print

De inhaalpremie voor arbeidsongeschikte zelfstandigen

Bent u een arbeidsongeschikte zelfstandige? Dan betaalt het ziekenfonds u 1 keer per jaar mogelijk een extraatje: de inhaalpremie, die u ontvangt bovenop uw uitkering.

Op deze pagina:

 

Hebt u recht op de inhaalpremie?

U hebt in een lopend jaar recht op de inhaalpremie als u:

 • op 31 december van het voorbije jaar minstens 1 jaar arbeidsongeschikt was
  EN
 • nog arbeidsongeschikt bent in mei van het lopende jaar.

Voorbeeld:

 • Uw arbeidsongeschiktheid startte op 20 maart 2018
  en
 • u bent nog arbeidsongeschikt in mei 2022.

U hebt wel recht op de inhaalpremie in 2022.

Tegenvoorbeelden 1:

 • Uw arbeidsongeschiktheid startte op 20 maart 2018
  maar
 • uw  arbeidsongeschiktheid eindigde in maart 2022.

U hebt geen recht op de inhaalpremie in 2022.

Tegenvoorbeelden 2:

 • U bent nog arbeidsongeschikt in mei 2022
  maar
 • uw arbeidsongeschiktheid begon pas op 25 oktober 2021.

U hebt geen recht op de inhaalpremie in 2022.

Wanneer ontvangt u de inhaalpremie?

Uw ziekenfonds betaalt u de inhaalpremie samen met uw uitkeringen van de maand mei.

Hoeveel bedraagt de inhaalpremie?

Het gaat om een forfaitair bedrag .

Opgelet: Deze inhaalpremie kan geheel of gedeeltelijk worden ingehouden na toepassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (beslag).

 

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be