print

Toetredingscijfers tariefakkoorden beschikbaar - Akkoorden artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en logopedisten 2024-2025

11-03-2024

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft op maandag 11 maart 2024 kennis genomen van de toetredingscijfers voor de akkoorden tussen zorgverleners en ziekenfondsen voor 2024. De akkoorden leggen onder andere de tarieven van terugbetaalde zorg vast voor patiënten van zorgverleners die toetreden. Het is voor die patiënten een garantie op tariefzekerheid en financiële toegankelijkheid.

Op deze pagina:

Op 20 december heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV overeenkomsten en akkoorden goedgekeurd voor verschillende sectoren: artsen-ziekenfondsen, eerstelijnspsychologische zorg, kinesitherapeuten-ziekenfondsen, logopedisten-ziekenfondsen, tandartsen-ziekenfondsen en vroedvrouwen-ziekenfondsen. Vandaag stelde het Verzekeringscomité de toetredingscijfers van deze akkoorden vast voor de eerste sectoren. 

86,26% van de artsen treedt toe tot het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2024-2025

Een grote meerderheid van de artsen treedt toe tot het Akkoord 2024 - 2025 en past bijgevolg de geconventioneerde tarieven toe voor hun geneeskundige verstrekkingen: 86,26% . Dit is een vergelijkbaar cijfer met afgelopen jaren. Het ‘Nationaal akkoord’ legt heel wat cruciale afspraken vast tussen de artsen en de ziekenfondsen en bepaalt onder andere de tarieven die toegetreden artsen mogen aanrekenen. Het biedt daarmee zekerheid voor de patiënt en geeft stabiliteit aan het zorgsysteem.  Het akkoord voorziet in enkele punten om de organisatie en de kwaliteit van geneeskundige verzorging te verhogen. Deze hoge toetredingsgraad geeft patiënten de garantie op geneeskundige verzorging van hoge kwaliteit, die financieel toegankelijk is.

Conventiepercentage tandartsen onvoldoende

Tandartsen konden tot en met 6 maart 2024 aangeven of ze individueel toetraden tot de akkoord. Met 56,97% van de tandartsen die toetreden tot het akkoord, stelt het Verzekeringscomité vast dat de drempel om het akkoord in werking te laten treden, niet is gehaald. De minister van Sociale Zaken zal daarover op korte termijn in overleg gaan met de sector van de tandartsen. 

Specifieke toetredingscijfers 

66,11% van de kinesitherapeuten en 67, 38% van de logopedisten treedt toe tot de nieuwe overeenkomst.
Voor de kinesitherapeuten ligt dat cijfers enkele percentpunten lager dan vorig jaar. Voor de logopedisten is dat een stijging van meer dan 20%. 

Als meer dan 60% van de beroepsgroep toetreedt tot de overeenkomst, is de ‘-25%-regel’ vanaf 1 april 2024 van toepassing: de terugbetaling door de ziekteverzekering van alle verstrekkingen door niet-toegetreden zorgverleners is 25% lager. Voor de zorg verleend aan mensen met verhoogde tegemoetkoming is die verminderde terugbetaling echter niet van toepassing. Wie bij een toegetreden zorgverlener langsgaat, is dus zeker van het meest toegankelijke tarief. 

De specifieke toetredingscijfers verschijnen binnenkort op de website van het RIZIV.

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be