print

Fabrikanten en verdelers van medische hulpmiddelen (implantaten, orthesen, IVD, hoortoestellen, mobiele applicaties, …)

Hieronder volgt een overzicht voor fabrikanten en verdelers van medische hulpmiddelen over de producten die in aanmerking (kunnen) komen voor terugbetaling. De informatie wordt gebundeld en ingedeeld per zorgproces, zoals georganiseerd vanuit die verplichte verzekering.

Op deze pagina:

Medisch hulpmiddel voor in vitrodiagnostiek (IVD)

Het gaat hier over elk medisch hulpmiddel dat door de fabrikant is bestemd om te worden gebruikt voor in vitro-onderzoek en dat niet gekoppeld is aan een geneesmiddel. 

Fabrikanten of verdelers kunnen een procedure opstarten tot terugbetaling. 

Mobiele medische toepassingen

Hieronder vallen mobiele medische toepassingen die CE gemarkeerd zijn en interactief gegevens uitwisselen tussen patiënt en zorgverlener. 

Ontwikkelaars en verdelers kunnen een procedure opstarten tot terugbetaling. 

Implantaten en invasieve medische hulpmiddelen (met uitzondering van tandheelkundige implantaten of medische hulpmiddelen)

Binnen dit zorgproces vallen implantaten die na een klinische ingreep door het lichaam geabsorbeerd worden of er gedurende een periode van minstens 30 dagen aanwezig blijven. De invasieve hulpmiddelen dringen het lichaam volledig of gedeeltelijke binnen. Deze hulpmiddelen worden afgeleverd door een verstrekker van implantaten. 

Fabrikanten of verdelers kunnen via een procedure terugbetaling aanvragen voor een implantaat of een invasief medisch hulpmiddel of het laten opnemen op een nominatieve lijst.

Tandheelkundige implantaten of medische hulpmiddelen

Tandheelkundige implantaten en medische hulpmiddelen die in de mond of ter hoogte van het aangezicht gebruikt worden waarvan minimaal een gedeelte intrabuccaal of extrabuccaal zichtbaar zijn.

Fabrikanten of verdelers kunnen geen procedure opstarten tot terugbetaling. 

Hoortoestellen

Hieronder vallen de klassieke hoortoestellen, super power hoortoestellen en het extracutaan beengeleidings-hoortoestel dat wordt geplaatst op een abutment of magneet. Deze hoortoestellen worden afgeleverd door een audicien in een hoorcentrum.

Verdelers kunnen via een vastgelegde procedure hun toestellen laten opnemen op de bestaande lijst van voor vergoeding aangenomen hoortoestellen.  

Orthopedische technologie - prothesen

Er bestaan momenteel enkel lijsten voor hydraulische knieën type B en mechatronische knieën. Deze knieën zijn onderdelen van een externe prothese van de onderste ledematen en worden afgeleverd door een orthopedisch technoloog. 

Verdelers kunnen via een vastgelegde procedure hun toestellen laten opnemen op de bestaande lijsten van voor vergoeding aangenomen producten

Er is geen procedure voor fabrikanten/verdelers voorzien om een nieuw type product op te nemen in de terugbetaling.

Orthopedische technologie - orthesen

Geprefabriceerde orthesen, materiaal voor immediate fitting, drukkledij voor brandwonden of correctieve chirurgie en (semi-)orthopedische schoenen en zolen. Deze producten worden afgeleverd door een orthopedisch technoloog.

Er zijn geen lijsten waarop deze producten dienen opgenomen te worden om in aanmerking te komen voor terugbetaling.

Er is geen procedure voor fabrikanten/verdelers voorzien om een nieuw type product op te nemen in de terugbetaling.

Orthopedische technologie - bandagisteriemateriaal

Stomamateriaal, incontinentiemateriaal, externe borstprothesen, therapeutisch elastische beenkousen en therapeutisch elastische armkousen en handschoenen. Deze producten worden afgeleverd door een orthopedisch technoloog.

Verdelers kunnen via een vastgelegde procedure hun producten laten opnemen op de bestaande lijsten van voor vergoeding aangenomen producten

Er is geen procedure voor fabrikanten/verdelers voorzien om een nieuw type product op te nemen in de terugbetaling.

Optisch materiaal

Brilglazen, medische filters, monturen, contactlenzen, oogprothesenen occluders. Deze producten worden afgeleverd door een opticien.

Er zijn geen lijsten waarop deze producten dienen opgenomen te worden om in aanmerking te komen voor terugbetaling.

Er is geen procedure voor fabrikanten/verdelers voorzien om een nieuw type product op te nemen in de terugbetaling.

Diagnostische hulpmiddelen en verzorgingsmiddelen.

Het betreft hier hulpmiddelen zoals bloeddrukmeters, al dan niet klinisch gevalideerd en zelfzorgmateriaal in het raam van zorgtrajecten ‘diabetes’ en ‘educatie en zelfzorg’ zoals bloedglucosemeter, … 

Onder de verzorgingsmiddelen vinden we haarprothesen, draagbare diffusors, specifieke niet implanteerbare pompen die gebruikt worden om geneesmiddelen toe te dienen, cassettes, de medicatiereservoirs gebruikt bij een niet implanteerbare elektronische pomp, actieve verbandmiddelen of specifieke sondes 

Fabrikanten of verdelers kunnen via daartoe vastgestelde procedures terugbetaling aanvragen via een verstrekking of lijst van opgenomen producten.

Andere medische hulpmiddelen

Vragen over medische hulpmiddelen die niet vallen onder de bovenstaande rubrieken? Neem contact op met ons.

Contacten

Afdeling implantaten

Tel: +32 (0)2 739 77 00

E-mail: implant@riziv-inami.fgov.be