Maximumbedrag van uw uitkering tijdens de periode van primaire ongeschiktheid


Als arbeidsongeschikte werknemer bedraagt de uitkering die u tijdens uw periode van primaire ongeschiktheid ontvangt, 60 % van uw brutoloon per dag, met het loonplafond als grensbedrag.

U wordt vergoed in de 6-dagenweekregeling: u ontvangt een uitkering voor de dagen van maandag tot vrijdag en voor de zaterdag, ongeacht uw arbeidsregeling vóór uw arbeidsongeschiktheid.

Dat geldt niet voor de werklozen tijdens de eerste 6 maanden arbeidsongeschiktheid.

Maximumbedrag van de uitkering tijdens de periode van primaire ongeschiktheid, per dag
(in EUR, bruto, in een 6-dagenweekregeling):

Tabel 1 - Maximum uitkering in primaire ongeschiktheid in 2020 (in EUR)
 
Begin ongeschiktheid ​Maxima
van 01/01(*)
tot 29/02
Maxima
vanaf 01/03(**)​
van 01/01/2018 tot 31/12/2019 ​85,52 87,23​
vanaf 01/01/2020 86,46 ​88,19

(*) Nieuw maxima voor de gevallen die op 01/01/2020 beginnen
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

Tabel 2 - Maximum uitkering in primaire ongeschiktheid in 2019 (in EUR)

Begin ongeschiktheid ​Maxima
van 01/01
tot 31/12
van 01/04/2015 tot 31/12/2017 ​84,84
vanaf 01/01/2018 ​85,52

Tabel 3 - Maximum uitkering in primaire ongeschiktheid in 2018 (in EUR)

Begin ongeschiktheid Maxima
van 01/01 (*)
tot 31/08​
​Maxima
van 01/09 (**)
tot 31/12
van 01/04/2015 tot 31/12/2017 83,18 ​84,84
vanaf 01/01/2018 ​83,84 ​85,52

(*) Nieuwe maxima voor de gevallen die op 01/01/2018 beginnen
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 februari 2020