print

Vlotter terug aan het werk na ziekte dankzij samenwerking tussen Actiris, verzekeringsinstellingen en het RIZIV

25-04-2023

Actiris, de verzekeringsinstellingen en het RIZIV hebben hun overeenkomst uit 2016 vernieuwd voor de verdere versterking van de re-integratie op de arbeidsmarkt van mensen die als arbeidsongeschikt of invalide erkende zijn. Dit maakt deel uit van het regeerakkoord van september 2020, waarin men het belang benadrukt van het ondersteunen van deze doelgroep vanuit een positieve benadering, rekening houdend met hun resterende capaciteiten en wat ze professioneel willen doen. De overeenkomst, die vandaag is ondertekend, is in werking getreden op januari 2023.

Op deze pagina:

Logo RIZIV                                    Logo Actiris

Het doel van deze samenwerking is om meer mogelijkheden te creëren om weer aan  het werk te gaan voor mensen met voldoende resterende capaciteiten.  De verzekerden die van deze ondersteuning op maat kunnen genieten, moeten:

  • erkend zijn als arbeidsongeschikt,
  • bereid zijn om aan dit traject te beginnen
  • en de cursus moet verenigbaar zijn met hun gezondheidstoestand.

De cursussen staan open voor mensen met en zonder arbeidsovereenkomst of voor zelfstandigen.

Het traject bestaat uit een sociaal-professioneel re-integratieproces met de steun van Actiris en  haar partners, dankzij vereenvoudigde processen en administratie. Het aanpassingsvermogen van de  ondersteuning, de professionele orientatie en de  behoefte aan opleiding tijdens het traject naar werk worden bepaald door elementen die verband houden met de medische problemen, de vaardigheden van de persoon, zijn afstand tot de arbeidsmarkt en mogelijke vooruitzichten bij een nieuwe werkgever.

In de praktijk zal deze samenwerking 300 Brusselaars ondersteunen in 2023 en tot 600  in 2024.

Bernard Clerfayt, Brussels minister van Werk: « Om de doelstelling van een werkzaamheidsgraad van 73,4% in Brussel tegen 2030 te halen, wat deel uitmaakt van de doelstelling van 80% op nationaal niveau, zal het nodig zijn om 116.000 meer Brusselaars tewerk te stellen dan vandaag. Dat is enorm. En dat betekent dat het ook nodig zal zijn om de arbeidsre-integratie te verbeteren van mensen die nu buiten de arbeidsmarkt staan. Mensen die arbeidsongeschikt of invalide zijn worden daardoor beter ondersteund bij hun terugkeer naar het werk. Ik ben dan ook  blij met deze nieuwe overeenkomst, die meer Brusselaars toegang geeft tot werk. »

Cristina Amboldi, CEO van Actiris: « De hernieuwing van deze overeenkomst is zeer goed nieuws. Het is noodzakelijk en belangrijk dat overheidsinstanties hun krachten bundelen om als arbeidsongeschikt of als invalide erkende verzekerden in staat te stellen persoonlijke ondersteuning en hulp te krijgen om hun re-integratie op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Dit akkoord sluit perfect aan bij onze doelstelling om de werkzaamheidsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verhogen. »

Benoît Colin, administrateur-generaal van het RIZIV: « De eerste missie van onze uitkeringsverzekering blijft natuurlijk om via de sociale zekerheid financiële steun te bieden aan mensen die arbeidsongeschikt zijn. Onze ziekte- en uitkeringsverzekering moet het mogelijk maken om, met een goed gezondheidszorgsysteem, medische ondersteuning te bieden om te genezen, de effecten van pathologieën te verzachten en hun impact op het vermogen om professionele en sociale activiteiten na te streven te verminderen. We moeten een terugkeer naar werk aanmoedigen die een positief effect heeft op de gezondheid, de niet-positieve kijk op de status van invaliditeit veranderen en ons richten op resterende vaardigheden in plaats van beperkingen. Eerder werden gelijkaardige overeenkomsten gesloten voor Vlaanderen en Wallonië. Met de hulp en expertise van regionale partners kunnen we slagen in deze paradigmaverschuiving en de deugdzame cirkel tussen sociale zekerheid en economische ontwikkeling opnieuw creëren.  »

Clara Arbesu, directeur-generaal van de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV:  « Hulp bij de terugkeer naar het werk door middel van geïndividualiseerde en ondersteunende maatregelen is een belangrijk antwoord op de grote uitdagingen die arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt. Deze maatregelen vereisen samenwerking tussen alle relevante actoren, met inbegrip van de regio's die verantwoordelijk zijn voor opleiding en werkgelegenheid. Hun expertise en hun dienstenaanbod zijn immers belangrijke hefbomen om de verzekerde te begeleiden en te ondersteunen bij de ontwikkeling van een adequaat en kwalitatief traject. Het RIZIV verwelkomt deze nieuwe overeenkomst, die de samenwerking blijft versterken in het belang van re-integratiemogelijkheden voor verzekerden. »

Frank Vandenbroucke, minister van sociale zaken: « De Terug Naar Werk-hervorming is uitgetekend op maat van wie het nodig heeft. Als een terugkeer naar werk op een gezonde manier mogelijk is, moet dit worden aangemoedigd, want werken heeft ook een positieve invloed op de gezondheid. Maar wie (lang) ziek is geweest en klaar is om weer beginnen te werken, ondervindt vaak moeilijkheden om een job te vinden. Nochtans heeft de arbeidsmarkt alle talenten nodig. Daarom moeten we de nadruk leggen op wat iemand wel (nog) kan, in plaats van ons te blijven focussen op wat iemand niet meer kan. »

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be