print

Verzekeringsmaatschappijen

U vindt hier informatie over heffingen op de premies van een aantal verzekeringsproducten en de noodzakelijke stappen die u moet ondernemen.

Op deze pagina:

  

Inhouding op verzekeringspremies ten voordele van de ziekteverzekering

De belangrijkste inkomsten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen komen vanuit het globaal beheer van de sociale zekerheid. Daarnaast heeft de verplichte verzekering nog tal van andere inkomsten door heffingen op de premies van een aantal verzekeringsproducten.

INFOrmatisering Sociaal Statuut

InfoSS (INFOrmatisering Sociaal Statuut) is een project met als doel vanaf 2020 het beheer van het sociaal statuut te digitaliseren en deels te automatiseren. Zo zorgen we ervoor dat we rond dit sociaal statuut zo weinig mogelijk papier laten circuleren en dat we zowel voor zorgverleners als voor verzekeringsondernemingen de administratieve werklast inperken.