print

Het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers

Indien u als mijnwerker arbeidsongeschikt bent hebt u misschien recht op de uitbetaling van een invaliditeitspensioen voor mijnwerkers. Zowel bovengrondse als ondergrondse mijnwerkers kunnen in aanmerking komen.

Op deze pagina:

U moet uw aanvraag indienen bij de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV die instaat voor de toekenning en de betaling van het pensioen. Loopbaangegevens en dienstattesten kunnen ook bij hen worden opgevraagd.

Het invaliditeitspensioen mag niet verward worden met het rustpensioen van mijnwerkers.
 

Contacten

Afdeling mijnwerkers

Tel: +32(0)11 45 77 61

E-mail: mijnwerkers@riziv-inami.fgov.be

Dienst voor Uitkeringen – mijnwerkers –Kempen
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt