print

Begroting ziekteverzekering 2022: 36 miljard euro voor betaalbare en toegankelijke zorg

18-10-2021

De Algemene Raad van het RIZIV heeft op maandag 18 oktober de globale begrotingsdoelstelling voor de verzekering voor geneeskundige verzorging voor 2022 unaniem goedgekeurd. Het budget van 36 miljard euro focust op betaalbare en toegankelijke zorg.

Op deze pagina:


De ziekteverzekering zorgt voor een betaalbare en toegankelijke zorg. De globale begroting voor de verzekering voor geneeskundige verzorging, kortweg ziekteverzekering, bedraagt in 2022 ruim 36 miljard euro.

 • Exclusief de Covid-19 provisies voor de uitzonderlijke kosten van de pandemie, stijgen de uitgaven in 2022 met 4,2% of 1,460 miljard euro.
 • De begrotingsdoelstelling voor de terugbetaling van zorg bedraagt meer dan 31 miljard euro.
 • Deze begroting is gebaseerd op een nieuwe methodologie die uitgaat van gezondheidszorgdoelstellingen waarin de toegankelijke zorg voor de patiënt centraal staat.
 • De begroting 2022 houdt rekening met de integrale toekenning van de wettelijke groeinorm, die vanaf 2022 verhoogd wordt tot 2,5%. Die verhoging staat toe de vooropgestelde gezondheidszorgdoelstellingen te realiseren, de patiëntenfactuur te verlagen en meer geïntegreerde zorg te verwezenlijken.

Nieuwe initiatieven in 2022 rond preventieve zorg en financiële toegankelijkheid

123,650 miljoen euro in deze begroting dient om nieuwe initiatieven te financieren waarin kwaliteitszorg en toegankelijkheid centraal staan:

 • Het gaat daarbij onder meer om preventie via zorgpaden, waaronder:
  •  een voortraject voor patiënten met een diabetesrisico en follow-up van diabetespatiënten,
  • een zorgtraject voor kinderen met obesitas,
  •  een multidisciplinair perinataal zorgpad, net voor en na de geboorte, voor kwetsbare vrouwen
  •  geïntegreerde zorg voor jongeren met ernstige eetstoornissen of in crisissituaties.

 • Initiatieven rond financiële toegankelijkheid:
  • Het verlagen van de maximumfactuur tot 250 euro voor mensen met de laagste inkomens,
  • de afschaffing van het verbod op de derdebetalersregeling
  • een betere vergoeding van vervoerskosten voor oncologiepatiënten.

 • De aandacht voor tandheelkundige zorg metmaatregelen om de kosten niet langer een reden te laten zijn om een tandartsbezoek uit te stellen of te laten vallen:
  • het opheffen van de leeftijdsbeperkingen voor preventieve zorg,
  •  een basisnomenclatuur voor mondhygiënisten
  •  een betere vergoeding voor bepaalde mondbehandelingen.

29 miljoen euro uit het Europees relanceplan voor investeringen tot 2025

In het totaal ontvangt het RIZIV 29 miljoen euro via het Europese relanceplan ter financiering van investerings- en hervormingsprojecten die ons land er weer bovenop moeten helpen na de coronacrisis. Dat bedrag kan het tot en met 2025 investeren. Het zal daarmee de focus leggen op:

 • De invoering van het geïntegreerd, elektronisch en interprofessioneel patiëntendossier binnen een veilige omgeving.
 • De samenwerking met alle federale gezondheidszorgadministraties en de ziekenfondsen om het ecosysteem de Gezondheidsdata-autoriteit op de rails te zetten. Het RIZIV streeft met zijn partners naar een systeem om gegevens vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken voor wetenschappelijk en beleidsondersteunend werk.

De begroting voor 2022 en de toekomst

De beslissing over de begroting gaat nu naar de overlegorganen van het RIZIV, zodat uiterlijk tegen 31 december 2021 de tariefafspraken en het afsluiten van de akkoorden en overeenkomsten rond kunnen zijn.

Daarnaast werkt het RIZIV verder aan de realisatie van een Meerjarig begrotingstraject voor de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be