print

Zoeken

Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina’s. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, ​thema,  datum bijwerking).

 

31 tot 45 van 18573 resultaten

Farmaceutische industrie

Als u in de farmaceutische industrie werkt, dan vindt u hier specifieke info die voor u bestemd is.

Datum 01-03-2024

Medische voeding: Terugbetaling van dieetvoeding bestemd voor een bijzonder medisch doel

De verplichte ziekteverzekering betaalt bepaalde voeding voor medisch gebruik terug, volledig of gedeeltelijk.

Datum 01-03-2024

Diabeteseducatie geven als kinesitherapeut voor uw patiënten in een opstarttraject of een zorgtraject diabetes type 2

Diabeteseducatie helpt diabetespatiënten om hun ziekte beter te begrijpen en beter te beheren.

Als kinesitherapeut kan u diabeteseducatiesessie verlenen aan uw patiënten die gevolgd worden in het kader van een opstarttraject diabetes type 2: ofwel als kinesitherapeut, ofwel als diabeteseducator als u hiervoor een erkenning hebt.

Als u de erkenning als diabeteseducator hebt, mag u ook sessies geven aan uw diabetespatiënten type 2 in een zorgtraject.

We vergoeden deze sessies volledig. Die zijn dus gratis voor uw patiënten.

Datum 01-03-2024

Verzorging in medische huizen (forfaitair)

Als patiënt hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven in een medisch huis dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten met uw ziekenfonds. U kan daar terecht voor algemene zorg.
 
Als u voor dat systeem kiest, dan verbindt u zich ertoe – op enkele uitzonderingen na – om geen andere zorgverleners meer te raadplegen dan de zorgverleners die in het medisch huis werken. Als u toch zelf het initiatief daartoe neemt, dan zal uw ziekenfonds u die verstrekkingen niet vergoeden.

Datum 01-03-2024

Uw erkenning als diabeteseducator

Via diabeteseducatie krijgen patiënten inzicht in hun ziekte en hoe ze er het best mee kunnen omgaan.

We betalen educatieverstrekkingen die u verstrekt als diabeteseducator terug voor patiënten met een zorgtraject diabetes type 2, vanaf 1 januari 2024, voor alle patiënten die opgevolgd worden via het opstarttraject diabetes type 2.

Datum 01-03-2024

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie: welke verstrekkingen kan u als diëtist aanrekenen?

Een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie verbetert de aanpak van deze chronische ziekten. In het kader van dit zorgtraject betalen we bepaalde verstrekkingen bij een diëtist op voorschrift van een huisarts gedeeltelijk terug.

Datum 05-03-2024

Medische huizen: Administratief beheer

Heeft uw medisch huis een akkoord voor forfaitaire betaling gesloten? Dit is de praktische informatie om uw medisch huis op administratief vlak te beheren.

Datum 05-03-2024

Uw identiteitskaart: ook nuttig in het ziekenhuis

Denk aan uw identiteitskaart voor u naar het ziekenhuis gaat, voor een raadpleging of een (spoed)opname.

Als patiënt bent u zo zeker van een correcte identificatie. De voordelen zijn groot, zowel voor de berekening van uw factuur als voor de terugbetaling van de zorg. 

Datum 06-03-2024

Terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg

De patiënten die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen worden verzorgd door verschillende soorten zorgverleners en in verschillende soorten instellingen, afhankelijk van hun specifieke behoeften.
De ziekteverzekering neemt de kosten van die geestelijke gezondheidszorg gedeeltelijk of volledig ten laste.

Datum 07-03-2024

Eerstelijns psychologische zorg in netwerken voor geestelijke gezondheid vanaf 1 april 2024

We versterken sinds 2021 geleidelijk aan het aanbod van psychologische zorg voor het hele land. Zo maken we de zorg financieel toegankelijker en de drempel naar de zorg lager. Hier vindt u welke types psychologische zorg beschikbaar zijn vanaf 1 april 2024 en hoe u er toegang tot kan krijgen.

Datum 07-03-2024

Recht op het ‘sociaal statuut’ als kinesitherapeut

Als geconventioneerde kinesitherapeut hebt u recht op een sociaal voordeel met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’.

Datum 07-03-2024

Het sociaal statuut van de arts en apotheker-klinisch bioloog

Als geconventioneerde arts of apotheker-klinisch bioloog hebt u recht op een sociaal voordeel met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, krijgt u een conventievoordeel. De beide voordelen samen krijgen de naam ‘sociaal statuut’.

Datum 07-03-2024

Multidisciplinaire zorgpaden pre- en rehabilitatie abdominale transplantatie

Patiënten die een abdominale transplantatie van organen ondergaan zijn gebaat met een goede rehabilitatie zowel voor als na de operatie. We vergoeden daarom multidisciplinaire zorgpaden voor pre- en rehabilitatie rond abdominale transplantaties in ziekenhuizen die toegetreden zijn tot een overeenkomst met het RIZIV.

Datum 08-03-2024

E-learning bibliotheek

Samen met de FOD Volksgezondheid stellen we een reeks e-learnings ter beschikking over verschillende gezondheids(zorg)gerelateerde thema’s. Daarnaast worden ook e-learnings ter beschikking gesteld door partnerorganisaties. De e-learnings zijn voor iedereen toegankelijk. Veel cursussen geven recht op accreditering voor artsen en apothekers-biologen (Credit Points of CP's).

Datum 11-03-2024

Het Bijzonder solidariteitsfonds (BSF) : uitzonderlijke vergoeding van medische verstrekkingen

Hebt u een medische verstrekking nodig die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) niet vergoedt? Weet dan dat u in uitzonderlijke gevallen voor een zeer ernstige aandoening een financiële tegemoetkoming kan krijgen van het Bijzonder solidariteitsfonds (BSF).

Datum 11-03-2024