Het remgeld voor een farmaceutische specialiteit: de maxima

De patiënt moet soms een deel betalen in de prijs van een farmaceutische specialiteit. Voor dit aandeel van de patiënt (het remgeld) zijn meestal maximumbedragen bepaald.


Voor het remgeld voor farmaceutische specialiteiten gelden plafondwaarden per vergoedingscategorie. Deze waarden kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.

Hieronder vindt u de waarden die nu van toepassing zijn (vanaf 1 januari 2019):

Vergoedingscategorieën

Preferentieel verzekerden
Niet opgenomen in ziekenhuis
Gewoon verzekerden
Niet opgenomen in ziekenhuis

Categorie B

Remgeld maximum: € 8

Remgeld maximum: € 12,10

Categorie B – grote verpakking

Remgeld maximum: € 9,90

Remgeld maximum: € 15

Categorie C

Remgeld maximum: € 9,90

Remgeld maximum: € 15

Categorie Cs

Remgeld zonder maximum

Remgeld zonder maximum

Categorie Cx

Remgeld zonder maximum

Remgeld zonder maximum

Categorie Fb

Remgeld maximum: € 8

Remgeld maximum: € 12,10

Categorie Fb – grote verpakking

Remgeld maximum: € 9,90

Remgeld maximum: € 15

Een grote verpakking is een verpakking die meer dan 60 eenheden bevat.
Opgelet:

Deze maxima gelden voor farmaceutische specialiteiten die afgeleverd worden
           • in een openbare officina
           • in een ziekenhuis aan een ambulante patiënt

Voor farmaceutische specialiteiten die afgeleverd worden tijdens een hospitalisatie gelden andere rekenregels.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 december 2018