print

Tariferingsdiensten: instructies voor de facturatie van de farmaceutische verstrekkingen

Als erkende tariferingsdienst ontvangt u de voorschriften van de apothekers die voor de derdebetalersregeling hebben gekozen, binnen de twee maanden die volgen op hun datum van uitvoering. U moet de gegevens daarna volgens bepaalde regels opmaken en naar de verzekeringsinstellingen (V.I.) en naar ons sturen.

Op deze pagina:


Welke gegevens moet u opmaken en opsturen?

Als tariferingsdienst moet u:

  • de factuur opmaken en ze maandelijks aan de verzekeringsinstellingen (V.I.) bezorgen
  • statistische bestanden opmaken en ze naar ons sturen.

Hoe moet u de facturatiegegevens en de statistieken opmaken en opsturen?

Maak de gegevens op en stuur ze  volgens regels die het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging heeft vastgelegd.

U vindt de regels in deze 2 documenten:

U vindt er:

  • de omschrijving van de controles die u op de voorschriften en op de gegevens van de apothekers moet uitvoeren;
  • de algemene regels betreffende de papieren factuur en het elektronisch facturatiebestand;

U vindt er de technische instructies voor het opmaken van het elektronisch facturatiebestand, namelijk:

  • de kwaliteitsvereisten en de uitgevoerde controles;
  • de structuur en de manier om de verschillende zones in te vullen.
  • de regels om het statistisch bestand op te maken en naar ons te sturen
  • de Lijst van de foutcodes

Laatste bijwerking (bijwerking 2022/2 van 16.4.2024 – alleen de wijzigingen)

Historiek van alle wijzigingen

Uitgave 2004 – Gecoördineerde versie (bijwerking 2004/43 inbegrepen)

Hoe terugbetaalde zorg in de context van COVID-19 factureren?

Tijdelijke factureringsinstructies worden voorzien: Instructies TDFS COVID-19 ​

Contacten

Annelies Degraeve

E-mail: Annelies.DeGraeve@riziv-inami.fgov.be