print

Terug Naar Werk-fonds biedt nieuwe perspectieven voor mensen in arbeidsongeschiktheid

21-03-2024

Van wie de arbeidsovereenkomst beëindigd is door de werkgever omwille van medische overmacht en arbeidsongeschikt is, kan vanaf 1 april 2024 een beroep doen op het Terug Naar Werk-fonds voor onder andere het inkopen van loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching via erkende dienstverleners. Werkgevers zijn verplicht een storting van 1800 euro te doen in dit Terug Naar Werk-fonds bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst op hun initiatief door medische overmacht.

Op deze pagina:

Wanneer het contract van een arbeidsongeschikte medewerker beëindigd wordt omwille van medische overmacht op initiatief van de werkgever, betaalt die verplicht een bijdrage van 1800 euro aan het Terug Naar Werk-fonds. Dit om de mogelijkheid te bieden aan deze (ex-)medewerkers om zich te oriënteren naar een nieuwe job. Via onder andere loopbaanbegeleiding en gepersonaliseerde coaching krijgen ze nieuwe perspectieven om terug te keren naar de arbeidsmarkt, binnen hun mogelijkheden. Zij kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het RIZIV en daarna de hulp inroepen van een door het RIZIV erkende dienstverlener.

Ze ontvangen een voucher met een maximale waarde van 1.800 euro die ze kunnen gebruiken om een gespecialiseerde dienstverlening op maat aan te kopen bij een erkende dienstverlener. De erkende dienstverlener communiceert op voorhand wat hij kan aanbieden voor het bedrag van 1.800 euro. 

Vanaf 1 april 2025 kunnen werknemers en werkzoekenden die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn, ook een beroep doen op het Terug Naar Werk-fonds. 

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be