Contacteer de ziekenfondsen

Dit repertorium omvat de lijst en de contactgegevens van de ziekenfondsen van België, van de gewestelijke diensten en van de gewestelijke geneeskundige centra werkzaam in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Klassering volgens identificatienummer.


Landsbond der christelijke mutualiteiten

Landsbond van de neutrale ziekenfondsen

Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten

Landsbond van Liberale Mutualiteiten

Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen

Hulpkas voor ziekte-en invaliditeitsverzekering

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

Opgelet! Bericht over de centralisatie van de papieren derdebetalersfacturatie bij de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

 • Caisse des Soins de santé de HR Rail (900)
  Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail
  Rue de France 85
  Frankrijkstraat 85
  1060 BRUXELLES - BRUSSEL
  Tél. : (02) 525 35 57 - (02) 525 35 56 (Tiers payant)
  Fax : (02) 525 35 61
  900.css-kgv@hr-rail.be
  www.hrrailcare.be
 • Caisse des Soins de santé de HR Rail Centre Médical Régional Bruxelles (910)
  Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail - Gewestelijk Geneeskundig Centrum Brussel
  Rue de France 89
  Frankrijkstraat 89
  1070 BRUXELLES - BRUSSEL
  Tél. : (02) 224 63 85
  Fax : (02) 224 66 61
  cmrbruxelles@hr-rail.be
  ggcbrussel@hr-rail.be
 • Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail Gewestelijk Geneeskundig Centrum Hasselt (920,921,922)
  de Schiervellaan 26
  3500 HASSELT
  Tél. : (011) 29 80 22
  Fax : (011) 29 80 30
  ggchasselt@hr-rail.be
 • Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail Gewestelijk Geneeskundig Centrum Brugge (930,931)
  Hendrik Brugmansstraat 7 bus 1
  8000 BRUGGE
  Tél. : (050) 30 24 54
  Fax : (050) 30 22 57
  ggcbrugge@hr-rail.be
 • Caisse des Soins de santé de HR Rail Centre Médical Régional Namur (940,941,942)
  Rue Léanne 15
  5000 NAMUR
  Tél. : (081) 25 24 87
  Fax : (081) 25 25 02
  cmrnamur@hr-rail.be
 • Caisse des Soins de santé de HR Rail Centre Médical Régional Mons (950,951)
  Boulevard Charles-Quint 29A
  7000 MONS
  Tél. : (065) 58 25 81
  Fax : (065) 58 25 78
  cmrmons@hr-rail.be

Contacten

 

Laatst aangepast op 15 februari 2019