print

Zoeken

Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina’s. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, ​thema,  datum bijwerking).

 

1 tot 15 van 17541 resultaten

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als zorgverlener bent u genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken. U moet bijgevolg de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven, die sinds 25 mei 2018 geldt. Hieronder vermelden we de grote lijnen van de AVG. De AVG wordt beschouwd als de enige officiële bron.

Datum 08-11-2023

De derdebetalersregeling voor de individuele zorgverlener

U vindt hier een overzicht van de inhoud en de modaliteiten van de derdebetalersregeling. Sinds 1 januari 2022 kan u de regeling toepassen voor alle geneeskundige verstrekkingen, ongeacht het statuut of de leeftijd van uw patiënt.
In bepaalde gevallen is de toepassing van de derdebetalersregeling verplicht.

Datum 08-11-2023

Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken

Het welzijn van patiënten met een chronische ziekte kan verbeteren door meer geïntegreerde zorg.

De patiënt staat centraal in deze benadering. Hij moet de mogelijkheid aangeboden krijgen om de controle zelf in handen te nemen. Een multidisciplinair netwerk ondersteunt hem daarbij. In dat netwerk zitten onder meer de huisarts, de specialisten, de apotheker en de verpleegkundigen, maar bv. ook maatschappelijk assistenten, mantelzorgers, hulpverleners en de omgeving van de patiënt. De leden van het netwerk werken samen én met de patiënt. Elke betrokkene kan zijn eigen expertise op de meest efficiënte manier aanbieden aan de patiënt.

Vandaag lopen er in België 12 pilootprojecten om geïntegreerde zorg voor chronische patiënten te ontwikkelen.

Datum 08-11-2023

Zorgkundige

Wat is uw functie als zorgkundige? Wat moet u doen om als zorgkundige te mogen werken?

Datum 08-11-2023

Omzendbrieven aan de audiciens

Overzicht van de omzendbrieven.

Let op: Bijlagen van de omzendbrieven met daarin formulieren, akkoorden of overeenkomsten en lijsten zijn in dit overzicht niet opgenomen.

U vindt de laatste versie van die informatie door in de rubriek “Documenten” een selectie te maken op type van document “Formulier”, “Akkoord of overeenkomst” of “Lijst”, en op beroepsgroep (bij Doelgroep) en op taal.

Datum 08-11-2023

Audiciens

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.

Datum 08-11-2023

Rechtspraak - Audiciens

Overzicht van de rechtspraak (NL en FR) van het RIZIV over uw beroepsgroep.

De beslissingen zijn genomen door de Leidend ambtenaar van de DGEC of door administratieve rechtbanken: Kamer van eerste aanleg en Kamer van beroep. Bij de Nederlandstalige beslissingen begint de titel met “Rechtspraak”; bij de Franstalige beslissingen begint de titel met “Jurisprudence”.

Datum 08-11-2023

Lijst van terugbetaalbare hoortoestellen

Alle hoortoestellen die op deze lijst staan kunnen recht geven op een terugbetaling door de ziekteverzekering.

Datum 08-11-2023

Uw RIZIV-nummer als audicien krijgen

Als audicien is een RIZIV-nummer onontbeerlijk om uw verstrekkingen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging te kunnen aanrekenen en zodat de verzekering uw patiënten kan vergoeden; die verstrekkingen worden vermeld in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Datum 08-11-2023

Mobiliteitshulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2019 behoort hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit (bv. rolstoelen), ten gevolge van de 6e Staatshervorming, volledig tot de bevoegdheid van de deelentiteiten (gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies). Hier vindt u de instanties waartoe u zich kan richten hiervoor.

Datum 08-11-2023

Omzendbrieven aan de bandagisten

Overzicht van de omzendbrieven.

Let op: Bijlagen van de omzendbrieven met daarin formulieren, akkoorden of overeenkomsten en lijsten zijn in dit overzicht niet opgenomen.

U vindt de laatste versie van die informatie door in de rubriek “Documenten” een selectie te maken op type van document “Formulier”, “Akkoord of overeenkomst” of “Lijst”, en op beroepsgroep (bij Doelgroep) en op taal.

Datum 08-11-2023

Bandagisten

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.

Opgelet: Sinds 1 juli 2023 is het beroep bandagist vervangen door deze van orthopedisch technoloog. Hier vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Datum 08-11-2023

Rechtspraak - Bandagisten

Overzicht van de rechtspraak (NL en FR) van het RIZIV over uw beroepsgroep.

De beslissingen zijn genomen door de Leidend ambtenaar van de DGEC of door administratieve rechtbanken: Kamer van eerste aanleg en Kamer van beroep. Bij de Nederlandstalige beslissingen begint de titel met “Rechtspraak”; bij de Franstalige beslissingen begint de titel met “Jurisprudence”.

Datum 08-11-2023