print

Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers: betaling en cumul met andere inkomens

Bent u mijnwerker en arbeidsongeschikt erkend ? dan hebt u mogelijk recht op een invaliditeitspensioen voor mijnwerkers. Uw invaliditeitspensioen kan in beperkte mate worden gecombineerd met andere inkomens.

Op deze pagina:

Hoeveel bedraagt mijn invaliditeitspensioen voor mijnwerkers?

Het invaliditeitspensioen is een vast beginbedrag dat verschilt al naargelang:

 • u in de ondergrond of op de bovengrond gewerkt heeft
 • u gehuwd bent of niet
 • u een kind van minder dan 18 ten laste heeft of niet.

Hoe en wanneer wordt uw invaliditeitspensioen voor mijnwerkers  betaald?

Het invaliditeitspensioen wordt iedere maand omstreeks de 22e betaald. Het wordt betaald per circulaire cheque of gestort op uw bankrekening. Betalingen in het buitenland gebeuren per internationaal postmandaat.

Hoelang kan u het invaliditeitspensioen blijven genieten?

U blijft recht hebben op een invaliditeitspensioen tot wanneer:

 • u genezen verklaard wordt
  of
 • u een rustpensioen ontvangt
  of
 • u 65 jaar bent.

Krijgt u vakantiegeld bij uw invaliditeitspensioen voor mijnwerkers?

In de maand mei krijgt u, samen met uw invaliditeitspensioen, een vakantiegeld. Het bedrag van het vakantiegeld verschilt naargelang u gehuwd of alleenstaande bent.

Kan u een invaliditeitspensioen combineren met een vergoeding in het kader van een arbeidsongeval?

U mag een invaliditeitspensioen en een vergoeding voor arbeidsongeval samen genieten tot een bepaald bedrag. Boven dat bedrag verminderen wij het bedrag van uw invaliditeitspensioen.

Kan u een invaliditeitspensioen combineren met een vergoeding in het kader van een beroepsziekte?

Indien u deze vergoeding ontvangt voor dezelfde ziekte als deze waarvoor u gepensioneerd werd, dan wordt uw invaliditeitspensioen verminderd met het bedrag van de vergoeding wegens beroepsziekte.

In andere gevallen geldt dezelfde regeling als voor een arbeidsongeval.

De artsen-inspecteurs van onze Dienst voor uitkeringen dienen uit te maken welke regeling op u van toepassing is.

Kan u een invaliditeitspensioen combineren met een vergoeding uit het buitenland?

Hier zijn verschillende internationale overeenkomsten mogelijk. Indien u hierover vragen heeft, kan u zich wenden tot onze Dienst voor uitkeringen.

Mag u werken terwijl u  een invaliditeitspensioen ontvangt?

U mag uw invaliditeitspensioen combineren met inkomsten uit werk op voorwaarde dat:

 • u tijdig aangifte doet bij de Dienst voor uitkeringen (binnen de dertig dagen na begin van de arbeid);
 • u tijdig aangifte doet aan uw werkgever van het feit dat u gepensioneerd bent (binnen de dertig dagen na begin van het werk);
 • de inkomsten beperkt blijven
 • de werkgever een bevestiging stuurt naar de Dienst voor uitkeringen van het feit dat hij een gepensioneerde in dienst heeft (binnen de dertig dagen).

Alle aangiften dienen aangetekend te gebeuren.

Wat gebeurt er met het pensioen wanneer de mijnwerker die het invaliditeitspensioen kreeg overlijdt?

Indien de gepensioneerde gehuwd was en samenwoonde met zijn echtgenote wordt het pensioen voor de maand van het overlijden aan zijn weduwe betaald.

In de andere gevallen dienen de erfgenamen of andere rechthebbenden een aanvraag tot uitbetaling in te dienen bij de dienst. Om te weten of u rechthebbende bent, wendt u zich best tot de dienst.

Contacten

Afdeling mijnwerkers

Tel: +32(0)11 45 77 61

E-mail: mijnwerkers@riziv-inami.fgov.be

Dienst voor Uitkeringen – mijnwerkers –Kempen
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt