print

eDos - eServices: DGEC- en griffiedossiers

privé

eDos - eServices: DGEC- en griffiedossiers

Met deze webtoepassing kan elke wettelijk gemachtigde persoon de dossiers raadplegen van de DGEC en van de griffies van de administratieve rechtscolleges ingesteld bij de DGEC. Men kan er ook op een beveiligde manier documenten mee uitwisselen.

Open de webtoepassing

Waarom deze toepassing?

We bieden deze webtoepassing aan in het kader van een moderne, papierloze en meer toegankelijke administratie, dankzij:

 • het digitaliseren van dossiers en processen van
  • het RIZIV
  • de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV
  • de griffies van de administratieve rechtscolleges ingesteld bij de DGEC (Kamer van eerste aanleg en Kamer van beroep);
 • een beveiligde uitwisseling van documenten.
   

Toegang tot eServices (elektronische diensten)

Klik hierboven op “Open de webtoepassing”, daarna op “Burger” (nooit op “Onderneming” of “Professional”). Identificeer u met uw eID-card of via itsme. Op de onthaalpagina vindt u een handleiding waarin u leest hoe u toegang verkrijgt tot een dossier en hoe u documenten kunt neerleggen en ontvangen.

Welke elektronische diensten zijn beschikbaar?
 

‘Mijn dossiers’

Zorgverleners en de in artikel 164, tweede lid van de GVU-wet bedoelde natuurlijke of rechtspersonen die betrokken zijn bij een controleonderzoek of bij een procedure voor de leidend ambtenaar van de DGEC of de administratieve rechtscolleges ingesteld bij de DGEC (Kamer van eerste aanleg en de Kamer van beroep), hun advocaat of raadsman, de advocaat van de dienst en elke wettelijk gemachtigde derde kunnen:

 • toegang vragen tot een elektronisch dossier over een onderzoek of procedure die op hen betrekking heeft. Zodra dat verzoek is verwerkt, vernemen zij per e-mail dat hun toegang is verleend of om welke redenen deze is geweigerd;
 • de elektronische dossiers, waartoe ze toegang hebben, raadplegen en documenten downloaden.
   

‘Mijn brievenbus’

Ongeacht of u toegang heeft tot de elektronische dossiers, kan u via eServices documenten uitwisselen met de DGEC of met de griffies en kan men elke kennisgeving of communicatie verzenden die nodig is in het kader van controleonderzoeken van het inspecterend personeel en in het kader van procedures voor de leidend ambtenaar van de DGEC of voor de administratieve rechtscolleges (Kamer van eerste aanleg en Kamer van beroep).

 • Zodra u per e-mail bent verwittigd, vindt u in “Mijn brievenbus” de documenten die door de DGEC of de griffies van de administratieve rechtscolleges werden betekend of meegedeeld.
 • U kunt ook documenten in PDF- of Excel-formaat neerleggen in het kader van een DGEC- of griffiedossier. Onmiddellijk daarna vindt u er ook een bewijs van neerlegging.

Contacten

eDos - eServices van de DGEC en de griffies

​Voor vragen betreffende de eServices aangeboden via deze webtoepassing
Contacteer het secretariaat van de DGEC:
E-mail: Secr.DGEC.SECM@riziv-inami.fgov.be
Tel.: +32 (0)2 739 75 08

In geval van technische problemen met de webtoepassing eDos - eServices
ontacteer de helpdesk van het RIZIV:
E-mail : helpdesk@riziv-inami.fgov.be
Tel.: +32(0)2 739 74 74, van 7u30 tot 12u en van 13u tot 17u15