print

Vaststelling van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering als zelfstandige

Bent u zelfstandige en arbeidsongeschikt erkend? Dan hebt u mogelijk recht op een uitkering. Uw ziekenfonds stelt ze volgens bepaalde regels vast en betaalt ze uit.

Op deze pagina:

  

Vaststelling tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘primaire arbeidsongeschiktheid’)


Tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid ontvangt u een forfaitaire uitkering. Hetbedrag van die uitkering hangt af van uw gezinssituatie .Er zijn forfaits:
 • voor wie gezinslast heeft
 • voor wie alleenstaande is
 • voor wie samenwoont.
 
Let op: Als u recht hebt op een uitkering en de periode van uw arbeidsongeschiktheid (erkend door de adviserend arts) overschrijdt 7 dagen, zal u kunnen worden vergoed vanaf de eerste dag van deze periode. Als u daarentegen minder dan 8 dagen arbeidsongeschikt erkend bent, ontvangt u geen enkele uitkering (toepassing van een carenztijd van 7 dagen).
 
Voorbeelden:
 • U bent arbeidsongeschikt erkend vanaf 8 juli 2021 tot 21 juli 2021. In deze hypothese hebt u recht op  uitkeringen vanaf 8 juli 2021 tot 21 juli 2021 omdat de duur van uw arbeidsongeschiktheid 7 dagen overschrijdt.
 • U bent arbeidsongeschikt erkend vanaf 8 juli 2021 tot 12 juli 2021. In deze hypothese hebt u recht op geen enkele uitkering omdat de duur van uw arbeidsongeschiktheid geen 8 dagen bereikt.


   

Vaststelling na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘invaliditeit’)

 
Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u opnieuw een forfaitaire uitkering.

Heeft het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen uw periode van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld aan een periode van activiteit voor de opbouw van uw pensioenrechten?

  • voor wie gezinslast heeft
  • voor wie alleenstaande is
  • voor wie samenwoont.
  • voor wie gezinslast heeft
  • voor wie alleenstaande is
  • voor wie samenwoont.


Toekenning per dag

 
Uw ziekenfonds kent u een uitkering toe:
 • per dag
 • in een 6-dagenstelsel:  dat betekent dat u niet alleen een uitkering ontvangt voor de maandag tot en met de vrijdag, maar ook voor de zaterdag (6 ‘uitkeringsdagen’).
 
Voorbeelden (brutobedragen):
 • Juli 2021: Uw uitkering is 63,63 EUR per dag. In deze maand zijn er 27 uitkeringsdagen. De totale uitkering voor deze maand is dus 1.718,01 EUR.
 •  September 2021: Uw uitkering is 63,63 EUR per dag. In deze maand zijn er 26 uitkeringsdagen. De totale uitkering voor deze maand is dus 1.654,38 EUR.


Bedrijfsvoorheffing tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid

 
Er kan een bedrijfsvoorheffing (11,11%) worden ingehouden op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid. Neem contact op met uw ziekenfonds voor meer informatie.

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be