print

Terugbetaling van het vaccin tegen de seizoensgriep

Het is belangrijk dat kwetsbare personen zich laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Daarom betalen we het vaccin gedeeltelijk terug voor wie behoort tot de risicogroepen.

Iedereen kan het griepvaccin rechtstreeks afhalen bij de apotheker, met voorschrift van een arts,  of van een vroedvrouw voor zwangere personen, of mits registratie in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier door de afleverende apotheker.

Op deze pagina:


Welk vaccins betalen we terug?

Voor het griepseizoen 2023-2024 betalen we naast de vaccins Alpharix-Tetra® , Vaxigrip Tetra® en Influvac Tetra® ook het vaccin Efluelda® terug. Dit hooggedoseerd griepvaccin bevat per virusstam vier keer zoveel antigeen.

Hoeveel kost een vaccinatie voor de seizoensgriep voor de patiënt?

 • Alpharix-Tetra® , Vaxigrip Tetra® en Influvac Tetra®

We betalen deze griepvaccins gedeeltelijk terug voor wie die tot een van de risicogroepen behoort.

Behoort de patiënt tot een van de risicogroepen? Dan betaalt hij:

De voorschrijver (arts of vroedvrouw) moet hiervoor op het voorschrift vermelden dat de derdebetalersregeling van toepassing is.

Wie niet tot een risicogroep behoort, betaalt 17,02 euro (17,42 vanaf 1.1.2024) voor het griepvaccin.

 • Efluelda®

Omdat de gegevens hierover nog beperkt zijn, betalen we dit vaccin enkel terug voor personen boven de 65 jaar die verblijven in de residentiële zorg of voor personen van 75 jaar en ouder voor wie de behandelende arts meent dat de toediening van hooggedoseerd griepvaccin noodzakelijk is, mits voorafgaande machtiging van de adviserend-arts. In dat geval betaalt de patiënt:

 • 10,36 euro
  of
 • 6,16 euro als hij recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Wie kan het griepvaccin voorschrijven?

Voor de griepvaccins Alpharix-Tetra® , Vaxigrip Tetra® en Influvac Tetra®:

 • Een (huis)arts
 • Een vroedvrouw voor zwangere personen
 • Een apotheker: patiënten kunnen het vaccin rechtstreeks afhalen bij de apotheek, zelfs als ze nog geen voorschrift van een arts hebben. In dit geval maakt de apotheker zelf een voorschrift en registreert de aflevering van het vaccin in het patiëntendossier.

Voor Efluelda ®:

 • Een (huis)arts
 • Een apotheker uitsluitend voor personen van minstens 60 jaar (cfr. bijsluiter), die in dit geval de volledige prijs zullen betalen. 

  Opmerking : De vergoeding is immers enkel mogelijk als de patiënt voldoet aan de terugbetalingscriteria (zie hierboven) en een machtiging heeft. In dit geval moet de patiënt ook een voorschrift hebben van de arts (die de aanvraag tot machtiging gedaan heeft).

Het griepvaccin voorschrijven als apotheker

Als apotheker kan u het vaccin voorschrijven als:

 • u het vaccin aflevert in een openbare apotheek
 • u het vastgelegde voorschrijfprotocol volgt, en dus de leeftijd van de patiënt verifieert, nagaat of die geen gevaarlijke allergieën heeft, en hen inlicht over de bewaring van het vaccin (koud).
 • u de aflevering registreert in het voorschriftenregister zodat de informatie beschikbaar is in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) van de patiënt.