Uitleg bij de voorwaarden voor de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

Als huisarts, hangt het bedrag van de geïntegreerde premie huisartsgeneeskunde af van de voorwaarden waaraan u voldoet. Deze hebben betrekking tot uw activiteiten, gebruik van informcatica-tools en e-diensten. Op deze pagina vindt u de precieze uitleg van deze voorwaarden.

De geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

De geïntegreerde praktijkpremie is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan huisartsen om de werking van hun praktijk en het gebruik van E-diensten te ondersteunen.

Meer informatie over deze premie en de bedragen vindt u op onze pagina “geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde”.

Het bedrag van de premie is afhankelijk van bepaalde voorwaardes. Deze worden hieronder in detail uitgelegd.

U bent effectief actief als huisarts of huisarts in opleiding

Om aanspraak te maken op de premie, moet u in het premiejaar effectief actief zijn in het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

De datum waarop wij u een RIZIV-nummer als huisarts hebben toegekend, bepaalt hoe wij uw activiteit controleren:

 • Heeft u in de loop van het premiejaar uw opleiding als huisarts gestart of heeft u gedurende het volledige premiejaar een RIZIV-nummer van huisarts in opleiding (bevoegdheidscode -005 of -006) ?
  Dan volstaat dit RIZIV-nummer van huisarts als opleiding als bewijs van uw activiteit.
 • Heeft u op 1 januari van het premiejaar minder dan 5 jaar uw RIZIV-nummer van huisarts (bevoegdheidscode -003 of -004) ? 
  Dan hoeft u geen minimumbedrag aan prestaties aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) te hebben aangerekend. Concreet betekent dit dat wij uw prestaties niet nakijken tot en met het 5e premiejaar dat volgt op het jaar waarin u uw RIZIV-nummer als huisarts (bevoegdheidscode -003 of -004) gekregen heeft.

  U moet wel ingeschreven zijn in de georganiseerde wachtdienst.

 • Heeft u op 1 januari van het premiejaar 5 jaar of meer uw RIZIV-nummer van huisarts (bevoegdheidscode -003 of -004) ?
       
  Dan moet u in het premiejaar minimum 25.000 EUR aan prestaties aangerekend hebben aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

  We zijn ons ervan bewust dat de COVID-19-pandemie een impact heeft gehad op uw activiteit. Daarom werd voorgesteld om de (activiteits)drempel te verminderen voor het referentiejaar 2020. U kan meer informatie vinden op deze pagina.

  U moet ook ingeschreven zijn in de georganiseerde wachtdienst.

Belangrijk

U kan op 2 manieren voldoen aan de voorwaarde van inschrijving in de georganiseerde wachtdienst:

 • U hebt minstens eenmaal een beschikbaarheidshonorarium  ontvangen voor het premiejaar.
 • U hebt geen beschikbaarheidshonorarium ontvangen, maar u bent wel beschikbaar voor deelname aan de wachtdienst of uw huisartsenkring heeft u van wachtdienst vrijgesteld.

Uw huisartsenkring beheert de gegevens over uw inschrijving in de wachtdienst via de portaalsite MEDEGA.

U gebruikt een aanvaard softwarepakket

Het volgende geldt:

 • Bent u in het volledige premiejaar huisarts in opleiding? Dan is het gebruik van een softwarepakket een verplichte voorwaarde.
 • In de andere gevallen kan het bedrag van uw premie stijgen als u een softwarepakket gebruikt. 

Alleen de softwarepakketten die de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen aanvaard heeft, komen voor de premie in aanmerking.

De commissie heeft volgende softwarepakketten aanvaard:

Softwarepakketten die de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen aanvaard heeft

Premie 2020 (*)

Vanaf premie 2021

 CareConnect
 (HealthConnect)

 Epicure
 (MedicalSoft)

 HealthOne
 (HDMP)

 Le Généraliste
 (PC Sol)

 Medidoc
 (Corilus)

 Medigest
 (Corilus)

 Medinote 
 (The Virtual Circle)

 Pricare
 (Figac)

 Accrimed
 (Corilus)

 Daktari
 (Barista Software)

 iCure
 (TakTik SA)

 Medinect
 (OFFIMED)

 Omnipro
 (MIMS)

 Windoc
 (CompuGroup Medical Belgium bvba)

 Prodoc
 (CEGEKA)

 Topaz
 (Topaz Care SRL) (nieuw)

 Medispring 
 (Medispring SCRL) (nieuw)

 CareConnect
 (HealthConnect)

 HealthOne
 (HDMP)

 Daktari
 (Barista Software)

 Medinect
 (OFFIMED)

 Omnipro
 (Xperthis)

 Prodoc
 (CEGEKA)

 Topaz
 (Topaz Care SRL)

 Medispring 
 (Medispring SCRL)

 NexuzHealthPRO
 (NexuzHealth) (nieuw)

(*) In de praktijk zijn een aantal van deze softwarepakketten niet meer in gebruik.

U gebruikt E-diensten en bereikt de drempel voor een aantal parameters

Hoe meer u bepaalde E-diensten gebruikt, hoe hoger het bedrag van uw premie.

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft voor het premiejaar 2021 de volgende gebruiksdrempels vastgelegd de geïntegreerde praktijkpremie te verkrijgen:

 1. U verstuurt in het 2e semester van het premiejaar minstens 25% van uw geneesmiddelenvoorschriften via Recip-e

 2. U dient in het 2e semester van het premiejaar minstens 50% van uw aanvragen van terugbetaling van geneesmiddelen hoofdstuk IV in via de dienst “Hoofdstuk IV” van MyCarenet

 3. Uzelf of uw mandataris factureert in het 2e semester van het premiejaar minstens 20% van uw raadplegingen voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming via de dienst ‘eFact’ van MyCarenet

  Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.

 4. Voor minstens 25% van de patiënten waarvoor u voor het premiejaar een GMD-honorarium hebt ontvangen, is uiterlijk op 31 december van het premiejaar een geïnformeerde toestemming geregistreerd via het eHealth-platform (door uzelf, de patiënt of een andere zorgverlener).

 5. De verhouding tussen het totaal aantal verschillende patiënten waarvoor u uiterlijk op 31 december van het premiejaar een SUMEHR hebt opgeladen via de digitale platformen Vitalink, RSW of Abrumet en het aantal patiënten waarvoor u voor het premiejaar een GMD-honorarium heeft ontvangen, bedraagt minstens 25 %.

 6. Tijdens het premiejaar gebruikt u MyCareNet voor het elektronische beheer van uw GMD-honoraria

  Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.

 7. Tijdens het tweede semester van het premiejaar creëert u of past u minstens 5 medicatieschema’s aan

 8. Tijdens het tweede semester van het premiejaar gebruikt u minstens 5 keer de CEBAM evidence linker (via login)

 9. Tijdens het tweede semester van het premiejaar dient u minstens 5% van uw raadplegingsgetuigschriften in via de dienst "e-Attest" van MyCarenet

  Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.

 10. Tijdens het premiejaar gebruikt u minstens 3 keer het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid” voor het versturen van medische informatie naar de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap) > meer info over de procedure

Deze criteria zijn, onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad, van toepassing om de premie voor 2022 te verkrijgen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 juni 2022