print

3 markante feiten van de Dienst voor geneeskundige verzorging in 2015

Meer financiële transparantie, tarifering per eenheid van geneesmiddelen afgeleverd in rusthuizen en een onlinedienst die de registratie van gegevens combineert met de vergoedingsaanvraag van bepaalde geneesmiddelen (TARDIS): 3 markante feiten van onze Dienst voor geneeskundige verzorging in 2015.

Doelstellingen daarvan: iedereen de garantie van toegankelijke geneeskundige verzorging bieden, de middelen optimaal aanwenden en de administratieve last voor de zorgverleners verminderen.

focus image
Meer financiële transparantie, tarifering per eenheid van geneesmiddelen afgeleverd in rusthuizen en een onlinedienst die de registratie van gegevens combineert met de vergoedingsaanvraag van bepaalde geneesmiddelen (TARDIS): 3 markante feiten van onze Dienst voor geneeskundige verzorging in 2015.

Doelstellingen daarvan: iedereen de garantie van toegankelijke geneeskundige verzorging bieden, de middelen optimaal aanwenden en de administratieve last voor de zorgverleners verminderen.
 

Financiële transparantie: betere info voor de patiënt over zijn kosten voor geneeskundige verzorging

In België kan de patiënt een kwaliteitsvol gezondheidssysteem en een goede sociale bescherming genieten. Tot nu toe was het voor de patiënt echter niet altijd gemakkelijk om na te gaan welke verstrekkingen overeenstemden met de bedragen die hij had betaald, noch om te achterhalen welk deel de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) ten laste nam.

De ‘transparantiewet’ wil tegemoetkomen aan dat gebrek aan informatie:

In die 2 gevallen geeft hij immers geen getuigschrift voor verstrekte hulp aan de patiënt voor het geheel van de verstrekkingen.

De ‘transparentiewet’ ziet toe op het streven naar een juist evenwicht tussen een realistische administratieve last voor de zorgverlener en een betere informatieverstrekking aan de patiënt, naargelang de informatisering van de facturatie voor de zorgverleners vordert.

Tarifering per eenheid van geneesmiddelen afgeleverd in openbare apotheken aan bewoners van rusthuizen (RVT of ROB)

Vanaf 1 april 2015 rekent de apotheker sommige geneesmiddelen verplicht per eenheid (bv. per tablet) aan de patiënt aan. Dat kadert in een besparingsmaatregel van de regering om het volume geneesmiddelen gefactureerd aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) beter te beheersen.

Die ‘tarifering per eenheid’ is meer bepaald verplicht voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten:

  • met een ‘oraal-vaste’ toedieningsvorm (bv. tablet, capsule, enz.)
  • voor de behandeling van acute en chronische behandelingen
  • afgeleverd in openbare apotheken
  • afgeleverd aan bewoners van rust- en verzorgingstehuizen (RVT) of rustoorden voor bejaarden (ROB).

Belangrijk:
Enkel het tariferen per eenheid van geneesmiddelen is verplicht vanaf 1 april 2015. Om de software- en organisatieproblemen op te vangen werd een progressieve invoering van die verplichte tarifering per eenheid aanvaard tot eind augustus 2015. Afleveren van geneesmiddelen per eenheid (de zogenaamde ‘individuele medicatievoorbereiding’) is nog niet verplicht.

De ‘tarifering per eenheid’ gebeurt voor een patiënt per schijf van 7 dagen. Ze eindigt bij overlijden, er is een onderbreking bij hospitalisatie en een bijsturing als de medicamenteuze behandeling van de patiënt wijzigt (bv. de dosis). De correcte toepassing van de ‘tarifering per eenheid’ vraagt dus een goede communicatie van alle betrokken partijen.

Ook nieuw: de apotheker van de openbare apotheek krijgt een (gemiddeld) ‘honorarium per week per rustoordbewoner’ voor het afleveren van geneesmiddelen aan RVT-ROB-bewoners. Daardoor komt zijn vergoeding voor het eerst los te staan van de kostprijs van het geneesmiddel.

TARDIS: onlinedienst voor gegevensregistratie en aanvraag van geneesmiddelenvergoeding

TARDIS (Tool for Administrative Reimbursement Drug Information Sharing) is een onlinedienst voor reumatologen die beschikbaar is op het eHealth-platform. Via TARDIS is het mogelijk om:

  • patiëntengegevens in het kader van bepaalde pathologieën in te voeren
  • een nationaal register met epidemiologische gegevens te creëren voor alle Belgische patiënten
  • de vergoeding van een geneesmiddel aan te vragen.

TARDIS kwam er op vraag van de reumatologen. Sinds 1 april 2015 is het gebruik ervan verplicht voor de vergoeding van biologische geneesmiddelen in de behandeling van reumatoïde polyartritis.

TARDIS biedt op 2 vlakken grote voordelen:

  • Informatisering van de zorg en administratieve vereenvoudiging in het kader van de vergoeding van de geneesmiddelen: TARDIS koppelt de registratie van gestructureerde medische gegevens door een arts aan een vergoedingsaanvraag voor het ziekenfonds van de patiënt. Dat is een primeur.
  • Enkelvoudige registratie van identieke gegevens: TARDIS vermijdt de meervoudige registratie van identieke gegevens en creëert stromen in verschillende richtingen op basis van één enkele set van gegevens.

Als alle informatie goed is ingevoerd en de patiënt beantwoordt aan de vergoedingsvoorwaarden van het biologische geneesmiddel, dan krijgt de reumatoloog onmiddellijk een antwoord van het ziekenfonds van de patiënt. De patiënt kan dus, zonder af te wachten, zijn behandeling met het biologische geneesmiddel beginnen of voortzetten.