print

Het remgeld voor een farmaceutische specialiteit: de maxima

De patiënt moet soms een deel betalen in de prijs van een farmaceutische specialiteit. Voor dit aandeel van de patiënt (het remgeld) zijn meestal maximumbedragen bepaald.

Op deze pagina:


Voor het remgeldvoor farmaceutische specialiteiten gelden plafondwaarden per vergoedingscategorie. Deze waarden kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.

Hieronder vindt u de waarden die nu van toepassing zijn (vanaf 1 januari 2019):

Vergoedingscategorieën

Preferentieel verzekerden
Niet opgenomen in ziekenhuis
Gewoon verzekerden
Niet opgenomen in ziekenhuis

Categorie B

Remgeld maximum: € 8

Remgeld maximum: € 12,10

Categorie B – grote verpakking

Remgeld maximum: € 9,90

Remgeld maximum: € 15

Categorie C

Remgeld maximum: € 9,90

Remgeld maximum: € 15

Categorie Cs

Remgeld zonder maximum

Remgeld zonder maximum

Categorie Cx

Remgeld zonder maximum

Remgeld zonder maximum

Categorie Fb

Remgeld maximum: € 8

Remgeld maximum: € 12,10

Categorie Fb – grote verpakking

Remgeld maximum: € 9,90

Remgeld maximum: € 15

Een grote verpakking is een verpakking die meer dan 60 eenheden bevat.
Opgelet:

Deze maxima gelden voor farmaceutische specialiteiten die afgeleverd worden
           • in een openbare officina
           • in een ziekenhuis aan een ambulante patiënt

Voor farmaceutische specialiteiten die afgeleverd worden tijdens een hospitalisatie gelden andere rekenregels.

Meer informatie

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be