print

Vergoedbare farmaceutische specialiteiten

Elke maand publiceert het RIZIV een lijst van de door de ziekteverzekering vergoedbare farmaceutische specialiteiten

Op deze pagina:


Wat is een farmaceutische specialiteit ?

Een farmaceutische specialiteit is een geneesmiddel geproduceerd door een farmaceutisch bedrijf.
 
Men onderscheidt:

Onder welke voorwaarden betaalt de ziekteverzekering een farmaceutische specialiteit  terug?

 
Een farmaceutische specialiteit is vergoedbaar als aan de volgende 4 voorwaarden voldaan wordt:

Voor welke farmaceutische specialiteiten is een terugbetaling voorzien?

De lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten wordt maandelijks bijgewerkt. Hierna vindt u die lijst:

Wat betaalt de patiënt?

In sommige gevallen is de terugbetaling volledig en betaalt de patiënt niets.

In andere gevallen, is de terugbetaling gedeeltelijk en betaalt de patiënt zijn persoonlijk aandeel (het “remgeld” genoemd).

Referentielijsten en referentiebestanden

De referentielijsten (de “officieuze coördinatie”) en referentiebestanden zijn werkinstrumenten voor (ziekenhuis)apothekers, tariferingsdiensten en ziekenfondsen:

Ze worden maandelijks bijgewerkt.

Overzicht van de terugkerende besparingsmaatregelen

Eenmaal opgenomen in de vergoedbaarheid kan een farmaceutische specialiteit onderworpen worden aan een of meerdere dalingen van prijs en/of vergoedingsbasis als gevolg van de toepassing van verschillende terugkerende besparingsmaatregelen. Hier geven we u een overzicht van deze maatregelen:

Overstap naar verplicht elektronische procedure voor exclusief in ziekenhuizen vergoedbare farmaceutische specialiteiten

In het kader van de evolutie naar eGezondheid, vervangen we geleidelijk de aanvragen tot vergoeding van farmaceutische specialiteiten uit hoofdstuk IV en VIII die exclusief vergoedbaar zijn in de ziekenhuisapotheken en die momenteel nog via de notificatieprocedure gebeuren door de verplichte elektronische procedure.

Welke reglementering is van toepassing?
 

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be