print

Berekening van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering als werknemer/werkloze

Bent u werknemer/werkloze en arbeidsongeschikt erkend? Dan hebt u mogelijk recht op een uitkering. Uw ziekenfonds betaalt die uitkering en berekent ze volgens bepaalde regels. Er zijn minimum- en maximumbedragen.

Op deze pagina:


Berekening tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘primaire arbeidsongeschiktheid’)

Was u werknemer (arbeider of bediende) voordat u arbeidsongeschikt werd?

 • uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is gelijk aan 60% van uw brutodagloon (het brutodagloon van de laatste dag van het 2e kalenderkwartaal dat voorafgaat aan dat waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet of het laatste brutodagloon).
 • vanaf de derde maand van uw arbeidsongeschiktheid is een minimumuitkering van toepassing. Tijdens de derde maand van uw arbeidsongeschiktheid is dit éénzelfde minimumbedrag voor alle verzekerden. Vanaf de 4de maand van uw arbeidsongeschiktheid bepaalt uw gezinssituatie uw minimumuitkering.

U bent bv. arbeidsongeschikt sinds 10 april. Dan speelt uw gezinssituatie geen rol tot en met 9 juni, maar wel vanaf 10 juni als u recht heeft op een minimumuitkering.

Was u werkloos voordat u arbeidsongeschikt werd?

 Dan is uw arbeidsongeschiktheidsuitkering:

 • t.e.m. de 6de maand gelijk aan uw werkloosheidsuitkering, behalve indien dit bedrag hoger is dan uw arbeidsongeschiktheidsuitkering (dit is 60% van het begrensde brutodagloon waarop uw werkloosheidsuitkering is berekend).

  In dit geval hebt u recht op het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en niet op het bedrag van de werkloosheidsuitkering.
 • vanaf de 7e maand gelijk aan 60% van het begrensde brutodagloon waarop uw werkloosheidsuitkering is berekend.

Opgelet: vanaf de 3de maand van uw arbeidsongeschiktheid is een minimumuitkering van toepassing. Vanaf de 4de maand van uw arbeidsongeschiktheid bepaalt onder andere uw gezinssituatie uw minimumuitkering.

Berekening na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘invaliditeit’)

Was u werknemer (arbeider of bediende) voordat u arbeidsongeschikt werd?

Dan hebt u recht op een percentage van uw brutodagloon, (het brutodagloon van de laatste dag van het 2e kalenderkwartaal dat voorafgaat aan dat waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet of het laatste brutodagloon).

Uw gezinssituatie bepaalt welk percentage dat is:

 • 65% als u gezinslast hebt
 • 55% als u alleenstaande bent
 • 40% als u samenwonende bent.

Was u werkloos voordat u arbeidsongeschikt werd?

Dan hebt u recht op een percentage van het begrensde brutodagloon waarop uw werkloosheidsuitkering is berekend.

Uw gezinssituatie bepaalt welk percentage dat is:

 • 65% als u gezinslast hebt
 • 55% als u alleenstaande bent
 • 40% als u samenwonende bent.

Berekening per dag

Uw uitkering is berekend:

 • per dag
 • in een 6-dagenstelsel:  dat betekent dat u niet alleen een uitkering ontvangt voor maandag tot en met vrijdag, maar ook voor zaterdag (6 ‘uitkeringsdagen’).

Voorbeelden (brutobedragen):

 • Januari 2023: Uw uitkering is 68 euro per dag. In deze maand zijn er 26 uitkeringsdagen. De totale uitkering voor deze maand is dus 1.768 euro.
 • Februari 2023: Uw uitkering is 68 euro per dag. In deze maand zijn er 24 uitkeringsdagen. De totale uitkering voor deze maand is dus 1.632 euro.
 • Maart 2023: Uw uitkering is 68 euro per dag. In deze maand zijn er 27 uitkeringsdagen. De totale uitkering voor deze maand is dus 1.836 euro.

