print

Zoeken

Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina’s. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, ​thema,  datum bijwerking).

 

76 tot 90 van 17880 resultaten

Aangifte en erkenning van uw arbeidsongeschiktheid als werknemer/werkloze

Bent u werknemer/werkloze en arbeidsongeschikt? Geef uw arbeidsongeschiktheid dan tijdig aan bij uw ziekenfonds. Als de adviserend arts van uw ziekenfonds uw arbeidsongeschiktheid erkent, kan u arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen.

Datum 08-11-2023

Arbeidsongeschiktheid voor werknemers en werklozen

Bent u werknemer/werkloze en arbeidsongeschikt? Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt.

Datum 08-11-2023

Einde van uw arbeidsongeschiktheid als werknemer/werkloze: stappen

Welke stappen kan u ondernemen als u niet langer arbeidsongeschikt erkend bent?

Datum 08-11-2023

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid vrijwilligerswerk verrichten

Als arbeidsongeschikte werknemer mag u vrijwilligerswerk verrichten dat verenigbaar is met uw gezondheidstoestand, zonder uw arbeidsongeschiktheid te beëindigen. Het is de adviserend arts van uw ziekenfonds die moet vaststellen dat het vrijwilligerswerk met uw algemene gezondheidstoestand verenigbaar is.

Datum 08-11-2023

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen - Veel gestelde vragen - FAQ

Veel gestelde vragen over recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, de betaling ervan, de toegelaten arbeid en het medisch onderzoek.

Datum 08-11-2023

De inhaalpremie voor arbeidsongeschikte werknemers/werklozen

Bent u een arbeidsongeschikte werknemer of werkloze? Dan betaalt het ziekenfonds u 1 keer per jaar mogelijk een extraatje: de inhaalpremie, die u ontvangt bovenop uw uitkering.

Datum 08-11-2023

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan uw gezondheid is aangepast

U bent een werknemer in loondienst of een arbeidsongeschikte werkloze en u wilt tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan uw gezondheid is aangepast. In dit geval moet u een toestemming hebben.

Datum 08-11-2023

Aanbevelingen voor het beter voorschrijven van testen klinische biologie

Als arts hebt u  in 2011 een publicatie van ons ontvangen met aanbevelingen voor het rationeel voorschrijven van testen inzake klinische biologie.

Datum 08-11-2023

Accreditering en opleiding

Accreditering en opleiding dragen bij tot een betere kwaliteit van de zorg. Geaccrediteerde (tand)artsen en apothekers-biologen krijgen een accrediteringshonorarium. Bepaalde zorgverleners kunnen een financiële vergoeding krijgen als ze opleiding volgen.

Datum 08-11-2023

EBM / EBP Informatie

Evidence based medicine (EBM) en bij uitbreiding Evidence based practice (EBP) zijn uitgegroeid tot de norm in het huidige (inter)nationale zorglandschap.
Deze wijze van praktijkvoering vereist de combinatie van drie elementen: de eigen klinische expertise,
wetenschappelijk bewijs (‘evidence’) en de voorkeur en waarden van elke individuele patiënt.

Op het web vindt u een aantal waardevolle Belgische en internationale EBP-bronnen die u daarin kunnen ondersteunen. Meerdere actoren bieden tevens relevante opleidingen aan.

Wil u zelf een actieve rol opnemen binnen het Belgische EBP-landschap? Neem een kijkje op de website van Evikey.

Datum 08-11-2023

Aanbevelingen voor een beter voorschrijven van medische beeldvorming

Als arts hebt u een belangrijke rol in het beperken van de schadelijke effecten van straling. Sinds enkele jaren ondernemen we acties om u hierbij te ondersteunen en om patiënten te informeren over de schadelijke effecten van ioniserende straling.

Datum 08-11-2023

Bariatrie: indicator voor een minimuminterval tussen de eerste raadpleging met een chirurg en de ingreep

Het onnodig dure of overbodige karakter van verstrekkingen door zorgverleners kan worden geëvalueerd op basis van indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk, vastgesteld door de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP).

De NRKP, gesteund door heeft het KCE en CEBAM een minimuminterval van 3 maanden goedgekeurd tussen de eerste raadpleging met een bariatrisch chirurg en de eigenlijke bariatrische ingreep.

Datum 08-11-2023

NMR: indicator om onterechte dringendheidssupplementen te vermijden bij ambulante niet-urgent uitgevoerde verstrekkingen

Het onnodig dure of overbodige karakter van de verstrekkingen door zorgverleners kan worden  geëvalueerd op basis van indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk, vastgesteld door de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP).

De NRKP heeft een indicator goedgekeurd om te vermijden dat er onterecht dringendheidshonorarium worden aangerekend voor ambulante NMR-onderzoeken die  's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag worden uitgevoerd, maar die niet-urgent zijn.

Datum 08-11-2023

Indicator over arthroscopische meniscectomie bij patiënten ouder dan 50 jaar

Het onnodig dure of overbodige karakter van verstrekkingen door zorgverleners kan worden geëvalueerd op basis van indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk, vastgesteld door de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP). 
Om ondoelmatig gebruik van een arthroscopische meniscectomie bij patiënten met degeneratief knielijden te verminderen heeft de NRKP een indicator goedgekeurd.

Datum 08-11-2023