print

Zoeken

Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina’s. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, ​thema,  datum bijwerking).

 

61 tot 75 van 17913 resultaten

Nomenclatuur voor mondhygiënisten

Sinds 1 oktober 2022 is er een nomenclatuur voor mondhygiënisten in werking getreden. Vanaf nu kan u als mondhygiënist bepaalde verstrekkingen uitvoeren binnen het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze verstrekkingen komen voor terugbetaling in aanmerking wanneer aan alle voorwaarden, zoals hierna beschreven, is voldaan.

Datum 08-11-2023

Uw RIZIV-nummer krijgen als mondhygiënist

Als mondhygiënist heeft u een RIZIV-nummer nodig  zodat de ziekteverzekering sommige verstrekkingen van artikel 5 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen aan uw patiënten kan terugbetalen. U kan vanaf nu een RIZIV-nummer aanvragen.

Hier leest u hoe u uw RIZIV-nummer kan krijgen.

Datum 08-11-2023

Een RIZIV-nummer verkrijgen voor een zorgkundige die werkt in uw structurele equipe van thuisverpleegkundigen

Vanaf 1 januari 2014 moet een zorgkundigen die in een structurele equipe van verpleegkundigen wil werken, een RIZIV-nummer hebben.
 
Als verantwoordelijke van een equipe van verpleegkundigen vraagt u best zelf het RIZIV-nummer aan voor de zorgkundige die wil werken in uw equipe.

Datum 08-11-2023

Omzendbrieven aan de verpleegkundigen

Overzicht van de omzendbrieven.

Let op: Bijlagen van de omzendbrieven met daarin formulieren, akkoorden of overeenkomsten en lijsten zijn in dit overzicht niet opgenomen.

U vindt de laatste versie van die informatie door in de rubriek “Documenten” een selectie te maken op type van document “Formulier”, “Akkoord of overeenkomst” of “Lijst”, en op beroepsgroep (bij Doelgroep) en op taal.

Datum 08-11-2023

Nuttige contacten voor (voormalig) mijnwerkers

Alle sociale maatregelen in verband met het beroep van mijnwerker zijn verspreid over verschillende federale administraties. Het RIZIV is enkel verantwoordelijk voor de invaliditeitspensioenen in geval van ziekte. Hieronder vindt u een overzicht van de andere instellingen.

Datum 08-11-2023

Het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers

Indien u als mijnwerker arbeidsongeschikt bent hebt u misschien recht op de uitbetaling van een invaliditeitspensioen voor mijnwerkers. Zowel bovengrondse als ondergrondse mijnwerkers kunnen in aanmerking komen.

Datum 08-11-2023

De aanvraag van een invaliditeitspensioen voor mijnwerkers

Bent u als mijnwerker niet meer in staat om te werken wegens ziekte, dan hebt u misschien recht op een invaliditeitspensioen? Richt u voor uw aanvraag tot de Afdeling mijnwerkers van onze Dienst voor uitkeringen.

Datum 08-11-2023

Een deel van het invaliditeitspensioen voor feitelijk gescheiden echtgenoten van mijnwerkers

Is uw echtgenoot een invalide mijnwerker en bent u feitelijk gescheiden ? Dan kan u een aanvraag indienen bij de Dienst voor uitkeringen voor het verkrijgen van een deel van het invaliditeitspensioen van uw echtgenoot.

Datum 08-11-2023

Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers: betaling en cumul met andere inkomens

Bent u mijnwerker en arbeidsongeschikt erkend ? dan hebt u mogelijk recht op een invaliditeitspensioen voor mijnwerkers. Uw invaliditeitspensioen kan in beperkte mate worden gecombineerd met andere inkomens.

Datum 08-11-2023

Arbeidsongeschiktheid

​Werknemers, werklozen, zelfstandigen en mijnwerkers die door een ziekte of een ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken, kunnen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Datum 08-11-2023

Arbeidsongeschiktheid van patiënten verzekerd bij een buitenlandse instelling voor sociale zekerheid

Als een patiënt verzekerd is bij een buitenlandse instelling van sociale zekerheid, dan kan hij geen uitkeringen aanvragen in België maar wel in het land waarin hij verzekerd is. De patiënt moet bij de start van zijn arbeidsongeschiktheid dan wel in België wonen of er tijdelijk verblijven (o.a. vakantie).

Datum 08-11-2023

Hulp van derden

Bent u ziek en hebt u moeilijkheden om gewone dagelijkse handelingen uit te voeren? Dan hebt u misschien recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Datum 08-11-2023

Berekening van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering als werknemer/werkloze

Bent u werknemer/werkloze en arbeidsongeschikt erkend? Dan hebt u mogelijk recht op een uitkering. Uw ziekenfonds betaalt die uitkering en berekent ze volgens bepaalde regels. Er zijn minimum- en maximumbedragen.

Datum 08-11-2023

Medische controle van arbeidsongeschiktheid

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid kunnen wij u oproepen voor een medische controle. Tijdens zo’n controle gaat een arts na of hij uw aanvraag voor (verlenging van) invaliditeit kan aanvaarden.

De controle is verplicht. Als u niet naar de controle komt en uw afwezigheid niet kunt rechtvaardigen, dan schorsen wij uw arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Datum 08-11-2023