De prijsdalingsmaatregel voor de “oude geneesmiddelen”

Wanneer een werkzaam bestanddeel (of een combinatie van werkzame bestanddelen) sedert 12 en 15 jaar is opgenomen in de vergoedbaarheid, passen we de prijsdalingsmaatregel voor de “oude geneesmiddelen” toe.

Wanneer passen we de maatregel toe?

We kunnen de maatregel elk jaar op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober toepassen.
Het gaat over een daling van zowel de prijs als de vergoedingsbasis (niveau buiten bedrijf) van farmaceutische specialiteiten waarvan het werkzaam bestanddeel (of de combinatie van werkzame bestanddelen) sedert meer dan 12 en 15 jaar vergoedbaar is.
De dalingspercentages worden in 2 stappen toegepast.

We passen

 • de 1ste daling toe wanneer het werkzaam bestanddeel (of de combinatie van werkzame bestanddelen) sedert meer dan 12 vergoedbaar is
 • de 2de daling toe wanneer het werkzaam bestanddeel (of de combinatie van werkzame bestanddelen) sedert meer 15 jaar vergoedbaar is.

Ten minste 2 maanden voor de toepassing van de maatregel kijken we welke farmaceutische specialiteiten mogelijk getroffen worden en verwittigen we de verantwoordelijke bedrijven. Deze laatsten hebben de mogelijkheid om een uitzondering aan te vragen, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de voorwaarden.

De maatregel “oude geneesmiddelen” kan ook voor de theoretische datum toegepast worden, namelijk bij de toepassing van:

Welke daling passen we toe?

We passen 2 types dalingen toe:

 • Wanneer een werkzaam bestanddeel (of een combinatie van werkzame bestanddelen) sedert 12 jaar is opgenomen in de vergoedbaarheid, passen we een daling van 17% toe.
 • Wanneer een werkzaam bestanddeel (of een combinatie van werkzame bestanddelen) sedert 15 jaar is opgenomen in de vergoedbaarheid, passen we een bijkomende daling van 2,41% toe.
  Zo bekomen we een totale daling van 19%.

Deze dalingen worden zowel op de prijs als op de vergoedingsbasis (niveau buiten bedrijf) toegepast.

In welke gevallen stellen we de maatregel uit?

De toepassing van de maatregel wordt uitgesteld indien

 • het werkzaam bestanddeel (of de combinatie van werkzame bestanddelen) nog beschermd wordt door een octrooi of door een geldig aanvullend certificaat van bescherming
  De toepassing van de maatregel wordt uitgesteld tot de eerste dag van het trimester volgend op de vervaldag van het octrooi of van het aanvullend certificaat van bescherming.
 • het een farmaceutische specialiteit betreft die in de vergoedbaarheid werd opgenomen via een klasse 1-procedure binnen de 5 jaar die de toepassing van de daling na 12 jaar voorafgaan
  De toepassing wordt dan 6 jaar uitgesteld of tot wanneer er een generiek van deze specialiteit vergoedbaar wordt.

De aanvraag tot uitstel van de maatregel wordt ingediend door het bedrijf verantwoordelijk voor deze specialiteit.

Welke zijn de uitzonderingen op de prijsdalingsmaatregel “oude geneesmiddelen”?

Een uitzondering van rechtswege is voorzien voor volgende farmaceutische specialiteiten:

 • ingeschreven in hoofdstuk III of hoofdstuk IV-bis van de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten
 • enkel vergoedbaar volgens de vergoedingscategorie Fa of Fb
 • vergoedbaar in een van de volgende vergoedingsgroepen :  I.10.1 (A-2), I.10.2 (A-3), V.6.3(Cx-1) , V.6.4 (Cx-2), V.8.1 (A-11), ), V.8.7 (A-69), VII.9 (B-201, Cs-10, B-284, B-292), VII.10 (A-21, C-17, A-22, C-18, A-41, B-308, A-51, A-59, A-78, B-282) en XXII (A-38, B-189, B-190, B-192, B-196, B-197, A-47, B-323, A-106, B-326)
  Met behulp van de zoekmotor van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten, kan U de betreffende farmaceutische specialiteiten opzoeken:
  • gebruik het onderdeel « Kenmerken »
  • kies de “wettelijke basis”, de “categorie” en de gezochte “vergoedingsgroep”.
 • met zuurstof als werkzaam bestanddeel.

Voor deze farmaceutische specialiteiten wordt de maatregel niet toegepast.

Uitzonderingen op de toepassing van de daling van 2,41% zijn ook mogelijk :

 • Als het werkzaam bestanddeel (of de combinatie van werkzame bestanddelen) een jaarlijkse omzet van minder dan 1,5 miljoen EUR vertegenwoordigt (alle betrokken vergoedbare farmaceutische specialiteiten samen )
  Dit betreft een uitzondering van rechtswege.
 • Als de prijs van de farmaceutische specialiteit minimaal 65% lager is dan de prijs van de 1ste specialiteit op het moment van de opname van deze laatste in de vergoedbaarheid
  Voor deze uitzondering moet er een aanvraag ingediend te worden door het bedrijf verantwoordelijk voor de betrokken specialiteit.

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 december 2018