print

Statistieken over personen aangesloten bij een ziekenfonds

publiek

Statistieken over personen aangesloten bij een ziekenfonds

Deze webtoepassing levert basisstatistieken over de personen die bij een ziekenfonds aangesloten zijn om recht te kunnen hebben op tegemoetkomingen of uitkeringen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in België.

Open de webtoepassing

U kunt bij ons statistieken aanvragen over de personen die bij een ziekenfonds aangesloten zijn om recht te kunnen hebben op tegemoetkomingen of uitkeringen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in België. Basisstatistieken met de belangrijkste kenmerken van de aangesloten personen zijn beschikbaar via een webtoepassing.

Statistieken aanvragen in 3 stappen

  1. Start de webtoepassing op.

  2. Selecteer:

    • de waarden waarover u statistieken wilt aanvragen.
      Stel een tabel samen met 1 of 2 waarden in de kolommen en geen, 1 of 2 waarden in de rijen. U kunt ook bijkomende waarden als ‘filter’ instellen.

    • het tijdstip waarop de statistieken betrekking moeten hebben. Er zijn statistieken vanaf het jaar 2008. Ze geven de situatie weer zoals ze was in een welbepaald jaar, met 2 beschikbare momentopnamen: 30 juni en 31 december (behalve 2008: enkel 31 december).

  1. Klik op de knop ‘Uitvoeren’ (onderaan links in het zoekscherm).

Meer informatie

Bijkomende uitleg

Contacten

Directie Toegankelijkheidsgegevens - Ledentallen

Tel: +32(0) 2 739 74 26

E-mail: dac-acces@riziv-inami.fgov.be