print

Vergoeding van geneesmiddelen via forfait: farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) vergoedt de bepaalde farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen via een forfait. Een forfait is een vast bedrag per indicatie, behandeling of onderzoek, ongeacht de eigenlijke kostprijs van de gebruikte farmaceutische specialiteit.

Op deze pagina:

Onder welke voorwaarden betaalt de ziekteverzekering een farmaceutische specialiteit  terug?

Een farmaceutische specialiteit is vergoedbaar als ze voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

  • De ziekenhuisapotheker ontvangt een voorschrift opgesteld door een arts.
  • De ziekenhuisapotheker levert de farmaceutische specialiteit af.
  • De vergoedingsvoorwaarden worden gerespecteerd. 

Hoe verkrijgt de patiënt een machtiging van de adviserend arts?

1. De behandelend arts:

  • vult het aanvraagformulier in en geeft dat aan de patiënt.
  • bewaart in het medisch dossier van de patiënt de bewijsmiddelen dat de vergoedingsvoorwaarden werden nageleefd bij het voorschrift. 

2. De patiënt bezorgt de aanvraag aan het ziekenfonds.

3. De adviserend arts van het ziekenfonds:

  • onderzoekt de aanvraag
  • kan de behandeld arts altijd om bijkomende bewijsmiddelen vragen die staven wat de behandeld arts attesteert.

4. Indien de  adviserend arts beslist de vergoeding toe te staan, dan ontvangt de patiënt een ‘machtiging’ in de vorm van een papieren document.

5. De behandelend arts vult een formulier in voor de facturatie en bezorgt dat aan de ziekenhuisapotheker.

6. Indien de adviserend arts beslist om de vergoeding niet toe te staan, dan wordt deze beslissing aan de patiënt meegedeeld.

Wat betaalt de rechthebbende?

In sommige gevallen is de vergoeding volledig en betaalt de rechthebbende niets.

In andere gevallen is de vergoeding gedeeltelijk en betaalt de rechthebbende enkel het persoonlijk aandeel (remgeld).

Voor welke farmaceutische specialiteiten is een tussenkomst via een forfait van toepassing ?

Farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen in het kader van:

  • een in-vitro fertilisatie (IVF)
  • een eicel(len)donatie
  • een follikelgroeistimulatie behandeling of een intra-uteriene inseminatie behandeling (IUI).

Toelichting bij de forfaitaire tegemoetkoming van vruchtbaarheidsstoornissen.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be