print

TARDIS: registratie van de gegevens en online vraag om vergoeding

TARDIS (Tool for Administrative Reimbursement Drug Information Sharing) is een onlinedienst voor zorgverleners. Via TARDIS is het mogelijk om patiëntengegevens in het kader van bepaalde pathologieën in te voeren, gecombineerd met een online aanvraag van een vergoeding voor behandelingen met geneesmiddelen.

Op deze pagina:


Wat zijn de voordelen van TARDIS?

TARDIS biedt op 2 vlakken grote voordelen:

 • Informatisering van de zorg en administratieve vereenvoudiging in het kader van de vergoeding van de geneesmiddelen.
  TARDIS is een primeur wat betreft de koppeling van de registratie van gestructureerde medische gegevens door een arts aan een vergoedingsaanvraag t.a.v. de verzekeringsinstelling van de patiënt.
 • De meervoudige registratie van identieke gegevens vermijden.
  TARDIS vermijdt de meervoudige registratie van identieke gegevens en creëert stromen in verschillende richtingen op basis van één enkele set van gegevens.

Hoe werkt TARDIS?

Als reumatoloog verbindt u (of uw administratieve assistente) zich via eHealth met TARDIS.

Volg de onderstaande stappen:

 1. U start de raadpleging met uw patiënt.
 2. U voert de administratieve gegevens van uw patiënt in. Voor de Belgische patiënten gaat het om het INSZ (uniek identificatienummer van de sociale zekerheid).
 3. U voert op basis van de bestaande beroepsnormen (gestructureerde) medische gegevens in op de opeenvolgende schermen.
 4. U vult een medisch gedeelte en een gedeelte geneesmiddelen in.
 5. U valideert de ingevoerde informatie.

Tijdens uw raadpleging kunt u ook het volgende vragen:

 • de vergoeding van een biologisch geneesmiddel, rechtstreeks via TARDIS
 • de verlenging van een bestaande toestemming voor de vergoeding van een biologisch geneesmiddel.

In beide gevallen krijgt u onmiddellijk een antwoord van de verzekeringsinstelling van uw patiënt, als alle informatie goed is ingevoerd en beantwoordt aan de vergoedingsvoorwaarden van de betreffende biologische geneesmiddelen.

De patiënt kan dus, zonder af te wachten, zijn behandeling met het biologische geneesmiddel beginnen of voortzetten.

Terugbetaling aanvragen: enkel online vanaf 1 juni 2020

TARDIS viert dit jaar haar 5e verjaardag. Het uitgelezen moment om deze toepassing ten volle te gebruiken en enkel nog online aanvragen in te dienen.

Daarmee komt een einde aan de overgangsmaatregel die het nog tijdelijk mogelijk maakte om via het universele aanvraagformulier een aanvraag in te dienen. Deze overgangsmaatregel kwam tegemoet aan de technische problemen bij de opstart van TARDIS.

De verzekeringsinstellingen zullen vanaf 1 juni 2020 geen aanvragen op papier meer aanvaarden voor de vergoedbare farmaceutische specialiteiten die geïndiceerd zijn voor de behandeling van reumatoïde artritis en die aan een verplichte terugbetaling via TARDIS onderworpen zijn.

Wij nodigen alle reumatologen uit om nu de TARDIS-toepassing te gebruiken om aanvragen voor terugbetaling en/of verlengingen van terugbetalingen voor deze specialiteiten in te dienen overeenkomstig de geldende regelgeving.

Technische problemen als arts met de toepassing Tardis?

 • als u technische problemen ondervindt door het tijdelijk niet beschikbaar zijn van eHealth, gelieve het de volgende dag of een paar dagen later opnieuw proberen,
 • als u na meerdere pogingen nog steeds technische problemen ondervindt,  een foutmelding krijgt of  geconfronteerd wordt met een probleem omtrent de verzekerbaarheid van de patiënt, dan nodigen wij u uit contact om op te nemen met het RIZIV op het volgende adres: tardis@riziv-inami.fgov.be.
  Een team van deskundigen doet zijn uiterste best om uw probleem binnen de 24 uur (op werkdagen) te behandelen.

Wat is de ontstaansgeschiedenis van TARDIS?

Begin 2000, met de start van de vergoeding van de 1e anti-TNF, hebben de reumatologen de wens geformuleerd om patiëntendossiers te kunnen hebben met epidemiologische gegevens in het kader van de behandeling van reumatoïde polyartritis.
Als antwoord op die vraag is de SAFE-tool (Shared Arthritis File for Electronic use) ontwikkeld en ontstaan.

Om de kwaliteit van de gegevens te verhogen wilden de reumatologen, overtuigd van het grote belang dat SAFE kan betekenen, evolueren naar een verplichte registratie in SAFE. Bovendien leek het, in het licht van de administratieve vereenvoudiging, logisch om de verplichte registratie te linken aan de mogelijkheid om online de vergoeding van biologische geneesmiddelen aan te vragen in het kader van de behandeling van reumatoïde polyartritis.

SAFE heeft dus plaatsgemaakt voor TARDIS, een volledig vernieuwde versie die toelaat gegevens in individuele patiëntendossiers in te voeren, een nationaal register voor alle Belgische patiënten te creëren maar ook tegelijk online de vergoeding bij de verzekeringsinstellingen op een beveiligde en rechtstreekse manier aan te vragen.

Vandaag heeft TARDIS slechts betrekking op de biologische geneesmiddelen voor de behandeling van reumatoïde artritis. De volgende fasen beogen de uitbreiding van het gebruik ervan tot andere therapeutische indicaties en andere geneesmiddelen.

Wat verandert er voor u als ziekenhuisapotheker met de komst van TARDIS?

 • Kunt u de informatie in TARDIS raadplegen?
  Ja, u kunt aan de veiligheidsconsulent van het ziekenhuis vragen om toegang te krijgen tot TARDIS. De veiligheidsconsulent identificeert u hiervoor als ‘administratieve’ medewerker van de reumatologen van het ziekenhuis. Op die manier krijgt u onder andere toegang tot de informatie over de voorafgaande machtigingen van de patiënt.
 • Wat verandert er op het niveau van de terugbetaling?
  Vanaf 1 april 2015 is er altijd een voorafgaande machtiging nodig in het kader van de behandeling van reumatoïde artritis met een biologisch geneesmiddel.
 • Wat verandert er op het niveau van de facturatie?
  Er verandert niets.
 • Moet u een document toevoegen aan de facturatie?
  Neen
 • Moet u documenten bewaren in de ziekenhuisapotheek met het oog op eventuele a posteriori controles?
  Neen, de informatie wordt bewaard in de TARDIS-toepassing en een eventuele controle zal gebeuren op het niveau van de aanvragende specialist.
 • Zijn alle patiënten betrokken of enkel de nieuwe patiënten die een behandeling van reumatoïde artritis met een biologisch geneesmiddel starten vanaf 1 april 2015?
  TARDIS betreft alle patiënten behandeld voor reumatoïde artritis.

Contacten