print

Zoeken

Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina’s. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, ​thema,  datum bijwerking).

 

91 tot 105 van 18526 resultaten

Het remgeld voor een farmaceutische specialiteit afgeleverd in een openbare officina

Voor farmaceutische specialiteiten die afgeleverd worden in een openbare officina, is de terugbetaling soms volledig en betaalt de patiënt niets.
In andere gevallen, is de terugbetaling gedeeltelijk en betaalt de patiënt zijn persoonlijk aandeel (het “remgeld” genoemd).

Openbare officina’s zijn apotheken die opengesteld zijn voor het ‘grote publiek’ (in tegenstelling tot bv. ziekenhuisapotheken). Iedereen kan er dus terecht.

Datum 08-11-2023

Farmaceutische specialiteiten - ministeriële besluiten

De lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten wordt maandelijks gewijzigd door middel van ministeriële besluiten. Deze besluiten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Datum 08-11-2023

De beslissingen van de Minister van Sociale Zaken

De beslissingen van de Minister van Sociale Zaken, genomen in het kader van de procedure voor tegemoetkoming van farmaceutische specialiteiten kunnen hier geraadpleegd worden.
Het publiek toegankelijk maken van deze beslissingen is verplicht sinds 1 januari 2002. Beslissingen genomen voor 1 januari 2002 zijn niet beschikbaar.

Datum 08-11-2023

De lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten: procedure voor opname en wijziging

De ziekteverzekering betaalt sommige farmaceutische specialiteiten volledig of gedeeltelijk terug. Hier vindt u de procedure om een farmaceutische specialiteit in te schrijven op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en om in een latere fase de vergoedingsvoorwaarden te wijzigen.

Datum 08-11-2023

Geneesmiddelen voor de behandeling van hypertensie, depressie en dementie: wat verandert er op 1 april 2015?

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid heeft de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG) de vergoedingsvoorwaarden herzien van 3 groepen van geneesmiddelen die aangewezen zijn voor de behandeling van hypertensie, depressie en dementie.

Gevolgen van die groepsgewijze herzieningen: vanaf 1 april 2015 verlaagt de prijs van een aantal van die geneesmiddelen om de prijs van het goedkoopste geneesmiddel te benaderen, terwijl sommige Aricept-geneesmiddelen (door Pfizer op de markt gebracht) van de lijst van vergoedbare geneesmiddelen worden geschrapt. De aanvragen om terugbetaling vereenvoudigen ook dankzij die herzieningen.

Datum 08-11-2023

Antibiotica en antimycotica voor acute behandelingen: regels voor de apotheker voor het tariferen van het voorschrift

Bij het uitvoeren van een voorschrift voor een antibioticum of een antimycoticum voor een acute behandeling moet de apotheker rekening houden met een aantal tariferingsregels.

Datum 08-11-2023

Geneesmiddel tariferen

Apothekers die de derdebetalersregeling toepassen, maken de uitgevoerde voorschriften over aan hun tariferingsdienst. Speciale regels gelden voor VOS en voorgeschreven antibiotica en antimycotica.

Datum 08-11-2023

Voorschrijven op stofnaam: regels voor de apotheker voor het tariferen van het voorschrift

Bij het uitvoeren van een voorschrift op stofnaam moet de apotheker rekening houden met een aantal tariferingsregels.

Datum 08-11-2023

Tarifering per eenheid van geneesmiddelen afgeleverd in openbare apotheken aan bewoners van RVT of ROB

Vanaf 1 april 2015 rekent de apotheker sommige geneesmiddelen die in openbare apotheken afgeleverd worden, verplicht per eenheid (bv per tablet) aan de patiënt. Dit kadert in een besparingsmaatregel van de regering die een beheersing van het volume aan geneesmiddelen gefactureerd aan de ziekteverzekering beoogt.

Datum 08-11-2023

De geneeskundige verstrekkingen die uw ziekenfonds terugbetaalt

Als u naar uw arts of tandarts gaat, als u een beroep doet op een kinesitherapeut, een verpleegkundige of een logopedist, enz., dan betaalt uw ziekenfonds een deel terug van de kosten die u hebt betaald. In de kosten van welke verstrekkingen komt uw ziekenfonds financieel tegemoet? Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Datum 08-11-2023