Toelichting bij de voorwaarden voor de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

Het bedrag van de geïntegreerde premie huisartsgeneeskunde hangt af van de voorwaarden waaraan u als huisarts voldoet.


U bent effectief actief als huisarts of huisarts in opleiding

Om aanspraak te maken op de premie, moet u in het premiejaar effectief actief zijn in het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

De datum waarop wij u een RIZIV-nummer als huisarts hebben toegekend, bepaalt hoe wij uw activiteit controleren:

 • Heeft u in de loop van het premiejaar uw opleiding als huisarts gestart of heeft u gedurende het volledige premiejaar een RIZIV-nummer van huisarts in opleiding (bevoegdheidscode -005 of -006) ?
  Dan volstaat dit RIZIV-nummer van huisarts als opleiding als bewijs van uw activiteit.
 • Heeft u op 1 januari van het premiejaar minder dan 5 jaar uw RIZIV-nummer van huisarts (bevoegdheidscode -003 of -004) ? 
  Dan hoeft u geen minimumbedrag aan prestaties aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) te hebben aangerekend. Concreet betekent dit dat wij uw prestaties niet nakijken tot en met het 5e premiejaar dat volgt op het jaar waarin u uw RIZIV-nummer als huisarts (bevoegdheidscode -003 of -004) gekregen heeft.

  U moet wel ingeschreven zijn in de georganiseerde wachtdienst.

 • Heeft u op 1 januari van het premiejaar 5 jaar of meer uw RIZIV-nummer van huisarts (bevoegdheidscode -003 of -004) ?
       
  Dan moet u in het premiejaar minimum 25.000 EUR aan prestaties aangerekend hebben aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Deze activiteitendrempel zou kunnen worden herzien voor het premiejaar 2020, als gevolg van de COVID-19 crisis.  Wij houden u op de hoogte van deze wijzigingen.

  U moet ook ingeschreven zijn in de georganiseerde wachtdienst.

Belangrijk

U kan op 2 manieren voldoen aan de voorwaarde van inschrijving in de georganiseerde wachtdienst:

 • U hebt minstens eenmaal een beschikbaarheidshonorarium  ontvangen voor het premiejaar.
 • U hebt geen beschikbaarheidshonorarium ontvangen, maar u bent wel beschikbaar voor deelname aan de wachtdienst of uw huisartsenkring heeft u van wachtdienst vrijgesteld.

Uw huisartsenkring beheert de gegevens over uw inschrijving in de wachtdienst via de portaalsite MEDEGA.

U gebruikt een aanvaard softwarepakket

Het volgende geldt:

 • Bent u in het volledige premiejaar huisarts in opleiding? Dan is het gebruik van een softwarepakket een verplichte voorwaarde.
 • In de andere gevallen kan het bedrag van uw premie  stijgen als u een softwarepakket gebruikt. 

Alleen de softwarepakketten die de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen aanvaard heeft, komen voor de premie in aanmerking.

De commissie heeft volgende softwarepakketten aanvaard:

Softwarepakketten die de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen aanvaard heeft

T.e.m. premie 2019

Premie 2020 (*)

Vanaf premie 2021 (**)

 CareConnect
 (HealthConnect)

 Epicure
 (MedicalSoft)

 HealthOne
 (HDMP)

 Le Généraliste
 (PC Sol)

 Medidoc 
 (Corilus)

 Medigest
 (Corilus)

 Medinote
 (The Virtual Circle)

 Pricare
 (Figac)

 Accrimed
 (Corilus)

 Daktari
 (Barista Software)

 iCure
 (TakTik SA)

 Medinect
 (OFFIMED)

 Omnipro
 (MIMS)

 Windoc
 (CompuGroup Medical Belgium bvba)

 Prodoc (CEGEKA)

 

 CareConnect
 (HealthConnect)

 Epicure
 (MedicalSoft)

 HealthOne
 (HDMP)

 Le Généraliste
 (PC Sol)

 Medidoc
 (Corilus)

 Medigest
 (Corilus)

 Medinote 
 (The Virtual Circle)

 Pricare
 (Figac)

 Accrimed
 (Corilus)

 Daktari
 (Barista Software)

 iCure
 (TakTik SA)

 Medinect
 (OFFIMED)

 Omnipro
 (MIMS)

 Windoc
 (CompuGroup Medical Belgium bvba)

 Prodoc
 (CEGEKA)

 Topaz
 (Topaz Care SRL) (nieuw)

 Medispring 
 (Medispring SCRL) (nieuw)

 CareConnect
 (HealthConnect)

 HealthOne
 (HDMP)

 Daktari
 (Barista Software)

 Medinect
 (OFFIMED)

 Omnipro
 (Xperthis)

 Prodoc
 (CEGEKA)

 Topaz
 (Topaz Care SRL)

 Medispring 
 (Medispring SCRL)

 

(*) In de praktijk zijn een aantal van deze softwarepakketten niet meer in gebruik
(**) Windoc (CompuGroup Medical Belgium bvba) doorloopt nog registratietests. Indien dit softwarepakket slaagt, kan een toevoeging volgen in deze lijst.

U gebruikt E-diensten en bereikt de drempel voor een aantal parameters

Hoe meer u bepaalde E-diensten gebruikt, hoe hoger het bedrag van uw premie.

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft voor de premiejaren 2018, 2019 en 2020 de volgende gebruiksdrempels vastgelegd:

 1. U verstuurt in het 2e semester van het premiejaar minstens 25% van uw geneesmiddelenvoorschriften via Recip-e

 2. U dient in het 2e semester van het premiejaar minstens 50% van uw aanvragen van terugbetaling van geneesmiddelen hoofdstuk IV in via de dienst “Hoofdstuk IV” van MyCarenet

 3. Uzelf of uw mandataris factureert in het 2e semester van het premiejaar minstens 20% van uw raadplegingen voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming via de dienst ‘eFact’ van MyCarenet

  Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.

 4. Voor minstens 25% van de patiënten waarvoor u voor het premiejaar een GMD-honorarium hebt ontvangen, is uiterlijk op 31 december van het premiejaar een geïnformeerde toestemming geregistreerd via het eHealth-platform (door uzelf, de patiënt of een andere zorgverlener).

 5. De verhouding tussen het totaal aantal verschillende patiënten waarvoor u uiterlijk op 31 december van het premiejaar een SUMEHR hebt opgeladen via de digitale platformen Vitalink, RSW of Abrumet en het aantal patiënten waarvoor u voor het premiejaar een GMD-honorarium heeft ontvangen, bedraagt minstens 25 %.

 6. Tijdens het premiejaar gebruikt u MyCareNet voor het elektronische beheer van uw GMD-honoraria

  Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.

 7. Tijdens het tweede semester van het premiejaar creëert u of past u minstens 5 medicatieschema’s aan

  Opgelet: door technische problemen m.b.t. het beheer van medicatieschema’s wordt deze parameter voor 2018 geneutraliseerd. Alle artsen krijgen voor deze parameter automatisch een punt toegekend.

 8. Tijdens het tweede semester van het premiejaar gebruikt u minstens 5 keer de CEBAM evidence linker (via login)

 9. Tijdens het tweede semester van het premiejaar dient u minstens 5% van uw raadplegingsgetuigschriften in via de dienst "e-Attest" van MyCarenet

  Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.

 10. Tijdens het premiejaar gebruikt u minstens 3 keer het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid” voor het versturen van medische informatie naar de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap) > meer info over de procedure

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 14 juli 2020