print

Contacteer de ziekenfondsen

Dit repertorium omvat de lijst en de contactgegevens van de ziekenfondsen van België, van de gewestelijke diensten en van de gewestelijke geneeskundige centra werkzaam in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Klassering volgens identificatienummer.

Op deze pagina:


Landsbond der christelijke mutualiteiten

De maatschappelijke zetels van:

 • Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (100)
 • Christelijke Mutualiteit Vlaanderen (120)
 • Mutualité chrétienne (134)

zijn gevestigd te:
Haachtsesteenweg 579 (postbus 40)
1031 BRUSSEL (SCHAARBEEK)

Contactgegevens algemeen
120: Christelijke Mutualiteit Vlaanderen: www.cm.be/contact - contactformulier
134 Mutualité chrétienne: https://www.mc.be/contactformulaire de contact général

Postadressen en contactgegevens voor zorgverleners en instellingen:
Deze linken bevatten de adressen voor derdebetaler op papier en aanvragen, telefoonnummers en e-mailadressen.
120 Christelijke Mutualiteit Vlaanderen: www.cm.be/zorgverleners-contactgegevens
134 Mutualité chrétienne: www.mc.be/contact-prestataires

Contactgegevens Landsbond Tel. : (02) 246 41 11; Fax : (02) 243 20 99 en contactformulier

Landsbond van de neutrale ziekenfondsen

Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten

Landsbond van Liberale Mutualiteiten

Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen

Hulpkas voor ziekte-en invaliditeitsverzekering

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

Opgelet! Bericht over de centralisatie van de papieren derdebetalersfacturatie bij de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

 • Caisse des Soins de santé de HR Rail (900)
  10-03 CSS –Bur Ctrl
  Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail
  10-03 KGV – Ctrl Bur
  Rue de France 85
  Frankrijkstraat 85
  1060 BRUXELLES - BRUSSEL
  tel: 02/525.35.56 
  kgv@hr-rail.be
  www.hr-railcare.be
 • CSS - Centre Médical Régional Bruxelles (910)
  10-03 CSS – CMR Bruxelles
  KGV – Gewestelijk geneeskundig centrum Brussel (910)
  10-03 KGV - GGC Brussel
  Rue de France 89
  Frankrijkstraat 89
  1070 BRUXELLES - BRUSSEL
  tel: 02/224.62.69
  cmrbruxelles@hr-rail.be
  ggcbrussel@hr-rail.be
 • KGV - Gewestelijk geneeskundig centrum Hasselt (920, 921, 922)
  35-02 KGV-GGC Hasselt 
  Stationsplein 2-6
  3500 HASSELT
  Tél. : (011) 29 80 23
  ggchasselt@hr-rail.be
 • KGV - Gewestelijk geneeskundig centrum Brugge (930, 931)
  80-02 KGV-GGC Brugge 
  Hendrik Brugmansstraat 7/01.01
  8000 BRUGGE
  Tél. : (050) 30 21 55
  ggcbrugge@hr-rail.be
 • CSS – Centre médical régional Namur (940, 941, 942)
  50-03 CSS-CMR Namur 
  Rue Léanne 15
  5000 NAMUR
  Tél. : (081) 25 24 80
  cmrnamur@hr-rail.be
 • Caisse des soins de Santé – service assurabilité
  70-02 CSS-Ms - CMR Mons
  Rue du Musée François Duesberg 1
  7000 MONS
  0800-95-484 (gratuit, du lundi au vendredi de 09h à 12h)
  tel: 065/58.24.66
  cmrmons@hr-rail.be

Contacten

Gegevens van ziekenfondsen wijzigen

E-mail: algsecgen@riziv-inami.fgov.be