print

Zoeken

Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina’s. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, ​thema,  datum bijwerking).

 

46 tot 60 van 17913 resultaten

Rechtspraak - Diëtisten

Overzicht van de rechtspraak (NL en FR) van het RIZIV over uw beroepsgroep.

De beslissingen zijn genomen door de Leidend ambtenaar van de DGEC of door administratieve rechtbanken: Kamer van eerste aanleg en Kamer van beroep. Bij de Nederlandstalige beslissingen begint de titel met “Rechtspraak”; bij de Franstalige beslissingen begint de titel met “Jurisprudence”.

Datum 08-11-2023

Verstrekkingen van diëtisten voor de diabetes type 2 patiënten zonder zorgtraject

Diabetespatiënten kunnen bepaalde diëtistische verstrekkingen grotendeels terugbetaald krijgen. Dit is info voor diabetespatïenten zonder zorgtraject.  Het betreft meer bepaald patiënten die door de huisarts worden opgevolgd in het kader van het zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type 2”.

Datum 08-11-2023

Zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie: welke verstrekkingen kan u als diëtist aanrekenen?

De zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie verbeteren de aanpak van deze chronische ziekten. In het kader van deze zorgtrajecten betalen we bepaalde verstrekkingen bij een diëtist op voorschrift van een huisarts gedeeltelijk terug.

Datum 08-11-2023

Omzendbrieven aan de ergotherapeuten

Overzicht van de omzendbrieven.

Let op: Bijlagen van de omzendbrieven met daarin formulieren, akkoorden of overeenkomsten en lijsten zijn in dit overzicht niet opgenomen.

U vindt de laatste versie van die informatie door in de rubriek “Documenten” een selectie te maken op type van document “Formulier”, “Akkoord of overeenkomst” of “Lijst”, en op beroepsgroep (bij Doelgroep) en op taal.

Datum 08-11-2023

Uw Riziv-nummer als ergotherapeut(e) krijgen

Als ergotherapeut(e) hebt u een RIZIV-nummer nodig om aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) ergotherapieverstrekkingen te kunnen aanrekenen van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. De ziekteverzekering kan die verstrekkingen dan terugbetalen aan uw patiënten.

Datum 08-11-2023

Rechtspraak - Ergotherapeuten

Overzicht van de rechtspraak (NL en FR) van het RIZIV over uw beroepsgroep.

De beslissingen zijn genomen door de Leidend ambtenaar van de DGEC of door administratieve rechtbanken: Kamer van eerste aanleg en Kamer van beroep. Bij de Nederlandstalige beslissingen begint de titel met “Rechtspraak”; bij de Franstalige beslissingen begint de titel met “Jurisprudence”.

Datum 08-11-2023

Omzendbrieven aan de verstrekkers van implantaten

Overzicht van de omzendbrieven.

Let op: Bijlagen van de omzendbrieven met daarin formulieren, akkoorden of overeenkomsten en lijsten zijn in dit overzicht niet opgenomen.

U vindt de laatste versie van die informatie door in de rubriek “Documenten” een selectie te maken op type van document “Formulier”, “Akkoord of overeenkomst” of “Lijst”, en op beroepsgroep (bij Doelgroep) en op taal.

Datum 08-11-2023

Notificatieprocedure voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik

De notificatie is een voorwaarde om een terugbetaling van de verplichte verzekering te verkrijgen voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik. Verder vindt U op deze pagina meer informatie terug over de hulpmiddelen die moeten worden genotificeerd en de tarificatie.

Datum 08-11-2023

Rechtspraak - Verstrekkers van implantaten

Overzicht van de rechtspraak (NL en FR) van het RIZIV over uw beroepsgroep.

De beslissingen zijn genomen door de Leidend ambtenaar van de DGEC of door administratieve rechtbanken: Kamer van eerste aanleg en Kamer van beroep. Bij de Nederlandstalige beslissingen begint de titel met “Rechtspraak”; bij de Franstalige beslissingen begint de titel met “Jurisprudence”.

Datum 08-11-2023

Modaliteiten voor het registreren en overdragen van de gegevens betreft medische verstrekkingen of medische hulpmiddelen

De verplichte zorgverzekering vergoedt bepaalde medische verstrekkingen of bepaalde medische hulpmiddelen pas na registratie van gegevens (registers Qermid, Neuro-Pain, enz.). Elk van deze registers heeft zijn eigen modaliteiten, waarin vooral de manier om te registreren en de overdracht van deze gegevens uitgelegd wordt.

Hier zijn de modaliteiten van de verschillende registers, gegroepeerd per vakgebied.

Datum 08-11-2023

Mondhygiënisten: uw contactadres en werkadres aan ons meedelen

Goede communicatie is erg belangrijk! Deel ons dus zeker uw contactadres en werkadres mee en ook eventuele wijzigingen daaraan. Doe dat bij voorkeur via de webtoepassing ProGezondheid.

Datum 08-11-2023