print

De terugbetaling van een geneesmiddel

De ziekteverzekering betaalt sommige geneesmiddelen volledig of gedeeltelijk terug.

Op deze pagina:

Wat is een geneesmiddel ?

De wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen definieert een geneesmiddel als

« elke enkelvoudige of samengestelde substantie, aangediend als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij de mens, of elke enkelvoudige of samengestelde substantie die bij de mens kan worden gebruikt of aan de mens kan worden toegediend om hetzij fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen door een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelling, hetzij om een medische diagnose te stellen»

Een geneesmiddel wordt

  • ofwel door een farmaceutisch bedrijf geproduceerd en in de handel gebracht (een “farmaceutische specialiteit)
  • ofwel door de apotheker bereid (een “magistrale bereiding”)

Onder welke voorwaarden betaalt de ziekteverzekering een geneesmiddel terug?

Een geneesmiddel is vergoedbaar als ze voldoet aan de volgende 4 voorwaarden :

  • De apotheker ontvangt een voorschrift opgesteld door een huisarts, een specialist, een tandarts of een vroedvrouw.
  • De apotheker levert het geneesmiddel af.
  • Het geneesmiddel staat op een van de lijsten van de geneesmiddelen waarvoor een terugbetaling voorzien is.
  • De terugbetalingsvoorwaarden worden gerespecteerd.

Voor welke geneesmiddelen is een terugbetaling voorzien?

De ziekteverzekering betaalt sommige geneesmiddelen volledig of gedeeltelijk terug:

Wat betaalt de patiënt?

In sommige gevallen is de terugbetaling volledig en betaalt de patiënt niets.
In andere gevallen, is de terugbetaling gedeeltelijk en betaalt de patiënt zijn persoonlijk aandeel (het “remgeld” genoemd”).

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be