print

Terugbetaling van magistrale bereidingen

De verplichte ziekteverzekering betaalt sommige magistrale bereidingen die de apotheker heeft gemaakt, volledig of gedeeltelijk terug.

Op deze pagina:

​Wat is een magistrale bereiding?

Een magistrale bereiding is een geneesmiddel:

 • dat door de apotheker (of minstens onder zijn verantwoordelijkheid) is bereid en afgeleverd
 • op basis van het voorschrift van een arts
 • bestemd voor een welbepaalde patiënt (die niet in het ziekenhuis is opgenomen)

Het kan gaan om een formule:

 • die zeer specifiek is
 • of die in een officieel naslagwerk wordt beschreven (bijvoorbeeld de Belgische of Europese Farmacopee of het Therapeutisch Magistraal Formularium)
 • of waarin een ‘farmaceutische specialiteit’ is verwerkt

Welke producttypes voor magistrale bereidingen betalen we terug?

We betalen verschillende producttypes terug: grondstoffen, fytotherapeutische producten, excipiëntia en adjuvantia, medische hulpmiddelen, enz.

Wanneer betalen we een magistrale bereiding terug?

We betalen een magistrale bereiding terug indien de volgende 4 voorwaarden zijn vervuld:

Hoe krijgt u producten van hoofdstuk IV terugbetaald?

De magistrale bereidingen die gemaakt zijn met producten die in hoofdstuk IV zijn opgenomen, worden terugbetaald als de patiënt een voorafgaande machtiging van de adviserend arts van zijn ziekenfonds heeft ontvangen (behalve voor enkele bereidingen die rechtstreeks in de lijst zijn opgenomen).

Om die machtiging te verkrijgen:

 1. Stelt de behandelend arts een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Hij bezorgt het verslag aan de adviserend arts van het ziekenfonds van de patiënt aan de hand van het officiële aanvraagformulier voor een machtiging.
 2. Op basis van dat verslag levert de adviserend arts een machtiging tot terugbetaling aan de patiënt af die op een officieel document is opgesteld en die voor maximaal 12 maanden geldig is.
 3. De patiënt bezorgt de machtiging aan de apotheker. Die vermeldt het machtigingsnummer op het voorschrift.
 4. De behandelende arts kan een nieuwe gemotiveerde aanvraag indienen om de machtiging voor een nieuwe periode van maximaal 12 maanden te verlengen.

Wat betaalt de patiënt?

In sommige gevallen geldt een volledige terugbetaling en betaalt de patiënt niets.

In andere gevallen geldt een gedeeltelijke terugbetaling en betaalt de patiënt zijn persoonlijk aandeel (remgeld). 

Wanneer er een persoonlijk aandeel is voorzien, staat het bedrag dat de patiënt moet betalen voor de kosten van de magistrale bereiding, beschreven in het koninklijk besluit van 7 mei 1991 (bijgewerkt op 01.01.2024).

Hoe de totale kosten van een magistrale bereiding berekenen?

De totale kosten van een magistrale bereiding stemmen overeen met de som van:

 • de kosten van de producten die in de bereiding zijn verwerkt
 • eventueel, de kosten van de voorgeschreven excipiëntia of van de excipiëntia die nodig zijn voor de bereiding
 • eventueel, de kosten van de recipiënten
 • het bedrag van het honorarium van de apotheker (in sommige gevallen ontvangt de apotheker een specifiek honorarium).

Detailregistratie – Referentiebestand

Het referentiebestand is een werkinstrument dat bestemd is voor de apothekers, de verzekeringsinstellingen en de tariferingsdiensten. Het gaat om een gedetailleerde weergave van de vergoedbare producten en hun vergoedingsvoorwaarden in de vorm van codenummers.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be