e semester van 2023 maakt uzelf of uw mandataris gebruik van de dienst ‘eFact’ van MyCarenet voor elektronische facturatie voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming of dient u uw raadplegingsgetuigschriften in via de dienst eAttest van MyCarenet voor minstens 50%  van uw raadplegingen.

Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.

 1. De verhouding tussen het totaal aantal verschillende patiënten waarvoor u uiterlijk op 31 december 2023 een SUMEHR hebt opgeladen via de digitale platformen VitalinkRSW of Abrumet en het aantal patiënten waarvoor u voor 2023 een GMD-honorarium heeft ontvangen, bedraagt minstens 55%.
   
 2. Tijdens het tweede semester van 2023 creëert u of past u minstens 5 medicatieschema’s aan.
   
 3. Tijdens het tweede semester van 2023 gebruikt u minstens 5 keer de CEBAM evidence linker (via login).
   
 4. Tijdens 2023 gebruikt u minstens 3 keer het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid” voor het versturen van medische informatie naar de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap). > meer info over de procedure
  Uitleg over het gebruik van het formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid”
   
 5. U registreert zich vóór 28 november 2023 voor de barometer "diabetes" en/of vóór 21 december 2023 voor de barometer "antibiotica" via uw professionele software.
  De diabetesbarometer is nu beschikbaar in alle goedgekeurde software voor huisartsen. Midden december zal dit ook het geval zijn voor de barometer "antibiotica".
  Met deze barometers kunt u zich positioneren ten opzichte van uw collega's en geaggregeerde gegevens op regionaal en nationaal niveau verkrijgen. De gegevensextractie gebeurt automatisch om de 6 maanden.

PREMIE 2024 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad)

 1. U dient in het 2e semester van 2024 minstens 50% van uw aanvragen van terugbetaling van geneesmiddelen hoofdstuk IV in via de dienst “Hoofdstuk IV” van MyCarenet.
   
 2. In het 2e semester van 2024 maakt uzelf of uw mandataris gebruik van de dienst ‘eFact’ van MyCarenet voor elektronische facturatie voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming of dient u uw raadplegingsgetuigschriften in via de dienst eAttest van MyCarenet voor minstens 50% van uw raadplegingen.

Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.

 1. De verhouding tussen het totaal aantal verschillende patiënten waarvoor u uiterlijk op 31 december 2024 een SUMEHR hebt opgeladen via de digitale platformen Vitalink, RSW of Abrumet en het aantal patiënten waarvoor u voor 2024 een GMD-honorarium heeft ontvangen, bedraagt minstens 60%.
   
 2. Tijdens het tweede semester van 2024 creëert u of past u minstens 5 medicatieschema’s aan.
   
 3. Tijdens het tweede semester van 2024 gebruikt u minstens 5 keer de CEBAM evidence linker (via login).
   
 4. Tijdens 2024 gebruikt u minstens 3 keer het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid” voor het versturen van medische informatie naar de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap). > meer info over de procedure
  Uitleg over het gebruik van het formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid”
   
 5. U registreert zich voor minstens 2 van de volgende 3 barometers: de barometer “diabetes”, de barometer “antibiotica” en de barometer “nierinsufficiëntie”. De registratie moet plaatsvinden vóór 28/11/2024 voor de barometer "diabetes", vóór 21/12/2024 voor de barometer “antibiotica” en vóór 10/12/2024 voor de barometer “nierinsufficiëntie", via uw professionele software. Met deze barometers kunt u zich positioneren ten opzichte van uw collega's en geaggregeerde gegevens op regionaal en nationaal niveau verkrijgen. De gegevensextractie gebeurt automatisch om de 6 maanden.
   
 6. Tijdens het vierde trimester van 2024, verstuurt u minstens 1 elektronisch getuigschrift van arbeidsongeschiktheid naar de ziekenfondsen via Mult-eMediatt.

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden