print

Gegevens verzamelen in het kader van de financiering van eindeloopbaanmaatregelen

privé

Gegevens verzamelen in het kader van de financiering van eindeloopbaanmaatregelen

U krijgt hier toegang tot het programma « RaaS » voor de communicatie van gegevens in het kader van de financiering van eindeloopbaanmaatregelen (AR 15/09/2006).

Open de webtoepassing


Toegangsprocedure tot de webtoepassing RaaS

Toegang tot de webtoepassing RaaS is enkel mogelijk met de elektronische identiteitskaart. Registratie vooraf bij eHealth is nodig vooraleer te kunnen inloggen.

De instellingen die erkend zijn door de deelentiteiten ten gevolge van de 6e staatshervorming

Gelieve de volgende link te gebruiken om toegang te krijgen tot de toepassing
« https://webapps.riziv-inami.fgov.be/RVTFrontOffice/ »

U vindt hierover meer info op de website van de bevoegde deelentiteit.

Vlaamse Gemeenschap : Agentschap Zorg en gezondheid

Website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/
E-mail: financieringouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be

Brussels Gewest : Iriscare

Website: http://www.iriscare.brussels/nl/iriscare-nl/  
E-mail: fin@iriscare.brussels

Federatie Wallonië-Brussel: Aviq

Website: https://www.aviq.be/  
E-mail: appliweb@aviq.be  
Tel.: +32(0)071 33 75 65

Duitstalige Gemeenschap ((Deutschsprachige Gemeinschaft)

Website: http://www.ostbelgienlive.be/  
E-mail: martina.henrotte@dgov.be   
Tel.: +32(0)87 596 300

Voor de instellingen/groeperingen die federaal gebleven zijn na de 6e staatshervorming

De hoofdtoegangsbeheerder (die in de authentieke bron van het RIZIV door uw instelling/groepering daartoe is aangeduid) dient om toegang te krijgen tot de toepassing eerst een aantal stappen te doorlopen op het portaal van eHealth (o.a. zichzelf registreren als hoofdtoegangsbeheerder van de instelling/groepering en zichzelf en eventueel andere personen toegang verlenen tot de toepassing RaaS).

Indien u ons nog geen toegangsbeheerder voor eHealth hebt meegedeeld, dan dient u het formulier voor de toegangsbeheerder ingevuld te sturen naar secr.inst@riziv-inami.fgov.be.

Problemen met het toegangsbeheer of met de ingave van de gegevens?

Wanneer er zich problemen voordoen met de login of met het toegangsbeheer, of als u andere vragen hebt over de procedure die u moet doorlopen bij eHealth, dan kan u de handleiding van eHealth raadplegen of contact opnemen met het Contact center van eHealth op het nummer 02/788 51 55 of via e-mail naar support@ehealth.fgov.be.

Wanneer u problemen ondervindt met of vragen heeft over de ingave van de gegevens in de toepassing, dan kan u daarvoor terecht bij:

  • de bevoegde deelentiteit voor de instellingen erkend door de deelentiteiten: contactgevens zie hierboven
  • de dienst verzorgingsinstellingen van het RIZIV enkel voor de instellingen/groeperingen die federaal zijn gebleven na de 6e staatshervorming: elfc@riziv-inami.fgov.be.

Opgelet: Wie probeert in te loggen in de toepassing maar niet vooraf geregistreerd is bij eHealth (zie bovenstaande procedure), wordt automatisch 12 uur geblokkeerd door eHealth. U kan best de dag nadien opnieuw proberen, uiteraard na eerst te zijn geregistreerd bij eHealth.

Welke gegevens worden meegedeeld via de elektronische vragenlijst?

Via de elektronische vragenlijst bezorgen de rustoorden (ROB, RVT, CDV) gegevens aan het RIZIV over:

  • de afhankelijkheidsgraad van hun bewoners
  • hun personeel

tijdens de referentieperiode die loopt van 1 juli tot 30 juni voorafgaand aan het kalenderjaar. Op basis van deze gegevens berekent het RIZIV het forfait.

De rustoorden gebruiken deze vragenlijst ook voor het doorgeven van de nodige personeelsgegevens voor de berekening van de financiering van de maatregelen eindeloopbaan en loonharmonisering (Derde Luik).

Wie heeft er toegang tot de elektronische vragenlijst?

De rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de centra voor dagverzorging hebben toegang.

In het kader van de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen, hebben ook andere instellingen toegang:

  • Diensten voor thuisverpleging
  • Diensten voor het bloed van het Rode Kruis
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Wijkgezondheidscentra
  • Revalidatiecentra