Verhoging van uw uitkering tot een minimumbedrag

Tijdens de 3e maand van uw arbeidsongeschiktheid is er één minimumbedrag van toepassing. Als uw uitkering dus lager ligt dan dit minimumbedrag, dan verhoogt ze tot dat bedrag.

Vanaf de 1e dag van de 4e maand tot en met de laatste dag van de 6e maand van uw arbeidsongeschiktheid zijn er drie minimumbedragen van toepassing volgens uw situatie. Als uw uitkering lager ligt dan het minimumbedrag waarop u recht hebt, dan verhoogt ze tot dat bedrag.

De volgende aspecten bepalen vanaf de 1e dag van de 4e maand tot en met de laatste dag van de 6e maand van uw arbeidsongeschiktheid wat uw minimumbedrag is:

 • uw gezinssituatie (gezinslast of geen gezinslast)
 • indien u gezinslast heeft, of u een ‘regelmatige werknemer’ bent of niet.

Contacteer uw ziekenfonds om na te gaan of u een regelmatig werknemer bent of niet.
De minimumbedragen gelden ook voor werklozen.

Opgelet: Deze minimumbedragen vanaf de 1e dag van de 3e maand tot en met de laatste dag van de 6e maand van uw arbeidsongeschiktheid mogen uw brutodagloon niet overschrijden. Als dat het geval is, dan zal het minimumbedrag dus verlagen tot het bedrag van uw brutodagloon.

Voorbeeld:
U bent een alleenstaande gerechtigde en uw brutodagloon bedraagt 40 euro.
Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering bedraagt dus 24 euro (60 % van uw brutodagloon).
Het minimumbedrag is 58,21 euro (januari 2023). Dat bedrag verlaagt echter tot 40 euro omdat het minimumbedrag van uw uitkering uw brutodagloon van 40 euro niet mag overschrijden.

Vanaf de 1e dag van de 7e maand van uw arbeidsongeschiktheid zijn er minimumbedragen. Als uw uitkering dus lager ligt dan het minimumbedrag waarop u recht hebt, dan verhoogt ze tot dat bedrag.
De volgende aspecten bepalen vanaf de 1e dag van de 7e maand van uw arbeidsongeschiktheid wat uw minimumbedrag is:

Contacteer uw ziekenfonds om na te gaan of u een regelmatig werknemer bent of niet.
De minimumbedragen gelden ook voor werklozen.

Verlaging van uw uitkering tot een maximumbedrag

Er zijn maximumbedragen. Als uw uitkering hoger ligt dan het bedrag waarop u maximaal recht hebt, dan verlaagt uw uitkering tot het maximumbedrag. Deze bedragen verschillen tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid en de invaliditeit.

De volgende aspecten bepalen wat uw maximumbedrag is:


Bedrijfsvoorheffing tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid

Was u werknemer (arbeider of bediende) voordat u arbeidsongeschikt werd?

Een bedrijfsvoorheffing (11,11%) wordt ingehouden op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid.

Die inhouding mag echter uw uitkering niet verminderen tot een bedrag lager dan een bepaalde minimale dagdrempel:

Was u werkloos voordat u arbeidsongeschikt werd?

 • Tijdens de 1e 6 maanden van uw arbeidsongeschiktheid: een bedrijfsvoorheffing (10,09%) wordt ingehouden op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid.
  Opgelet: Er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden indien dit tijdens uw werkloosheid ook niet het geval was.
 • Vanaf de 7e maand: een bedrijfsvoorheffing (11,11%) wordt ingehouden op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid.

Inhouding 3,5% voor de sector pensioenen vanaf het 2e jaar arbeidsongeschiktheid

Op uw invaliditeitsuitkering wordt maximum 3,5% ingehouden voor de sector pensioenen.

Opgelet: Uw invaliditeitsuitkering mag niet lager zijn dan de minimum dagdrempel.

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be