print

Docleg: databank reglementering

publiek

Docleg: databank reglementering

Docleg is een databank met zoekmodule, met de reglementaire teksten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (behalve de nomenclatuur en reglementaire teksten over geneesmiddelen).

Open de webtoepassing

 

Migratie Docleg naar een nieuw platform

Op 29 augustus 2022 is Docleg gemigreerd naar een nieuw platform. Dit zorgt voor een betere ondersteuning en stabiliteit van deze applicatie.

De functionaliteiten van de nieuwe versie zijn identiek aan die van de oude versie.

Wat is er concreet veranderd?

 • De lay-out: deze komt beter overeen met de algemene stijl van het RIZIV.
 • De link om toegang te krijgen tot Docleg

Welke reglementaire teksten bevat Docleg?

Docleg bevat de meeste reglementaire teksten over de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De belangrijkste daarvan zijn:

 • de gecoördineerde wet van 14 juli 1994
 • het koninklijk besluit van van 3 juli 1996
 • de verordening op de geneeskundige verzorging
 • de verordening op de uitkeringen.

Daarnaast zijn er tal van andere reglementaire teksten (uitvoeringsbesluiten, akkoorden, enz.) beschikbaar.

Let op:
Docleg is een hulpmiddel maar vervangt niet de teksten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, die als enige rechtsgeldig zijn.

Handleiding voor het gebruik van de Docleg toepassing

Deze handleiding geeft een volledige toelichting over de werking van de toepassing.

Wat bevat Docleg aan actuele en historische versies van de reglementering?

 • de actuele versie van alle reglementaire teksten (= de versie die van kracht is)
 • volledige historiek
  • van alle recente reglementaire teksten (vanaf 2005)
  • van de belangrijkste reglementaire teksten (bv. gecoördineerde wet)
 • beperkte historiek van oudere reglementaire teksten

Hebt u hulp nodig in Docleg?

Via het menu bovenaan op het scherm kunt u steeds de helpfunctie raadplegen. De informatie in de helpschermen is contextgebonden: dat wil zeggen dat de informatie zich aanpast aan de inhoud van de pagina waarop u zich bevindt.

Voorbeelden:

 • Wanneer u tekst raadpleegt, krijgt u een helpscherm i.v.m. navigeren
 • Wanneer u de zoekmotor raadpleegt, krijgt u een helpscherm i.v.m. opzoeken.

In welke taal zijn de teksten in Docleg opgesteld?

Docleg bevat van elke reglementaire tekst een Nederlandstalige en een Franstalige versie. De taalkeuze bevindt zich bovenaan en onderaan op elk scherm.

Contacten