Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens een periode van invaliditeit zonder stopzetting van onderneming


De uitkering die u als arbeidsongeschikte zelfstandige tijdens uw periode van invaliditeit zonder stopzetting van onderneming ontvangt, wordt forfaitair vastgesteld en varieert volgens uw gezinssituatie.

Bedrag van de forfaitaire uitkering tijdens een periode van invaliditeit zonder stopzetting van onderneming, per dag (in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling) :

Tabel 1 - Forfaitaire uitkering in invaliditeit zonder stopzetting van het bedrijf in 2023 (in EUR)
 
Gezinstoestand van de gerechtigde
​Forfaits
vanaf
01/01
met gezinslast 73,10​
alleenstaanden ​58,21
samenwonenden ​44,64

 

Tabel 2 - Forfaitaire uitkering in invaliditeit zonder stopzetting van het bedrijf in 2022 (in EUR)

Gezinstoestand van de gerechtigde

Forfaits
van 01/01 (*)
tot 28/02
​Forfaits
van 01/03 (*)
tot 30/04
​Forfaits
van 01/05 (*)
tot 31/07
Forfaits
van 01/08 (*)
tot 31/10
Forfaits
van 01/11 (*)​
tot 30/11
​Forfaits
van 01/12 (*)
tot 31/12
met gezinslast 66,20 ​67,53 68,88​ ​70,26 ​71,66 73,10​
alleenstaanden 52,72 53,78​ ​54,85 ​55,95 ​57,07 ​58,21
samenwonenden 40,43 ​41,24 ​42,07 42,91​ ​43,77 ​44,64

(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

 Tabel 3 - Forfaitaire uitkering in invaliditeit zonder stopzetting van het bedrijf in 2021 (in EUR)

Gezinstoestand van de gerechtigde Forfaits
van 01/01​​
tot 30/06
Forfaits
van ​01/07 (*)​
tot 31/08
Forfaits
van 01/09 (**)
tot 31/12
met gezinslast 62,08​​ 63,63​ ​64,91
alleenstaanden ​49,68 ​50,67 ​51,69
samenwonenden ​38,10 ​38,86 ​39,64

(*) Herwaardering van forfaits
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 december 2022