print

Resultaten medische verkiezingen: Artsen hebben gekozen welke organisaties hen de komende 5 jaar vertegenwoordigen in de RIZIV-organen

29-06-2023

Meer artsen brachten hun stem uit voor de medische verkiezingen 2023: de participatiegraad ligt deze keer op 35.3%. De resultaten zijn ook bekend: de opkomstcijfers, resultaten, de zetelverdeling per orgaan en info over deelname aan de verkiezingen.

Op deze pagina:

 

De medische verkiezingen bepalen welke beroepsorganisaties van artsen vertegenwoordigd zijn in een aantal van onze organen. Ze vinden om de 5 jaar plaats, ze zijn geheim en gebeuren volgens het kiessysteem van de evenredige vertegenwoordiging.

Het RIZIV vertrekt van het principe dat als een thema impact heeft op een bepaalde partij, die partij dan betrokken moet zijn bij het beleid. Dat doet het via vertegenwoordiging.
Daarvoor is het van belang dat er een goede opkomst is bij de artsenverkiezingen zodat de stem van het werkveld zo duidelijk mogelijk is. Zo krijg je ook sterk gemandateerde vertegenwoordigers in RIZIV-organen. Hoe sterker het mandaat, hoe meer impact de beslissingen zullen hebben.

Meer artsen brachten hun stem uit

Vergeleken met de verkiezingen van 2018 is het aantal uitgebrachte stemmen met 8764 gestegen; dit komt neer op een opkomststijging van 35.3%. Dat is een stijging van de participatiegraad van 11% tegenover 2018.

In totaal namen 20903 artsen deel aan deze verkiezingen. Dat geeft een totale participatiegraad van 35.3%:

 • 8852 huisartsen, dat geeft een participatiegraad van 37,68% op de 23.492 huisartsen.
 • 12051 specialisten, dat geeft een participatiegraad van 33,76% op de 35.688 specialisten.

Resultaten en zetelverdeling

 • Bij de huisartsen:
  • BVAS-ABSyM haalde 2.314 stemmen (26,14%)
  • Kartel (ASGB-GBO-MoDeS) haalde 3.101 stemmen (35,03%)
  • AADM (Alliantie Artsenbelang Domus Medica) haalde 3.387 stemmen (38,26%)
  • Er waren 50 blanco stemmen (0,56%).
 • Bij de specialisten:
  • BVAS-ABSyM haalde 9.558 stemmen (79,31%)
  • Kartel (ASGB-GBO-MoDeS) haalde 2.010 stemmen (16,68%)
  • AADM (Alliantie Artsenbelang Domus Medica) haalde 368 stemmen (3,05%)
  • Er waren 115 blanco stemmen (0,95%).
 • Bij de huisartsen en de specialisten samen:
  • BVAS-ABSyM haalde 11.872 (56,8%)
  • Kartel (ASGB-GBO-MoDeS) haalde 5.111% (24,45%)
  • AADM (Alliantie Artsenbelang Domus Medica) haalde 3.755 (17,96%).

De verdeling per kiescollege:

 

 

Aantal
stemmen
lijst 1
(BVAS-ABSyM)

Aantal
 stemmen
 lijst 2
 (Kartel)

Aantal
 stemmen
lijst 3
(AADM)

Aantal
blanco
stemmen

Totaal

Kiescollege van algemeen geneeskundigen

2 314 

3 101 

3 387 

 50 

8.852 

Kiescollege van artsen-specialisten

 9 558

 2 010

  368 

115 

 12.051

Totaal

11 872 

5 111 

 3 755

165 

 20.903

 

Dit resulteert in de volgende verdeling van mandaten voor de nationale commissie artsen-ziekenfondsen:De zetelverdeling voor onze andere organen maken we binnenkort bekend via onze website. Meer info over het verloop van deze verkiezingen: Medische verkiezingen 2023 - RIZIV (fgov.be)

 

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be