Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens een periode van primaire ongeschiktheid


De uitkering die u als zelfstandige in arbeidsongeschiktheid tijdens uw periode van primaire ongeschiktheid ontvangt, wordt forfaitair vastgesteld en varieert volgens uw gezinssituatie.

Bedrag van de forfaitaire uitkering tijdens een periode van primaire ongeschiktheid, per dag
(in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling):

Tabel 1 - Forfaitaire uitkering in primaire ongeschiktheid in 2021 (in EUR)
 
Gezinstoestand van de gerechtigde

Forfaits
van 01/01​
tot 30/06

Forfaits
van 01/07 (*)​
tot 31/08
Forfaits
vanaf 01/09 (**)
met gezinslast ​62,08 63,63​ 64,91​​
alleenstaanden ​49,68 ​50,67 ​51,69​
samenwonenden ​38,10 ​38,86 39,64​

(*) Herwaardering van forfaits
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Tabel 2 - Forfaitaire uitkering in primaire ongeschiktheid in 2020 (in EUR)

Gezinstoestand van de gerechtigde Forfaits
van 01/01
tot 29/02

Forfaits
vanaf 01/03(*)​
tot 31/12

met gezinslast ​60,86 ​62,08
alleenstaanden ​48,71 ​49,68
samenwonenden ​37,35 ​38,10

(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

Tabel 3- Forfaitaire uitkering in primaire ongeschiktheid in 2019 (in EUR) 

Gezinstoestand van de gerechtigde Forfaits
van 01/01​
tot 28/02
Forfaits
van 01/03(*)​
tot 30/06
Forfaits
van 01/07(**)
tot 31/12
met gezinslast ​59,85 ​60,26 ​60,86
alleenstaanden ​47,89 ​48,22 ​48,71
samenwonenden ​36,47 ​36,47 ​37,35

(*) Herwaardering van forfaits met gezinslast alleenstaanden
(**) Herwaardering van forfaits

Contacten

 

Laatst aangepast op 02 september 2021