print

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid vrijwilligerswerk verrichten

Als arbeidsongeschikte werknemer mag u vrijwilligerswerk verrichten dat verenigbaar is met uw gezondheidstoestand, zonder uw arbeidsongeschiktheid te beëindigen. Het is de adviserend arts van uw ziekenfonds die moet vaststellen dat het vrijwilligerswerk met uw algemene gezondheidstoestand verenigbaar is.

Op deze pagina:

 

Wat is vrijwilligerswerk?

 
U verricht vrijwilligerswerk als u:
  • een activiteit uitoefent
  • onbezoldigd en zonder verplichting
  • ten voordele van één of meerdere personen, een groep of een organisatie zonder winstoogmerk (buiten de familie- of privékring)
  • zonder arbeidsovereenkomst, dienstenovereenkomst of statutaire aanstelling.
 
Contacteer de Federale overheidsdienst sociale zekerheid  voor meer informatie over:
  • de activiteiten die u mag uitoefenen in het kader van het vrijwilligerswerk
  • de vergoeding die u mag ontvangen (voor onkosten) in het kader van het vrijwilligerswerk
  • de personen voor wie u in het kader van het vrijwilligerswerk mag werken.
 
Verwar vrijwilligerswerk niet met een niet-bezoldigde activiteit!
 

Wat is de weerslag op uw arbeidsongeschiktheidsuitkeringen?

 
Voor de vergoeding van onkosten in het kader van het vrijwilligerswerk hoeft u de werkelijk gemaakte onkosten niet te bewijzen, voor zover het totaal van de ontvangen vergoedingen een bepaald bedrag niet overschrijdt: maximaal toegelaten vergoeding voor vrijwilligerswerk.
 

Wat moet u bij uw ziekenfonds in orde brengen?

 
Tijdens uw arbeidsongeschiktheid mag u werk verrichten waarvoor u toestemming hebt gekregen  van de adviserend arts van uw ziekenfonds.
 
Om vrijwilligerswerk te verrichten hoeft u echter geen toestemming te vragen. De adviserend arts van uw ziekenfonds moet wel vaststellen dat het vrijwilligerswerk met uw algemene gezondheidstoestand verenigbaar is.
We raden u aan om uw ziekenfonds in te lichten en aan de adviserend arts te vragen om zich zo snel mogelijk over de verenigbaarheid uit te spreken.
 
Als de activiteit die u uitoefent geen vrijwilligerswerk is of niet met uw algemene gezondheidstoestand verenigbaar is, neem dan snel contact op met uw ziekenfonds om uw situatie te regulariseren en uw rechten te vrijwaren.

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be